WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Типологія лексичних систем - Реферат

Типологія лексичних систем - Реферат

за ними в германістиці закріпився термін "напівафікси".
Найбільш поширеними напівсуфіксами іменників є: напівсуфікси особи -mann, -frau, -bild, -person, а також напівсуфікси, співвідносні з деякими власними іменами (Kaufmann, Arbeitsmann, Hauptmann, Finanzmann, Ackersmann; Faulhans, Prahlshans, Prachthans, Gro?hans); назви предметів, речовин, матеріалів -stoff, -st?ck, -werk, -zeug (Rohstoff, Wasserstoff; Fleugzeug, Spielzeug, Werkzeug); абстрактні назви -mut, -sinn, -lust, -sucht, -gier, -kunde, -wesen (Eifersucht, Herrschsucht, Trinksucht; Naturkunde, Literaturkunde, Sprachkunde).
Напівсуфіксами прикметників є: -los, -frei, -leer, -arm, -reich, -voll, -m??ig, -gem??, -wert, -artig, -fertig, -w?rdig (arbeitslos, fehlerfrei, menschenleer, schadstoffarm, kalorienreich, knallvoll, verh?ltnism??ig, systemgem??, bewundernswert, eigenartig, reisefertig, liebensw?rdig).
До напівсуфіксів прислівників належать: -weise, -ma?en, -halben, -halber, -dings, -seits, -fach, mal (normalerweise, folgenderma?en, allenthalben, vorsichtshalber, allerdings, flussseits, mehrfach, dreimal).
Займаючи, як і напівпрефіксальні дієслова, проміжне становище між композитами і суфіксальними похідними, напівсуфіксальні іменники, прикметники і прислівники є досить продуктивним типом німецького словотворення.
Модель М4 наповнюється похідними словами, утвореними префіксально - суфіксальним способом, тобто шляхом одночасного приєднання до твірної основи префікса і суфікса, напр., збіднити (бідний), пролісок (ліс), настільний (стіл), Gelaufe (laufen), unaussprechlich (aussprechen). Характерною ознакою ознакою нім. мови в цьому класі слів слід назвати наявність утворень з чергуванням кореневої голосної, напрю: Gebirge від Berg, Geb?ude від bauen. До специфічних рис укр. мови тут можна віднести наявність великої групи зрощень, тобто слів, другий компонент яких як самостійна лексична одиниця не вживається, напр.: нарукавник, підвіконник, безпритульний, безробітний, надгробний, підніжний.
Модель М5 охоплює композити, що належать до іменників, прикметників, дієслів і прислівників. Однак своєю продуктивністю ця модель в нім. мові принципово відрізняється від відповідної моделі в укр. мові. Своєрідність нім. складних слів полягає у поєднанні ними двох функцій: позначення окремих понять і вираження відношень між предметами і явищами дійсності. Ця властивість яскраво виявляється в складних іменниках, які служать, з одного боку, для називання і позначення певних понять, напр., Treppenhaus - сходова клітка, Rosenkranz - чотки, і з другого - для вираження самих відношень між поняттями, напр, Reisem?digkeit, Familienauseinadersetzung. Остання властивість, яка називається синтаксичною функцією словоскладання, зближує німецькі складні слова із синтаксичними словосполученнями. Саме у поєднанні двох названих функцій - словотворчої і синтаксичної - полягає одна з причин широкого розвитку і вживання композит у нім. мові. Ця властивість словоскладання - одна з її типологічних ознак.
Різноманітність семантичних і синтаксичних відношень, які потенційно можуть бути виражені при реалізації визначеної моделі, робить цю групу складних слів відкритою. Варто також підкреслити, що в нім. мові потенційна можливість необмеженої реалізації моделі близька до її практичної реалізації.
В укр. складних іменниках синтаксична функція не виявляється так чітко. Іменники типу залізобетон, чорнозем, радіопередавач, законодавство виступають саме як назви предметів або явищ, позначаючи певні термінологічні поняття. Від них відрізняються такі іменники, як головоріз, кровопивця, блюдолиз, скалозуб, між компонентами яких існує чіткий синтаксичний зв'язок і які мають експресивно-розмовний характер.
