WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Інформатизація процесу навчання англійській мові - Курсова робота

Інформатизація процесу навчання англійській мові - Курсова робота

і т.п.), викладач судить про ступінь і якість сформованості знань в учнів.
Необхідно відзначити, що комп'ютер знімає такий негативний психологічний фактор, як "відповідебоязнь". Під час традиційних аудиторних занять різні фактори (дефекти вимови, страх припуститися помилки, невміння вголос формулювати свої думки й т.п.) не дозволяють багатьом учням показати свої реальні знання. Залишаючись же "наодинці" з дисплеєм, учень, як правило, не почуває скутості й намагається виявити максимум своїх знань.
Сприятливі можливості створюють комп'ютери й для організації самостійної роботи учнів на уроках англійської мови. Учні можуть використати комп'ютер як для вивчення окремих тим, так і для самоконтролю отриманих знань. Причому комп'ютер є самим терплячим педагогом, здатним скільки завгодно повторювати будь-які завдання, домагаючись правильної відповіді й, в остаточному підсумку, автоматизації навички, що відпрацьовує.
Однак, сказавши про достоїнства комп'ютерів, Носенко Е. Л. , Ломів Б.Т. відзначають і деякі недоліки. Діалектичність педагогічних явищ полягає в тому, що як би те не було, позитивне саме по собі властивість або якість цілісного навчально-виховного процесу обертається своєю протилежністю й стає вкрай небажаним при непомірному, гіпертрофованому прояві, що придушує інші, не менш важливі властивості. Це зауваження має саме безпосереднє відношення до індивідуалізації навчання, тим більше що в умовах комп'ютеризації істотно міняються умови взаємодії педагога й учнів, а також учнів один з одним [12, 48].
Уже на першому етапі навчання англійській мові, у процесі постановки цілей і завдань майбутньої пізнавальної діяльності учнів учитель бере участь опосередковано. Безпосереднє пред'явлення завдань учневі здійснює комп'ютер. Звичайно, учитель повинен приймати саму активну участь у складанні навчальних програм, що визначають послідовність дій учня в рішенні того або іншого завдання. Але в реалізації найважливішої психолого-педагогічної функції навчання - пред'явленні й прийнятті учнями цілей і завдань учбово-пізнавальної діяльності - в умовах комп'ютеризації можливий гострий дефіцит безпосереднього спілкування вчителі й учня, живого слова вчителі.
Хоча передача всіх функцій викладача машині в принципі можлива, ідею повної автоматизації навчання, як справедливо підкреслив на всеросійській конференції, присвяченої психологічним проблемам створення й використання комп'ютера Б.Ф. Ломів, навряд чи можна розглядати як практично реалізовану й гуманну. Навчання немислимо без впливу, що виховує, особистості навчального на учнів, а для цього необхідний їхній безпосередній контакт [17, 12].
ІІ. Використання електронних курсів навчання на уроках англійської мови.
2.1 .Педагогічні основи й методичні принципи використання комп'ютерних технологій при навчанні іноземній мові
Для того, щоб прийняти рішення про використання комп'ютерних технологій на уроках англійської мови в середньому спеціальному навчальному закладі, необхідно проаналізувати наявну теорію й практику використання комп'ютерних навчальних курсів і програм у навчальному процесі.
У цей час є багато комп'ютерних навчальних курсів і комп'ютерних програм, де можна знайти досить вправ для учнів всіх віків і різних рівнів знань. Э.Г. Азимов, А.Н. Щукин [12, 40] відзначають, що комп'ютерні навчальні курси з використанням мультимедийних, гіпертекстових технологій, орієнтовані на дистанційне навчання. Такі курси одержали поширення з появою Інтернет і комп'ютерні мережі. Спочатку комп'ютерні навчальні курси розглядалися як допоміжний матеріал, що доповнює традиційний текстовий підручник і являли собою перекладання традиційних навчальних матеріалів на новий комп'ютерний носій з додаванням анімації, аудіо- і відеоматеріалів. У цей час поширення мультимедийних, гіпертекстових і мережних технологій приводить до якісної зміни структури й змісту таких курсів. Основу комп'ютерних навчальних курсів становлять бази даних, які включають текстові описи, відеозаписи, аудіотексти, анімацію, а також системи, що організують тренування й контроль. Ці бази можуть мати інформаційну підтримку в Інтернеті. Комп'ютерні навчальні курси призначаються для дистанційного навчання й використають нові можливості презентації навчального матеріалу на комп'ютерному диску.
Існуючі комп'ютерні навчальні програми можна розділити на три основні групи:
1) програми, присвячені вивченню тих або інших розділів системи мови (головне завдання таких програм - введення й активізація язикових форм і структур);
2) програми, спрямовані на навчання видам мовної діяльності;
3) контролюючі програми, що забезпечують контроль за рівнем сформованості мовних і язикових навичок. Комп'ютерні програми забезпечують введення навчального матеріалу, моделювання ситуацій спілкування, організацію ігрових завдань, контроль і оцінку знань, дозволяючи використати всі види наочності.
Оскільки комп'ютерні навчальні курси з використанням мультимедійних, гіпертекстових технологій, орієнтовані на дистанційне навчання, вони повинні відповідати наступним вимогам [6, 22]:
- гнучке сполучення самостійної пізнавальної діяльності учнів з різними джерелами інформації, навчальними матеріалами, спеціально розробленими за даним курсом;
- оперативна й систематична взаємодія із провідним викладачем курсу, консультантами-координаторами;
- групову роботу з типу навчання в співробітництві з учасниками даного курсу при використанні всього різноманіття проблемних, дослідницьких, пошукових методів у ході роботи над відповідними модулями курсу [1, 6].
Застосування комп'ютерних технологій ґрунтується не тільки на досягненнях методики викладання іноземних мов, але й на даних базисних для методики й суміжних стосовно методики областях знання: педагогіці,психології, лінгвістиці, психолінгвістиці, лінгвокраїнознавстві, соціології. Це дає можливість учнем більш повно реалізувати свій інтелектуальний і творчий потенціал, ширше використати в навчальному процесі їхні інтереси й схильності. Використання комп'ютерних технологій у предметній області "Іноземна мова" може сприяти підвищенню в студентів інтересу до даної дисципліни навчального плану як області практичного застосування наявних знань по інформатиці, психології, менеджменту.
Переваги використання комп'ютерних технологій для роботи із текстом можуть бути наступними:
а) навчання перегляду іншомовного тексту на комп'ютері, що характеризується швидкістю й поверховістю (існуюче розходження між сприйняттям тексту на папері й на екрані пов'язане з віковими й психолого-педагогічними особливостями студентів);
б) комп'ютерна форма презентації матеріалу вчить користувача не тільки вибору оптимальних форм подання на екрані різних видів інформації, але й організації переданого повідомлення (створенню гіпертексту), пошуку засобів виділення головної інформації й т.д.;
в) можливість для розширення знань по країнознавству;
г) удосконалювання професійної мультимедийної компетенції, розвиток навичок роботи з текстовими програмами;
д) підвищення ступеня обліку ергономічних вимог до навчальних матеріалів: учень може сам вибирати кольори й розмір шрифту, забирати або додавати малюнки, змінювати кольори, використовувані для оформлення тексту, підбирати ступінь яскравості й контрасту, вибирати символи розмітки;
е) вивчення

 
 

Цікаве

Загрузка...