WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Інформатизація процесу навчання англійській мові - Курсова робота

Інформатизація процесу навчання англійській мові - Курсова робота

проблема тісно пов'язана з першою й має наступні аспекти:
з боку учителів-предметников - прагнення до звичних форм навчання, що пов'язане з недостатнім володінням ними комп'ютером, нерозумінням його можливостей.
з боку учнів - відношення до програм як до гри, що не накладає на них ніяких зобов'язань, у той час як на традиційних уроках мотивація навчання виявляється набагато вище, тому що дитина очікує оцінки.
Щоб вийти із подібної ситуации обирають наступний шлях - розробку поліфункціональних програм за матеріалами учителів-предметников силами учнів старшої школи.
Підвищення мотивації вчителів до застосування й розробки засобів мультимедіа в навчальному процесі.
Створення банку програм, що задовольняють потреби навчального стандарту.
Підвищення професійного рівня й розвиток творчості учнів-старшокласників у процесі роботи із сучасними інструментальними середовищами [6].
Висновок
Розширення міжнародних контактів у всіх областях людської діяльності, більш вільний доступ до інформації, стрімкий розвиток телекомунікаційної технології створюють принципово нові умови для сфери освіти. Як відомо, можливі два напрямки комп'ютеризації навчання: вивчення інформатики, а також його використання при вивченні різних предметів. На думку багатьох фахівців, що займаються використанням комп'ютерних програм у навчанні, подібний процес навчання може привести як до оволодіння комп'ютерною грамотністю, так і до підвищення ефективності самого процесу навчання.
Сучасний період розвитку цивілізованого суспільства характеризує процес інформатизації.
Інформатизація суспільства - це глобальний соціальний процес, особливість якого полягає в тому, що домінуючим видом діяльності в сфері суспільного виробництва є збір, нагромадження, продукування, обробка, зберігання, передача й використання інформації, здійснювані на основі сучасних засобів мікропроцесорної й обчислювальної техніки, а також на базі різноманітних засобів інформаційного обміну. Одним із пріоритетних напрямків процесу інформатизації сучасного суспільства є інформатизація остіти - впровадження засобів нових інформаційних технологій у систему освіти.
Інтенсивний розвиток процесу інформатизації освіти спричиняє розширення сфери застосування СНІТ.
Використання таких комплексів надає учню інструмент дослідження, за допомогою якого можна здійснювати реєстрацію, збір, нагромадження інформації.
Це забезпечує широке впровадження дослідницького методу навчання, що підводить учня до самостійного "відкриття" досліджуваної закономірності, сприяє актуалізації процесу засвоєння основ наук, розвитку інтелектуального потенціалу, творчих здатностей.
Придатність технічних засобів навчання й контролю для використання на заняттях по іноземній мові визначається за наступними критеріями: вони повинні сприяти підвищенню продуктивності праці й ефективності навчального процесу, забезпечувати негайне й постійне підкріплення правильності навчальних дій кожного учня, підвищувати свідомість і інтерес до вивчення мови, забезпечувати оперативний зворотний зв'язок і поопераційний контроль дій всіх учнів,, мати можливість швидкого введення відповідей без тривалого їхнього кодування й шифрування.
Основу комп'ютерних навчальних курсів становлять бази даних, які включають текстові описи, відеозаписи, аудіотексти, анімацію, а також системи, що організують тренування й контроль. Ці бази можуть мати інформаційну підтримку в Інтернеті.
Існуючі комп'ютерні навчальні програми можна розділити на три основні групи: програми, присвячені вивченню тих або інших розділів системи мови; програми, спрямовані на навчання видам мовної діяльності; контролюючі програми, що забезпечують контроль за рівнем сформованості мовних і язикових навичок.
У методиці викладання іноземних мов накопичений цікавий досвід використання комп'ютерних навчальних курсів і програм. Серед комп'ютерних курсів і програм по англійській мові найбільше поширення одержали наступні: "Професор Хіггінс. Англійська без акценту", "Англійська базовий курс", "Англійська. Шлях до досконалості", "English Course", "English Platinum", "Oxford Platinum", "In & Around London", "Bridge to English", "Focus on Grammar", а також персональна система навчання англійській мові за допомогою комп'ютера "Репетитор", в основі якої - метод інтенсивного навчання Г.А.Китайгородской.
основні положення для створення комп'ютерних курсів і програм можна сформулювати в такий спосіб: грамотне використання комп'ютера як нового засобу навчання; вузька орієнтація навчання й у зв'язку із цим мінімізація йконкретизація цілей навчання; забезпечення індивідуалізації навчання й орієнтацію на автономне навчання; опора на знання й досвід учнів; навчання на матеріалі тематики, що враховує потреби даної категорії учнів.
Основна проблема створення мультімедійних курсів полягає в створенні матеріально-технічної бази, що відповідає сучасному рівню розвитку мультимедійної техніки. У випадку, якщо школа в стані вирішити дане завдання, виникає дві взаємозалежних проблеми: організаційно-методична; психологічна.
Щоб вийти із подібної ситуации обирають наступний шлях - розробку поліфункціональних програм за матеріалами учителів-предметников силами учнів старшої школи.
Бібліографія
1. Азимов Э. Г. "Материалы Интернета на уроках англ. языка" //Иностранные языки в школе 2001 №1
2. Богомолов С.М. та ін. Навчальне середовище "10000 words" комп'ютерної підтримки курсу англійської мови загальноосвітньої школи // Комп'ютер у школі та сім'ї. - 2003. - №1. - С.23-26.
3. Вартанова И.И. "К проблеме мотивации учебной деятельности" Вестник МГУ Серия 14 Психология 2000 №4 с33-41
4. Вильямс Р., Макли К., "Компьютер в школе", М. 2004.-200 с.
5. Гаврилов Б. В.. Плюсы и минусы компьютеризированного обучения иностранным языкам http://linguact.hyperlink.ru/articles/gavrilov.html
6. Елизарова Г. В.. Электронная почта и преподавание английского языка: анализ сильных и слабых сторон http://linguact.hyperlink.ru/articles/elizarova.html
7. Еремин Ю. В.. Методические аспекты использования компьютерной техники в обучении иностранному языку http://linguact.hyperlink.ru/articles/eremin.html
8. Интегрированный урок
http://www.altai.fio.ru/projects/others/matveenko/_private/australia.htm
9. Калашник Д. М.. Мультимедийные справочные комплекты в подготовке переводчика http://linguact.hyperlink.ru/articles/kalashnik.html
10. Каминская И. Образование в "сетях": В начале 2002 года только два процента российских школ имели доступ в Интернет // Учительская газета. - 2003. - №5. - С.15.
11. Карамышева Т. В.. Интернет как средство обучения иноязычной письменной речи http://linguact.hyperlink.ru/articles/karamysheva.html
12. Каспин И. В., Сегаль М. М.. Новые технологии в обучении иностранным языкам http://linguact.hyperlink.ru/articles/kaspinandsegal.html
13. Красновский Г.Э Мультимедийные программные продукты по английскому языку // Информатика и образование. - 2003. - №3. - С.67-69.
14. Леонов А. Н.. К вопросу об обеспечении учебного процесса компьютерными средствами http://linguact.hyperlink.ru/articles/leonov.html
15. Леонтьев А. А.-Потребности, мотивы, эмоции. Конспект лекций. - М.: Издательство МГУ, 1971
16. Логинов В.А. Интернет: все ли так просто?: О психологических

 
 

Цікаве

Загрузка...