WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Типологія фонологічних систем - Реферат

Типологія фонологічних систем - Реферат

-`-] registrieren
батьківщина Polizisten
поцілунок Aspiranten
українець
8. Тип [-`- -] verarbeiten
обшарпанець vertretende
годований Hinweisungen
приїхати
9. Тип [`,] Rotwein
літопис Bleistift
пройдисвіт Eisenbahn
добробут
10. Тип [, `] Nordwest
буревісник allerdings
білоручка Jahrhundert
пароплав
Зрозуміло, що схожість стосується тільки розташування наголошених та ненаголошених складів, структура складів здебільшогорізна. Причому слід вказати на кілька розбіжностей.
Закінчення редукованого [‚] у німецькій мові завжди ненаголошене, а в українській закінчення можуть бути наголошеними. Пор.: heben, fegen, Rasen, ?rmel - голова, голови, голові.
Для німецької мови продуктивні лише перші п'ять типів структури наголосу, а решта здебільшого припадає на запозичення. Для української мови навпаки, 5-ий і 6-ий типи дуже продуктивні для різних граматичних категорій іменників, дієслів, прислівників тощо. Для складних слів тип [`,] продуктивний у німецькій мові і дуже обмежений в українській, тоді як тип [, `] продуктивний в українській мові і дуже обмежений у німецькій.
Таким чином, схожість структур наголосу в цілому свідчить про те, що для українців структура німецького наголосу сама по собі не складає труднощів. Конкретні помилки виникають при засвєнні лексики, призначеної для опанування. Звичайно засвоєння правильних наголосів іде поруч ії засвоєнням лексики, і усування помилок з наголосу є справою не тільки фонетиста, а й викладача-мовника.
Основні правила німецького словесного наголосу.
Основні правила німецького словесного наголосу, що наводяться нижче, сприяють цілеспрямованому засвоєнню системи німецького наголосу.
1.У більшості німецьких або онімечених слів наголос припадає на корінь слова наприклад: `Erde, `Eigentum, `meisterhaft, `m?glich, Ge`witter, ge`waltsam, Ver`zeichnis.
2. У двочленних складах іменниках головний наголос припадає на визначальну частину слова (здебільшого першу), а додатковий - на визначувану (звичайно другу), напр. `Sportplatz, `Kindergarten, `Tischdecke, `Fensterbrett. Кілька слів типу Jahr`hundert, Jahr`zenht, Nord`west становлять виняток з цього правила.
При сполученні власних імен або назв наголос припадає на другий компонент, напр. Goethe-Schiller-Denkmal, Oder-Nei?e-Grenze, Konrad-Adenauer-Stiftung і т.д.
3. Серед складних прикметників найпоширеніші слова з наголосом на першому компоненті, напр. ?ziel?strebig, ?gleich‚berechtigt, ?spitz‚findig, ?ring‚f?rmig і т.д. Але можливі прикметники й з двома рівноцінними наголосами на обох компонентах, напр., ?bitter?rnst, ?stein?lt, ?spottbillig, ?stink?langweilig, ?s???sauer, ?knall?hart і т.д. або прикметники з диференціацією наголосу, що приводить до зміни значення, як-от: ?blut,arm, ,blut?arm.
4. Відокремлювані префікси завжди наголошені. Найважливіші відокремлювані префікси: ab-, an-, auf- … .
5. Невідокремлювані префікси завжди наголошені. Найбільш уживані невідокремлювані префікси: Be?stand, Ge?brauch, er?z?hlen, Ver?stand, entfesseln і. т.д.
6. Префікси durch-, ?ber-, unter-, um-, wieder- можуть або відокремлюватися і бути наголошеними, або не відокремлюватися і залишатися ненаголошеними. З цим пов'язане розрізняння змісту цих слів. Напр.: ?durchsetzen - проводити, добитися, durch?setzen - пронизувати, просякати, ??bersetzen - перевозити ?ber?setzen - перекладати, ?unterbinden - підв'язувати (хустину), unter?binden - перев'язувати (кровоносну судину); перешкоджати кому-неб., підривати що-неб., ?mpflanzen - пересаджувати що-неб, um?pflanzen - насаджувати (рослини) навколо чого-неб., ?wiederholen - приносити знову, wieder?holen - повторювати.
