WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Шляхи оптимізації навчання аудіювання в старших класах середньої школи - Курсова робота

Шляхи оптимізації навчання аудіювання в старших класах середньої школи - Курсова робота

психічні процеси, як сприйняття на слух, увага, розпізнавання та зіставлення мовних засобів, їх ідентифікація, усвідомлення, антиципація, групування, узагальнення в пам'яті, вироблення умовиводів;
" Продуктом аудіювання є умовивід, а результатом - розуміннясприйнятого тексту.
Аудіювання - найважчий вид мовної діяльності: якщо в тексті для читання можна знову і знову повертатися до незрозумілого слова або фрази, використовувати словник, при говорінні можна уникнути використання незнайомої лексики, то в процесі аудіювання необхідно зрозуміти все з першого разу. Труднощі в аудіюванні визначаються об'єктивними параметрами: складність граматичного матеріалу, лексичного ( вживання слів у переносному значенні, наявність слів, які немають великої інформаційної завантаженості, немотивованих слів і фразеологічних зворотів), фонетичні труднощі ( темп, інтонація). Особливо складним для сприйняття є діалогічне говоріння. Значною проблемою є незнання предмету говоріння. Тому необхідно спеціально підбирати такі аудіотексти, в яких передбачається знання учнями предмета загалом, але при цьому включаються елементи новизни. Потрібно навчати учнів долати труднощі, використовуючи здогадку, знання та мовний досвід.
2. Аудіювання як окремий вид комунікативної діяльності.
Оволодіння аудіюванням в середній школі здійснюється за двома програмами.
1.Загальна програма оволодіння усною комунікацією, за якою говоріння і аудіювання функціонують одночасно, а кожен з учасників комунікації виконує поперемінно дії аудіювання і говоріння.
2.Спеціальна програма аудіювання як окремого виду комунікативної діяльності, основний зміст якої - здобування інфомації з того матеріалу, який учні чують, тобто з усної роповіді, лекції розповіді, радіо- і телепередачі, кінофільму.
Робота з цими двома програмами проходить паралельно, з випередженням першої загальної програми, оскільки на її основі засвоюється друга, спеціальна програма.
Засвоєння аудіювання як дії під час усної комунікації - це частина програми навчання говоріння як на рівні формування механізму сприймання і породження висловлювань, так і на вищому рівні, коли засвоюється усне мовлення за темами.
Фoрмування механізму сприймання і породження висловлювань починається з аудіювання мовного матеріалу: спочатку засвоюють граматичні структури, лексичні одиниці вводяться і опрацьовуються в режим аудіювання, а потівм вводяться в мовлення учнів, вимова опановується підчас сприймання звуків у мовному потоці. Під час виконання учнями вправ у будь-якому режимі роботи - хоровому, груповому, індивідуальному чи парами - говоріння поєднується з аудіюванням і, таким чином, разом із засвоєнням мовного матеріалу в мовленні удосконалюється його аудіювання.
Подальше оволодіння усним мовленням за темами згідно з шкільною програмою передбачає розвиток не тільки говоріння, а й аудіювання в межах засвоюваних тем.
Засвоєння тем також починають з аудіювання. Аудіювання і говоріння в старших класах є змістом навчальної комунікації. Навчальна розмова за темою, а також будь-яке спілкування англійськоб мовою охоплює невелике коло безпосередніх учасників комунікації, усіх ж інші учні слухають і сприймають їхнє мовлення, що сприяє дальшому удосконаленню аудіювання в межах засвоюваних тем в усіх учнів.
Крім того, розвитку аудіювання сприяє вся навчальна робота над говорінням, оскільки процес говоріння включає аудіювання як операцію зворотнього зв'язку і воно функціонує у будь-якому акті говоріння.
Говоріння, психофізіологічно пов'язане з аудіюванням через внутрішнє мовлення, є важливим фактором формування аудіювання в процесі усно-мовної діяльності.
Отже, перша програма засвоєння аудіювання інтегрована з програмою засвоєння говоріння і здійснюється в процесі оволодіння усною комунікацією протягом усього періоду навчання в середній школі.
Друга програма має на меті оволодінням аудіюванням як окремим видом комунікативної діялькості, коли той, хто слухає, дістає інформацію з тексту великої тривалості звучання у різному виконанні: з голосу ( різних осіб ), з грамзапису, підчас перегляду телепередач і звукових кінофільмів.
На відміну від першої програми тексти для аудіювання, хоч і будуються на мовному матеріалі, засвоєному учнями в усному мовленні, проте вони мають зв'язний сюжет і деякою мірою виходять за межі шкільних тем, тому в них можуть траплятися невідомі мовні явища і лексичні одиниці. За допомогою другої програми, спираючись на відомий мовний матеріал, на загальний контекст і ситуацію, в якій відбувається аудіювання, учні повині навчитися розуміти такі тексти.
Така специфіка другої програми засвоєння аудіювання визначається тим, що аудійоване мовлення в природних умовах комунікації не піддається суворій регламентації з боку того, хто слухає, воно залежить віл мовних намірів мовця і ситуацій спілкування, що склалися. Тому з навчальною метою необхідно моделювати в певних межах схожі мовні ситуації і навчити учнів орієнтуватися в них, схоплювати загальний зміст повідомлення. Учні також повинні оволодіти антиципацією ( тобто умінням прогнозувати, що йде далі), а також умінням здогадуватись на слух про значення тих чи інших невідомих лексичних одиниць і явищ.
Внаслідок реалізації цієї програми учні повинні розуміти мовлення вчителя та інших осіб, текти тривалістю звучання до 3 хвилин у нормальному темпі в пред'явлені вчителя чи в грамзапису, а також звуковий супровід навчальних діафільмів чи кінофільмів. Текти для аудіювання повинні будуватися на уже засвоєному програмному мовному матеріалі і можуть містити до 2% невідомих слів, про значення яких можна здогадатися. Суть навчальної роботи полягає в аудіюванні послідовних усних повідомлень з поступовим збільшенням їх обсягу і трудності, з ускладненням режиму, в якому проходить навчальний процес.
Програма оволодіння аудіюванням як окремим видом комунікативної діяльності охоплює власне старші класи середньої школи і являє собою систему послідовних кроків, кожний з яких спрямований на подолання певних труднощів і в кінцевому підсумку підводить учнів до розуміння усного мовлення за умов, наближених до природних, у межах шкільної програми.
Програма оволодіння аудіюванням як формою комунікативної діяльності передбачає аудіювання послідовних серій тектів, організованих за ступенем наростання труднощів. Ось типовий зразок цієї програми.
Крок1. Засвоєння аудіювання з опорою на унаочнення невеликих текстів,
побудованих на відомому мовному матеріалі, у викладі вчителя.
Крок2. Засвоєння аудіювання без опори на унаочнення невеликих текстів,
побудованих побудованих на відомому мовному матеріалі, у викладі

 
 

Цікаве

Загрузка...