WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Шляхи оптимізації навчання аудіювання в старших класах середньої школи - Курсова робота

Шляхи оптимізації навчання аудіювання в старших класах середньої школи - Курсова робота


Курсова робота
Шляхи оптимізації навчання аудіювання в старших класах середньої школи.
План.
Вступ.
І. Теоретичне обгрунтування.
1.Функції аудіювання.
2.Аудіювання як окремий вид комунікативної діяльності.
3.Антиципація - особливий елемент аудіювання.
ІІ. Формування навичок аудіювання.
1.Трифазова робота з аудіотекстом та послідовна ситема вправ.
2.Використання і роль автентичних текстів.
Висновок.
Додатки.
Література.
Вступ.
Розвиток системи освіти в Україні, її вихід на европейський рівень неможливі без підвищення уваги до викладання іноземних мов, володіння однією з яких є неодмінним критерієм інтеграції України в Європейське та світове співтовариство. Національна Доктрина розвитку освіти України наголошує на важливості опанування іноземної мови як засобу комунікації, що має на меті набуття учнями відповідних навичок і вмінь.
Головною метою навчання іноземних мов є розвиток здібностей учнів використовувати іноземну мову як інструмент у діалозі культур та цивілізацій світу.
У наш час метою володіння іноземною мовою є набуття необхідного рівня іншомовної комунікативної компетенції, що уможливить участь тих, хто вивчає іноземну мову, в діалозі культур. З шести рівнів володіння мовою є рівень В1 - Threshold (рубіжний рівень / незалежний користувач). Досягти цього рівня означає бути здатним підтримувати інтеракцію іноземною мовою, висловлюючи свої наміри у ряді ситуацій повсякденного життя. Рівень незалежного користувача є перехідним від рівня елементарного до досвідченого користувача. Він забезпечує досягнення функціональної грамотності в оволодінні мовою, тобто реальне робоче володіння нею, що дійсно дає можливість мовленнєвої взаємодії з носіями мови як з особистою метою, так і з метою міжнародної співпраці.
Формування в учнів вміння і навичок спілкування передбачає формування здатності і готовності здійснювати спілкування в чотирьох його видах: розуміння (аудіювання та читання), говоріння й письмо.
Основною комунікативною компетенцією є комунікативні вміння, сформовані на основі мовленнєвих знань і навичок, а також соціокультурні знання, навички й уміння.
Діяльність аудіювання включає усне сприймання текстового матеріалу різних типів і жанрів: від описів подій, розповідей, радіо- і теленовин, лекцій, розмов до прагматичних текстів (інструкцій). У Програмі з іноземної мови, окрім згаданих, зафіксовані ще й такі типи текстів як інтерв'ю, оголошення, реклама.
Отже, аудіювання - це один зі чотирьох видів мовленнєвої діяльності учнів. Сьогодні кожен із чотирьох видів МД не розглядаються ізольовано, тобто всі аспекти мовлення дуже тісно взаємопов'язані і спрямовані на оволодіння іноземною мовою як засобом комунікації. Особливий акцент сьогодні відводиться на комунікативний підхід саме до навчання аудіювання.
Необхідність у слуханні вже містить комунікативну задачу, яку має вирішити учень на завершальному етапі аудіювання. Наприклад, інформація сприймається для того, щоб на неї відреагувати, висловити власну думку, вз'яти до уваги. Саме з цього й випливає одна з основниг вимог до комунікативного навчання аудіювання: стимулювати в слухачів інтерес до змісту повідомлення, що сприятиме створенню необхідної комунікативної готовності до сприйняття інформації, в результаті чого з'являється антиципація - ймовірне прогнозування перебігу та змісту повідомлення.
Власне суть цього питання я і намагатимусь висвітлити в своїй роботі.
Перед собою ставлю завдання:
1) якомога грунтовніше розкрити зміст навчання аудіювання в старших класах, визначаючи всі його функції;
2) визначити роль антиципації в процесі аудіювання та шляхи її розвитку;
3) навести послідовний хід вправ, спрямованих на розширення потенційного словникового запасу в учнів старших класів та розвиток їх мовленнєвої компетенції вцілому.
Предметом дослідження є шляхи оптимізації навчання цього виду мовленнєвої діяльності в старших класах середньої школи.
Структура роботи складається з вступу, двох розділів, висновків, додатків, що практично розкривають методико-теоретичні твердження і списку використаної літератури.
І.Теоретичне обгрунтування.
1. Функції аудіювання.
Аудіювання - сприйманя і розуміння усього мовлення - може виступати у природній усній комунікації у троьох різних функціях.
По - перше, аудіювання - це окремий вид комунікативної діяльності зі своїм мотивом, що відображає потреби людини чи характер його дільності. У такій функції воно виступає, наприклад, під час перегляду фільму, телепередачі, прослухування радіопередачі і т.інше.
По - друге, аудіюявання може виступати може виступати в ролі дії у складі усної комунікативної діяльності, коли кожний учасник спілкування, використовуючи говоріння і аудіювання, намагається задовольнити свою потребу в обміні інформацією, яка на цьому етапі стає мотивом усієї усної комунікативної діяльності.
По - третє, аудіювання виступає як зворотній зв'язок у кожного мовця під час говоріння, що дозволяє мовцю здійснювати самоконтроль за своїм мовленням і знати, на скільки правильно реалізуються у звуковій формі його мовні наміри. Аудіювання - невід'ємний елемент процесу говоріння.
При практичній меті навчання іноземної мови учні оволодівають аудіюванням у цих трьох функіях, оскільки вони дають змогу здійснювати усну комунікацію. Овлодіння цими функціями і є змістом навчання аудіювання.
Підчас навчання усної комунікації аудіювання виступає і в навчальних функціях. Перша зних полягає в тому, що, виходячи з принципу функціональності, аудіювання є не тільки однією з цілей навчаня, а й засобом досягнення цієї цілі. У процесі навчального аудіювання в учнів створюється механізм сприймання висловлювань, функціонування якого дає змогу сприймати інформацію в усній формі іноземною мовою.
Крім цього, відповідно до пинципу усної основи навчання аудіювання виконує ще одну важливу навчальну функцію - введення мовного матеріалу в навчальний процес, з чого починається його засвоєння в усній формі. Граматичні структури, до яких входять відповідні лексичні одиниці у складі груп і які оформлені в фонематичному плані за формами англійської мови, спочатку вводяться в аудіювання, а потім вже в говоріння.
Аудіювання - розуміння сприйнятого на слух усного говоріння. З точки зору психофізіології аудіювання трактується як рецептивна розумова мемонічна діяльність. Характерними ознаками аудіювання як виду мовленнєвої діяльності є:
" Безпосереднє спілкування ( навіть якщо інформація передається за допомогою ТСО);
" Форма сприйнятя процесу аудіювання є внутрішньою, невираженою; основою внутрішнього механізму аудіювання є такі

 
 

Цікаве

Загрузка...