7. Префікси da-, dar-, her-, hier-, in-, mi?-, voll-, wider-, zu- можуть бути наголошеними і ненаголошеними, напр.: ?dasitzen - сидіти, ?Dasein - буття, існування, але da?heim - домашнє вогнище, батьківщина, da?hinter - позаду, за цим, mi??achten - зневажати, презирати, mi??billigen - не схвалювати, осуджувати але ?Mi?achtung - зневага, презирство, ?Mi?billigung - несхвалення, осудження, ?herkommen - походити звідки-неб., але her?absetzen - знижувати, принижувати, dar?auf, da?ran але ?darstellen - зображати, представляти ?Darleihe - позика, кредит, wider?stehen - опиратися, не піддаватися, wider?sprechen - суперечити, заперечувати але ?Widerstand - опір, ?Widerspruch - суперечність, заперечення, `Vollbesch?ftigung - повна зайнятість, Voll`bringer - виконавець (роботи), `Zuwendung - асигнування, допомога, zu?wenig - замало.
8. Суфікси -ie, -ei, -ant, -ent, -tion, -ist, -ismus, -t?t, -ur, -al, -ieren завжди наголошені, напр.: Chemie, Kartei, Schreiberei, Aktant, Dozent, Situation, Polizist, Feudalismus, Fakultдt, Literatur, demonstrieren.
У скороченнях (абревіатурах) наголос залежить від характеру скорочень:
а) якщо вимовляються назви букв, що утворюють абревіатуру, то наголос припадає на кінцевий склад, напр. BR?D, CDU, DGB і т.д.;
б) якщо вимовляються звуки, що позначаються буквами, то наголос припадає на перший склад, напр.: ?UNO, ?NATO, ?AWACS (Airborne early warning and control system), ?Azubi, ?EMPA (eidgen?ssische Materialpr?fungs- und Forschungsanstalt) і т.д.
в) якщо скорочення складається із букви та слова, то наголос припадає на вимову букви, напр.: ?D-Zug, `S-Bahn, `U-Bahn і т.д.
Найбільших труднощів завдають українцям наголоси в складних словах, бо в українській мові в складних словах звичайно наголошується другий компонент, напр.: стале`вар, водо`грай, таксо`парк, електро`станція і т.д. Це ж явище спостерігається і в абревіатурах: викон?ком, рай`во, Дем`ПУ тощо. Через те наголос у складних словах німецької мови засвоюється з труднощами і вимагає тренування.
6(7). Типологічні характеристики інтонації
а) Типологічні показники фразового і синтагматичного наголосів та наголосу акцентної групи, пауз і темпу мовлення
ІНТОНАЦІЮ визначають як сукупність кількох фонетичних засобів (компонентів): наголосу, мелодики, пауз, інтенсивності, довготи, тембру і темпу. Всі ці засоби взаємозв'язані, але їх співвідношення може змінюватися залежно від змісту, мети, ситуації висловлення.
Фразовий наголос у німецькій мові.
Фразовий наголос є системою взаємно співвіднесених наголосів у реченні. За своєю природою він динамічний, але водночас тісно пов'язаний із змінами мелодики.
Фразовий наголос зумовлюється змістом речення.
Паузи в німецькій мові.
Паузою називають більш або менш тривалу зупинку в мовному потоці. Паузи членують мовний потік на речення , а речення на синтагми.
У розмовній мові власне пауз, тобто зупинок може й не бути. В таких випадках членування здійснюється за допомогою наголосу, мелодики і темпу мовлення.
Розділові знаки не завжди збігаються з паузами. У реченні: Lies, bitte, diesen kurzen Text vor! слово bitte не виділяється

 
 

Цікаве

Загрузка...