WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Типологія фонологічних систем - Реферат

Типологія фонологічних систем - Реферат

паузами.
Паузи можуть вживатися і для емоційного підсилення виразності мови, напр.: Er sieht heute so aus, als ob er schon alles w??te.
Темп мовлення.
Темп мови в цілому зумовлений ситуацією й характером висловлення і тісно пов'язаний із стилем мовлення. У повному стилі при повільному темпі мовлення мовний потік членується чіткіше - чіткіше членуються речення, виникає максимальна кількість синтагм і відповідно максимальна кількість синтагматичних наголосів. Логічний наголос виділяється чіткіше від синтагматичного, а останній - від наголосу акцентної групи.
У розмовномустилі при швидкому темпі мовлення деякі синтагми зливаються, виникає менше наголосів і вони менше відрізняються один від одного силою, слабконаголошені слова стають ненаголошеними.
б) Типологічні показники основних типів інтонаційної мелодики у німецькій мові
Мелодикою називають підвищення та зниження основного тону голосу. Підвищення та зниження тону тісно пов'язане з наголосом і разом з ним виступає як засіб виявлення смислового навантаження слів у реченні, поєднання їх в акцентні групи і синтагми.
Для опанування німецькою мелодикою українцям можна користуватися трьома рівнями основного тону: високим, середнім та низьким. За вихідну мету треба ставити засвоєння не всіх ситуативних типів інтонації (бо в кожній ситуації можливий своєрідний варіант), а основних інтонаційних типів мови. Визначальним для кожного типу є спосіб, в який закінчується мелодійне оформлення висловлень. За цим способом розрізняють інтонацію завершеності, питальну і інтонацію незавершеності.
Інтонація завершеності. Якщо мелодика наприкінці висловлення досягає найнижчого рівня, то це означає, що висловлено завершену думку. Такий тип інтонації завершеності по-німецькому називається terminale Intonation, напр.: Er hat ein Buch. Wir besuchen dich.
Початок висловлень з мелодикою завершеності вимовляється підвищеним тоном порівняно з кінцем: у середньому або високому тоні.
При нейтральному мовленні, якщо мовець не хоче спеціально виділити якесь слово, висловлення починаються звичайно із середнього тону, напр: .: 2Du ??3sagst 1es. 2Wir ??3h?ren1. 2So ??3ist es1. .
При афективних висловлюваннях, при наказі та звертанні речення починаються з високого тону: ??3Nimm es1! ??3H?ren Sie1! ??3Unerh?rt1!
Між інтонацією та граматичною будовою речень нема безпосереднього зв'язку. Проте певні типи речень оформляються переважно певним типом інтонації. Так, розповідні, окличні, наказові, спонукальні речення, як і запитальні речення із запитальним словом, вимовляються, звичайно з інтонацією завершеності, напр.: Wir haben heute zwei interessante Vorlesungen gehabt. Ist dieses Zimmer aber sauber! Sieh dir das mal an! Wollen wir singen! Wo kann er jetzt sein?
Однорідні члени речення вимовляються, як правило, на одному тональному рівні: Wir lesen, schreiben und ?bersetzen deutsche Texte.
Остання синтагма складного речення, незалежно від того, становить вона головне чи підрядне речення, також вимовляється з інтонацією завершеності: Obwohl seine Stimme zitterte, sprach er ruhig.
Питальна інтонація. Якщо мелодика наприкінці висловлення досягає найвищого рівня, то це означає запитання, яке вимагає відповіді. Питальна інтонація німецькою мовою називається interrogative Intonation. Основний напрямок мелодики цього типу інтонації позначається знаком [ ]: Regnet es?
Запитальні речення без запитального слова вимовляються, як правило, з питальною інтонацією, тобто з підвищенням тону останньому складі, який потенційно може бути наголошеним, як, напр.: 2Ver``stehst1 du mich3? 2Glaubst 1du daran3? 2Tr?umst 1du 2immer 1noch 2von ihm3?
Підвищення відбувається і на подальших наголошених складах, якщо вони є, напр.: ``1Kommst du heute 3abend? 2Ist es ``1kalt 3drau?en?
При підсилених наказах або командах можливе також значне підвищення тону: 1Du machst es ``3sofort! ``1Stillge3standen! ``1Zuh?3ren! 1Links ``3um! 2Alle ``1aus3steigen!
Риторичні питання, на які не чекають відповіді, вимовляються також з питальною мелодикою: ``1Kennen wir uns 3nicht? 2Kann man ``1das widerle3gen?
Так звані альтернативні питання у першій частині мають питальну інтонацію, а в другій - інтонацію завершеності: 2Kommst du ``3mit 3oder bleibst du zu Hau``1se?
Інтонація незавершеності. Якщо мелодика наприкінці висловлення або навіть усередині речення тримається на рівні, характерному для попередньої частини висловлювання, то це означає, що висловлено незавершену думку, яку буде продовжено. Такий тип інтонації незавершеності по-німецькому називається progrediente Intonation, напр., Bevor du ``antwortest, ?berlege alles noch ``einmal. Wenn du das machen ``m?chtest, helfe ich dir ``gerne. Er sagt, dass er den Text ``?bersetzt hat.
Мелодика на кінці не останньої синтагми не закінчується низьким тоном, що відбиває незавершеність думки і свідчить про те, що далі буде продовження. У складних реченнях, незалежно від того, чи це складносурядне чи складнопідрядне речення, кожна не остання синтагма має інтонацію незавершеності, тобто вона закінчується високим або середнім тоном: Ich habe schon bemerkt, dass er seine Versprechungen immer h?lt. Da er sich gestern erk?ltet hatte, blieb er heute zu Hause.
Синтагми з незавершеною інтонацією можуть бути різними щодо граматичної структури: головні речення, частина головного речення, або підрядні речення всіх типів.
в) Деякі особливості інтонації німецької мови у порівнянні з українською
Зіставлення німецької та української інтонації ще не було об'єктом спеціальних досліджень, але на підставі практичних спостережень можна все-таки зробити певні зауваження.
Основні розбіжності стосуються передусім фразового наголосу. Очевидно, фразовий наголос в обох мовах неоднаковий за силою, співвідношенням між сильним та слабким наголосом і за розподілом наголосів у реченні.
В українській мові деякі слова, напр., особові займенники в сполученні з іменниками, сильніше наголошені, ніж у подібних сполученнях німецької мови:
??Вона ??пише. ,Sie ??schreibt.
Або ?Вона ??пише. Sie ??schreibt.
??Його ??творчість. ,Sein ??Werk.
Або Його ??творчість. Sein ??Werk.
Дієслово в сполученні з обставиною і додатком в українській мові сильніше наголошене, ніж дієслово в німецькій мові:
?Ти ?працюєш ??старанно. Du ?arbeitest ??flei?ig.
,Вона ?показує ме,ні ,свою ``кімнату. Sie ,zeigt mir ihr ??Zimmer.
Багатьох труднощів зазнають українці при засвоєнні темпу мови, можливо через те, що темп розмовної німецької мови швидший.
В українській мові, на відміну від німецької, завершеність думки відображається зниженням тону, як і в німецькій мові,

 
 

Цікаве

Загрузка...