WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Шляхи оптимізації навчання аудіювання в старших класах середньої школи - Курсова робота

Шляхи оптимізації навчання аудіювання в старших класах середньої школи - Курсова робота

([gaid]-гід, [beis]-бас).
V. До п'ятої групи відносяться слова, в яких не співпадає наголос, але звучання наголошеного голосного слова рідної мови, співпадає зі звучанням голосного відповідного складу іноземного слова ([?fokstrot]-фокстрот).
VІ. У цю групу уввійшли двохскладові слова, в яких не співпадає наголос і неспівзвучний наголошений і голосний слова рідної мови і голосний відповідного складу іноземного слова ([?o?v?l]-овальний).
VІІ. Сьму групу складають багатоскладові слова, в яких не співпадає наголос і неспівзвучний наголошений голосний слова рідної мови і відповідний голосний відповідного складу іноземного слова ([??kr?b?t]-акробат).
Проведений експеремент показав, що слова першої, другої, третьої і п'ятої групи зрозумілі в 90-97% випадках. Це дає змогу зробити висновок, щоголовною умовою розуміння слів на слух є повна чи часткова співзвучність голосного наголошеного складу слова рідної мови і голосного відповідного йому складу іноземного слова.
Слова сьомої групи також у багатьох випадках зрозумілі учням - розуміння їх на слух складає 85-90%. Аудетивна догадка про значення лексичних одиниць цієї групи відбувається за рахунок співзвучності в багатоскладових словах голосних і приголосних звуків.
Самою низькою надійністю характеризується аудетивна догадка про значення слів четвертої групи - 50%. Справа в тому, що в односкладовому слові головним елементом є наголошений голосний, а так як в словах цієї групи наголошені голосні слова рідної мови і відповідного іноземного слова не співзвучні, то приголосні звуки слова не завжди можуть компенсувати такі розбіжності.
Результати експеременту показали, шо в тексти для аудіювання не слід включати невивчені англійські слова, співзвучні більше ніж одному слову рідної мови, так як в цих випадках відбувається неправельна здогадка про значення слова ([k??pris]-каприз, кипарис).
Велике значення при аудіюванні має взаємодія контекстної догадки і догадки про значення слова. Наприклад, слово ['kla?n] - клоун у нейтральному контектсі, де догадка відбувається тільки завдяки дії одного фактора - співзвучності слів ангійської і рідної мови, було зрозуміло в 35% випадків: Alex will make a very good clown. All his fellow students and teachers are sure of it. Слово clown в напівпрозорому контексті зрозуміле уже у 89% випадків: John works as a clown in a circus. В напівпрозорому контексті навіть невелика співзвучність створює хорошу можливість для аудетивної догадки і вона зростає більше ніж удвічі.
Проведене дослідження дозволяє зробити висновок про те, що тексти для аудіювання можна значно збагачувати за рахунок невивчених слів, в певній мірі співзвучних із словами рідної мови.
ІІ.Фомування навичок аудіювання.
1. Трифазова робота з аудіотекстом і послідовна система вправ.
Оскільки темою роботи є аудіювання в старших класах, доречним є навести вимоги, що висуваються до цього виду мовленнєвої діяльності. Учні повинні:
" розуміти висловлювання, що чітко вимовляються, які цікавлять їх в особистій, публічній, професійній та освітній сферах, а також автентичні тексти пізнавального та країнознавчого характеру з елементами аргументації, абстрактними судженями, викладом фактів;
" уміти диференціювати основні факти та другорядну інформацію;
" уміти дотримуватися логіки викладу та прогнозувати розвиток дій;
" уміти узагальнювати інформацію та порівнювати її з власним досвідом;
" оцінювати отриману інформацію з урахуванням її достовірності й переконливості;
" розуміти необхідну інформацію - оголошення в аеропорту, на вокзалах, рекламу, інтерв'ю.
Кількість пред'явленого тексту та тривалість звучання залежить від мети. Якщо необхідно запам'ятати форму мовного повідомлення, доцільним є повторення одного й того ж тексту. Якщо ж метою є запам'ятовування смислу, то для повторного пред'явлення слід давати трансформований текст з мовними замінами й новими задачами для сприйняття. На уроках дворазове пред'явлення тексту є доцільним, якщо виникають певні труднощі ( складна мова, завищений обсяг інформації, відсутність досвіду сприйняття за певних умов) або ставляться завдання переповісти текст ( перед повторним слуханням необхідно здійснювати контроль та сформулювати нове комунікативне завдання, яке сприяє мобілізації учнів). На старших ступенях навчання дворазове прослуховування може розглядатися як одна з мовних вправ для взаємопов'язаного навчання та говоріння.
Складність аудійованого тексту, яка визначає його місце в системі послідовних кроків програми, залежить від кількох факторів. Таким фактором, перш за все, є тривалість повідомлення. Короткі повідомлення легше зберігати в пям'яті і легше осмислити. Чим триваліше повідомлення, тим важче виділити смислові центри, зберегти їх у пам'яті і зрозуміти зміст усього тексту.
Додатковим фактором є наявність або відсутність зорових опор у вигляді наочності, яка ілюструє зміст повідомленнь. Розповідь за малюнком ( чи розповідь, яка підкріплбється кадрами діафільму) учні сприймають легше, ніж розповід без опори на наочність.
Використовуючи кінофільми ( кінофрагменти), а також озвучені діафільми з метою навчання аудіювання, треба враховувати співвідношення між їх зоровим і звуковими рядами.наявність звукового ряду може полегшити розуміння звукового супроводу, якщо зображення є ілюстрацією того, про що йдеться в текті. Це стосується документальних, наукових і пізнавальних фільмів краєзнавчого характеру. Переглядаючи ігрові навчальні та художні фільми іноземною мовою, особливо з цікавим сюжетом, учні можуть так захопитися розвитком подій, що в них виникнуть труднощі під час аудіювання звукового ряду. Цей фактор також слід враховувати при складанні програми навчання аудіювання.
Характер пред'явлення повідомлення є теж важливим фактором у програмі навчання аудіювання. Читання тексту вчителем, до голосу якого учні звикли, полегшує сприймання. До того ж під час читання вчитель може жестом, мімікою, підвищенням голосу виділити певну думку, підкреслити певні місця, звернути увагу учнів на ті чи інші моменти повідомлення, а також сповільнити темп мовлення і таким чином полегшити аудіювання тексту.аудіювати грамзаписи ( чи магнітофонні записи) значно важче через відсутність зорового контакту з диктором і незвичне для учнів звучання голосу, що відрізняється від голосу вчителя.
Уміння аудіювання формується поетапно - від словоформи до цілого тексту. Вправи, що сприяють формуванню фонетичних, лексичних та граматичних навичок аудіювання, використовуються на початковому та середньому етапі навчання, а деякі види вправ, призначених для розвитку вміння аудіювання на старшому етапі навчання:
а) вправи на передбачення

 
 

Цікаве

Загрузка...