Іншою типологічною рисою німецьких композит моделі М5 є багатоскладні слова, які здебільшого представлені складними іменниками. Якщо в укр. мові в утворенні складного слова беруть участь найчастіше дві основи, рідше - три, то в німецьких композитах три - чотири основи - явище звичайне: Hochschulbildung, Stra?enbahnfahrkartenkontrolle. Словотворчу активність виявляє структурний тип складних слів, у ролі першого компонента яких вживається складена основа, співвідносна із сполученням "числівник + іменник". Цей тип словоскладання в укр. мові не має прямих відповідників, зміст таких складних слів передається за допомогою різних словосполучень, напр.: Achtstundentag - восьмигодинний робочий день, 6 - Tage- Arbeitswoche - шестиденний робочий тиждень, - 10- Seiten - Erz?hlung - оповідання на десяти сторінках, Mehrschichtenarbeit - робота в кілька змін.
Різновидом цього словотворчого типу є складні слова, у ролі першого компонента яких вживаються основи, що співвідносяться з імперативними реченнями, напр.: Halte - den - Dieb - Methode, Mach - mit - Wettbewerb, Schnallt - die - G?rtel - enger - Ideologie.
Ще однією типологічною особливістю нім. мови є складні дієслова з іменниками, прикметниками, дієсловами та прислівниками в ролі першого компонента, напр., probefahren, wettrennen, dichthalten, vorbeifahren, dahinterkommen. Ці композити належать до продуктивного типу складних слів, зміст яких передається в укр. мові за допомогою або префіксальних похідних дієслів, або дієслівнихсловосполучень.
Модель М6 наповнюється утвореннями, більшість яких є зрощеннями, тобто з'єднанням двох опорних словоформ із суфіксом; другий компонент цих слів як самостійна лексична одиниця не вживається. Зрощення є результатом взаємодії двох способів словотворення: словоскладання і слововиводу. Словотворча структура і семантика цих лексичних одиниць настільки своєрідні, що їх утворення виділяють як самостійний словотворчий спосіб, а не як різновид словоскладання. Зрощення беруть свій початок від сполучень слів, пов'язаних між собою синтаксичними відношеннями. В обох мовах розрізняють два типи зрощень за їх належністю до частин мови: складнопохідні іменники ( Auftraggeber - einen Auftrag geben, Besserwisser - besser wissen, Inkraftsetzung - in Kraft setzen, B?cherliebhaber - B?cher lieb haben, укр. книголюб - любити книги, криголам - ламати кригу, снігопад - падає сніг, пішохід - ходить пішки ) і складнопохідні прикметники (нім. kaltbl?tig - kaltes Blut, dreieckig - drei Ecken, achtj?hrig - acht Jahre, укр. міцнокрилий - міцні крила, працездатний - здатний до праці, електророзподільний - розподілення електрики).
Зіставлення показує, що ця модель в обох мовах загалом збігається.
Модель М7 представлена з'єднанням двох опорних словоформ з префіксальною морфемою, напр.: Urgro?vater. Модель малопродуктивна, в укр. мові вона практично не реалізується.
Модель М8 передбачає наявність префіксально-суфіксальних слів типу urgro?v?terlich. В укр. мові вона зовсім відсутня.
Модель М9 наповнюється безафіксним (імпліцитними) похідними словами або похідними з нульовим афіксом: Sprung, Licht, Leben, хід, хворий, вчений. Характерною ознакою обох мов у класі слів цієї моделі є наявність великої групи лексичних одиниць - іменників, прикметників, дієприкметників, прислівників, які виникли шляхом переходу з однієї частини мови в іншу. У межах цього способу словотворення треба також виділити субстантивацію, яка, як уже говорилося, функціонує в обох мовах.

 
 

Цікаве

Загрузка...