WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Шляхи оптимізації навчання аудіювання в старших класах середньої школи - Курсова робота

Шляхи оптимізації навчання аудіювання в старших класах середньої школи - Курсова робота

тексту й розвиток уяви:
" послухайте початок жарту, запропонуйте власний варіант його закінчення;
" послухайте початок оповідання і здогадайтеся про те, що сталося далі;
" подивіться на малюнок, прослухайте його опис та запропонуйте власний варіант розвитку подій;
б) вправи на визначення логічної пслідовності подій:
" прослухате текст і розкажіть у логічній послідовності про дії головного героя;
" прослухайте оповідання та передайте його зміст чотирьма - п'ятьма реченнями;
" прослухайте оповідання та розташуйте малюнки відповідно до подій в оповіданні;
в) вправи на розуміння тексту без здогадок:
" прослухайте текст і скажіть чи було в ньому таке речення...;
" прослухайте два оповідання та скажіть, чим вони відрізняються;
" подивіться на малюнок, прослухайте оповідання та знайдіть невідповідності;
г) вправи на розуміння основної думки, точного розуміння тексту:
" прослухайте текст і виберіть з кількох малюнків один, що найбільш відповідає тексту;
" прослухайте текст та намалюйте персонаж та місце дії (схематично);
" визначте, якому з двох прослуханих оповідань відповідає зміст малюнка;
" прослухайте текст і придумайте для нього назву.
У процесі навчання аудіювання необхідно передбачити три етапи роботи: інструцію, презентацію аудіоматеріалу та контроль розуміння прослуханого.
Перед прослуховуванням необхідно усунути з тексту ті моменти, які можуть викликати труднощі ( використання незнайомої лексики, власних імен), а також бажано задавати запитання щодо змісту тексту, таким чином спрямовуючи дітей на відокремлення інформації ( додержання принципу комунікативності).
Будь-яке аудіювання безпосередньо пов'язане з реакцією на прослухане, тому практично кожен урок з елементами аудіювання завершується дискусією (спонтанне говоріння).
Навчаючи учнів аудіюванню є проблеми з формування навичок з цього виду мовленєвої діяльності. У методичній літературі існує чимало чимало спроб створити системи відповідних вправ. Теоретично вони видаються доцільними, особливо якщо аудіювання розглядати ізольовано від навчання інших видів мовленєвої діяльності. Проте на практиці ці вправи не знаходять широкого застосування. Суть в тому, що на уроці все, що вимовляється водночас і аудіюється. Через це функція підготовки вправ з аудіювання, в тому числі і на формуання відповідних навичок, значною мірою бере на себе навчання говоріння. Ось чому є право говорити про інтегрований підхід до навчання аудіювання і усного мовлення.
В основі акту аудіювання лежить навчально - мовленнєва ситуація. Предметом її є зміст аудійованого тексту, а комунікаційне завдання виражає мету слухання. Це вузлові компоненти, які визначають спілкування. Проте було б помилкою вважати, що оскільки навчання аудіюваннявідбувається в процесі говоріння, то цього досить. Аудіюванню, як і інших видів мовленнєвої діяльності, треба навчати спеціально. Немає чітких рецептів, як вчитель повинен пропонувати учням завдання на аудіювання. Це залежить від багатьох чинників. Але треба чітко з'ясувати, що існує 3 етапи навчанню аудіювання:
" підготовчий етап - введення учнів в ситуацію;
" процес слухання і виконання завдання;
" підсумкова робота.
Підготовчий етап (pre-listening stage). На цьому етапі учні знайомляться зі змістом тексту, їм пояснюються завдання, які необхідно виконати, надається необхідна допомога. Учні повинні сконцентрувати увагу на тому, що вони збираються слухати. Пропонуються такі види роботи на цьому етапі:
" looking at a list of items before listening;
" reading a text before listening;
" answering the questions to the text;
" labeling a picture;
" predicting speculating;
" informal teacher talk and class discussion.
Неможливо розглядати підготовчий етап ізольовано від інших, бо майже всі види роботи мають своє продовження на наступному, while-listening, етапі. На підготовчому етапі може проводитися робота з читання, мовлення, письма або з усіх трьох аспектів разом. Ось чому можна з впевненістю казати про інтегрований підхід до навчання аудіювання й інших аспектів мови.
Процес слухання і виконання завдання ( while-listening stage). Види роботи на даному етапі:
" marking checking items in pictures;
" storyline picture sets;
" completing pictures;
" picture drawing;
" carrying out actions;
" making models arranging items in patterns;
" completing grids;
" form chart completion;
" using lists;
" multiple-choice questions;
" text completion;
" spotting mistakes;
" seeking specific items or information.
The post-listening stage. Цей етап роботи над аудіюванням тексту може бути значно довшим, ніж попередні, бо на цьому етапі учні мають чса на те, щоб подумати, обговорити, поспілкуватися, виконати письмову роботу. Якіж види роботи можна виконати на цьому етапі?
" problem - solving and decision making;
" interpreting;
" role-play;
" written work;
" using information from the text for problem-solving and decision-making activities;
" jigsaw listening.
Говорячи про навчання аудіювання, неможливо згадати про використання пісень на уроках англійської мови. Вчитель застосовує нетільки широкий арсенал текстів різних типів і жанрів, а й пісні. Пісня використовується з метою проведення фонетичних та лексичних зарядок ознайомлення з темою уроку, відпочинку на уроку і т.п.
Організовуючи процес навчання аудіюванню на матеріалі пісень, вчитель формує завдання різного характеру в залежності від того, що він ставить за мету перевірити: розуміння загального змісту пісні чи розуміння окремих деталей.
Добираючи пісенний матеріалдля аудіювання, вчитель обов'язково повинен враховувати вікові психологічні особливості школярів, а також логічне поєднання теми уроку зі змістом пісні.
Зразки завдань для розвитку навичок та умінь аудіювання:
1. Listen to the song and draw what you hear. Say what you have drawn.
2. Listen to the song and put the lines in the correct sequence.
3. Read and translate the song.
4. Read the lyrics of the song and guess which of these words fits each gap.
5. As you listen, fill in the missing words.
6. Work in groups of two. Listen to the song and get ready to act it out.
7. Find the words in the song which mean the same as the following.
8. Listen to the beginning of the song and write your own end of it in prose or in lyrics in English.
Окрім наведених вище завдань, практикуються щей такі:
1. Circle the antonyms synonyms of the given words in the song as you listen.
2. Listen to the song and give it a heading.
3. Listen and say what kind

 
 

Цікаве

Загрузка...