WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Шляхи оптимізації навчання аудіювання в старших класах середньої школи - Курсова робота

Шляхи оптимізації навчання аудіювання в старших класах середньої школи - Курсова робота

of song is it lyric, political, etc.
З досвіда роботи з пісенним матеріалом на уроках іноземної мови можна зробити такі висновки:
а) використання пісен сприяє розвитку у дітей інтересу до вивчення ІМ;
б) знімає втому і напруженість;
в) активізує навчальну діяльність;
г) є засобом збагачення словника;
д) збагачує учнів відомостями країнознавчого характеру.
Під час роботи над аудіюванням значно ефективніше використовувати інтерактивні форми і методи. Суть цього полягає в тому, що навчання відбувається шляхом взаємодії всіх, хто навчається. Учні у процесі обговорення матеріалу поданого вчителем, виявляють своє власне розуміння на певний момент. Це допомагає їм навчатися, навчаючи інших, допомагає заповнювати прогалини в розумінні проблеми. Учні можуть збагатити свій мовний запас працюючи ( слухаючи або читаючи ) або спілкуючись зі своїми однокласниками. Інтерактивність включає в себе не тільки вираження своїх думок, а й сприйняття і розуміння думок інших.
Спільно придумані комунікативні завдання перед аудіюванням (pre-listening tasks) випереджають прослуховування й допомагають учням здогадатися про певні ідеї, фрагменти інформації. Завдання перед аудіюванням можуть бути сформульовані як до тексту в цілому, так і до окремих частин тексту в разі поетапного прослуховування таобговорення.
До першої групи таких вправ належать завдання які базуються на заголовках та ілюстраціях до тексту.
Можна запропонувати:
а) здогадатися про зміст інформації;
б) записати кілька подій про які учні хотіли б дізнатися з аудіотексту;
в) написати п'ять питань до аудіотексту, а потім мотивовано слухати, щоб дізнатися, чи є в тексті відповіді на них;
г) написати три асоціації з цієї теми, які виникають у них.
Такі завдання краще виконувати в парному режимі, коли учні обговорюють свої варіанти з мовним партнером, а потім кожна пара представляє своє спільне рішення. Після цього текст прослуховується з більшою зацікавленістю, учні хочуть знати наскільки вони були праві. Це і є мотивація, один з провідних принципів комунікативного підходу в навчанні.
Друга група завдань спрямована на формування вміння мовленнєвої антиципації. Наприклад, перед прослуховуванням окремого абзацу вчитель просить визначити причинно-наслідкові зв'язки (listen to a part of the story and find the cause and the effect of the event described). Перед прослуховуванням фінального абзацу можна дати завдання "predict the end" та обговорити варіанти до прослуховування.
Усі ці завдання сприяють розвитку критичного, творчого підходу до навчальної діяльності учнів.
Завершальний етап роботи над аудіотекстом - завдання сформувати власну оцінку аудіотексту.
Таким чином, традеційна схема роботи над аудіотекстом:
перетворюється на таку:
Як бачимо з таблиці, мотивація в разі поетапного прослуховування тексту збільшується в багато разів, аудіювання має яскраво виражену комунікативну спрямованість, воно гармонійно поєднується з говорінням. Отже, урок аудіювання розвиває не лише навички аудіювання, але і говоріння, критичного усвідомлення інформації та творчого підходу до її інтерпритації, сприяє розвитку логіки, вміння бачити причинно-наслідкові зв'язки. Практика доводить, що такі уроки цікавіше проходять, слухання довго тексту, здається не таким монотонним, учням легше запам'ятовувати фактичний матеріал у разі поетапного прослуховування та обговорення змісту. Запропонована модель добре вписується в межі адаптивної системи навчання, яка за умови систематичного застосування допомагає учням досягати максимального рівня інтелектуального розвитку відповідно до їх природних задатків і здібностей.
2.Використання і роль автентичних текстів.
Аксіомою сучасної методики викладання ІМ є використання автентичного матеріалу для формування комунікативної компетенції, в тому числі і мовленнєвої компетенції в аудіюванні. Саме це є актуальним власне для старшої школи, адже в початковій та середній школі доцільним є використання адаптованих у більшій чи меншій мірі матеріалів, що обумовлюється рівнем володіння ІМ та віком учнів.
Істотним недоліком нині діючих вітчизняних посібників та підручників є практично повна відсутність автентичних текстів для аудіювання, в той час, як зарубіжні підручники та посібники забезпечують тих, хто вивчає англійську мову, достатньою кількістю аудіозаписів тектів з різної тематики.
Фотоматеріали використовуються з метою створення штучного іншомовного середовища, розширення діапазону аудіювання ( учні чують не лише вчителя й партнерів, але й носіїв мови). При цьому визначальними є принципи багаторазовості повторення з формуванням нових мовних стереотипів та імітації образу мови, порівняння, самоконтролю, самокоригування, що дозволяє наблизити власний мовний продукт до оригіналу.
Загалом автентичні тексти сприяють забезпеченню культурознавчої спрямованості навчання, а отже, реалізації соціокультурних цілей у системі шкільної освіти. Культурознавча спрямованість також ставить акцент на прилученя школярів до культури власної країни в процесі навчання іноземної мови. Переваги автентичних текстів в цьому плані очевидні.
Автентичний текст містить інформацію про культуру країни, де говорять певною ІМ, він відбиває національну специфіку, без знання якої неможливо спілкуватися з іноземцями впевнено і повноцінно.
Автентичний текст несе в собі нову інформацію, яка є значущою і цікавою для учнів за умов, якщо зміст тексту відповідає їхнім потребам і інтересам. Такий текст викликає в учнів ту чи іншу реакцію, стимулює розумову діяльність. Автентичний текст, як правило, є типовим текстом певного жанру для усного чи письмового спілкування. Жанрова різноманітність текстів дозволяє вчити учнів сприймати інформацію з різних сфер життя, тобто сприймати і розуміти різні дискурси. До недавнього часу в середній школі для навчання аудіювання використовувались переважно тексти-оповіді та описи, що не є обгрунтованим. Учні, які вчились сприймати текст такого типу, відчували труднощі при сприйманні пояснювальних (expository) текстів, що містять причинно-наслідкові зв'язки між подіями, фактами, явищами. Останні дають більше можливостей для активізації мовленєво-мисленєвої діяльності учнів, а мова комунікації можу бути засвоєна лише як інструмент думки.
Автентичний текст відтворює природні обставини, характерні для реального життя носіїв мови. Якщо в такому тексті діють реальні персонажі, це надає йому емоційності та виразності.
На завершальному ступені навчання іноземної мови в середньому навчальному закладі, де систематизуються й узагальнюються мовні і соціокультурні знання, а також комунікативно-мовленнєвий досвід школярів,

 
 

Цікаве

Загрузка...