WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Шляхи оптимізації навчання аудіювання в старших класах середньої школи - Курсова робота

Шляхи оптимізації навчання аудіювання в старших класах середньої школи - Курсова робота

інтерпритації, сприяє розвитку логіки, вміння бачити причинно-наслідкові зв'язки.
Слухові образи мовних явищ англійської мови в комплексі їх грамаичних, лексичних і фонетичних ознак формуються в процесі навчальної комунікації - у вправах комунікативного характеру. Оскільки під час комунікації здійснюється прийом і передача інформації, весь процес оволодіння аудіюванням, включаючи і формування слухових образів мовних явищ, проходить з першого пред'явлення мовного матеріалу в усній формі при повному осмисленні змісту аудійованого матеріалу.
Цього досягають за допомогою широкого застосування засобів унаочнення під час введення і засвоєння в аудіюванні різних мовних явищ. Спираючись на цю наочність, яка формує фрагменти об'єктивної дійсності, учні осмислюють пред'явлену мовну форму і за допомогою багаторазового прослухування закріплюють у пам'яті за цією формою певний зміст. Надалі внаслідок сприймання і впізнання цієї форми в учнів формується слуховий образ цього явища; він має комплексний характер, оскільки включає сематичні, граматичні, лексичні і фонетичні ознаки явища. Сформувавшись, він функціонує і без опори на наочність.
Подальше засвоєння аудіювання грунтується на уже сформованих образах мовних явищ. Процес аудіювання полягає у впізнанні аналогів уже нагромаджених образів мовних явищ і осмисленні мовлення, що сприймається на слух.
У міру засвоєння аудіювання учні чують мовлення і прослуховують тексти з невідомими словами і граматичними явищами. Важливим завданням у зв'язку з цим є вироблення в учнів уміння здогадуватися про значення невідомих слів. На основі ситуації спілкування, контексту або форми слова, схожої за звучанням на аналог у рідній мові чи похідну від відомого слова.
В основі комунікативно - орієнтованого навчання лежить гуманістичний підхід, завдяки якому створюються умови для активного і вільного розвитку учня впроцесі навчання іноземної мови.
Групова навчальна діяльність сприяє підвищенню успішності учня, вирішує багато виховних і розвиваючих завдань. Зокрема, це успішне занурення у навчальну діяльність, формування самооцінки учня, уміння пристосовуватися до темпу роботи групи. Обмін думками (практикується на одному із етапів аудіювання) являє собою тренування логічного мислення і немає аналогів в інших ситуаціях. Висловлювання думок допомагає учням відчути їх власні можливості. Отже, така робота спрямована на те, щоб показати важливість використання інтерактивних форм і методів роботи під час викладання англійської мови, а саме під час роботи над аудіюванням.
Отже, для засвоєння аудіювання потрібно:
1) сформувати слухові образи мовних явищ англійської мови;
2) на основі сформованих образів навчити учнів розуміти ці мовні явища на слух;
3) виробити здогадку під час аудіювання текстів, в яких трапляються невідомі мовні явища.
Мовленнєва компетенція учнів старших класів в аудіюванні включає уміння розуміти основний зміст прослуханих текстів різного характеру, які містять незначну кількість незнайомих слів, на теми, передбачені програмою. Розуміння основного змісту почутого базується на вміннях вибирати потрібну інформацію, узагальнювати і зіставляти її з влісним досвідом, виділяти головну думку, ідею, оцінювати її корисність та вірогідність, прогнозувати розвиток сюжету.
Формування зазначених умінь вимагає поєднання діяльності сприймання та осмислення аудіотекстів з діяльністю продукування мовлення в усній чи письмовій формі, що є природним для двостороннього процесу мовленнєвого спілкування, механізмами якого є прийом та видача інфомації.
Додаток 1.
Тема: "A TACTFUL NEPHEW"
Мета: розвивати навички аудіювання та усного мовлення , вміння висловлювати власні думки щодо прослуханого змісту; розвивати вміння бачити причинно-наслідкові зв'язки, прогнозувати події за окремими ознаками, виокремлювати головне з другорядного; прищеплювати інтерес до художньої літератури, виховувати вміння працювати колегіально.
Обладнання: магнітофон, книга з текстом, ілюстрація, 2-3 дипломи "найкращому провіснику".
Хід уроку.
І.Вступ.
We are going to listen to the story " A Tactful nephew" after B.Sexelby. your tasks will be various, such as to understand the story and its main idea, to predict the events before listening to the text in general and to its paragraphs in particular, express your own attitude to the text.
I have diplomas for the best foretellers. Try to do your best to predict the events of the story and you will be awarded these memorable diplomas.
ІІ.Основна частина уроку.
1. Постановка та обговорення завдань до всього тексту.
A. Look at the blackboard. You can see the title of the text, a few unknown words and phrases with definitions and illustration to the text. With the help of these prompts you are to predict the plot of the story. But let's read out the words and their definitions first.
To throng = to move as a crowd in a certain direction.
To irritate = to make smb angry, annoyed.
Graceless = shameless, spoil.
Recipient = a person who receives smth.
Cordially = friendly.
Envy = the feeling of wishing to have what smb else has or to be like smb else/
To summon assistance = to call people together to help smb.
-- So what might this story be about? Work in pairs for a minute and tell us your variants. After we have listened to the text we will see how well you can predict.
Після короткого обговорення учні висловлюють свої ідеї.
We'll try to remember your variants and at the end of the lesson we'll compare them to the real facts.
B. Now write down a few questions to the text to which you would like to have the correct answers.
2. Поетапна антиципація, обговорення та аудіювання.
А. Let's look at the picture again. Discuss with your partner and tell us who these people might be (are they friends? Relatives?).
Після того як учні виловили свої міркування, вони слухають перший абзац.
-- So, what is the correct answer to my question? Who are these people?
Учні висловлюють інформацію відповідно до тексту.
B. - A few presents will be mentioned in the second paragraph. They are all for the rich old man. What can his poor expectant relatives give him? What might the gifts be?
Учні висловлюють свої припущення.
-- I have one more task for the second paragraph. Give your reasons why the relatives showered presents on the rich man? (Are they sorry for him? Is he seriously ill?).
Учні висловлюють свої ідеї.
Прослуховування другого абзацу.
-- Which of you managed to guess at least one present?
Now let's enumerate all the gifts mentioned in the story.
-- As for the

 
 

Цікаве

Загрузка...