WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Інформатизація процесу навчання англійській мові - Курсова робота

Інформатизація процесу навчання англійській мові - Курсова робота

змісту навчального матеріалу. Вони ґрунтуються на необхідності інтенсифікації процесу інтелектуального й саморозвитку особистості учня, формування вмінь формалізувати знання про предметний світ, витягати знання, користуючись різними сучасними методами обробки інформації.
Таким чином, у зв'язку з розвитком процесу інформатизації й освіти змінюється обсяг і зміст навчального матеріалу, відбувається переструктурування програм навчальних предметів (курсів), інтеграція деяких тем або самих навчальних предметів, що приводить до зміни структури й змісту навчальних предметів (курсів) і, отже, структури й змісту освіти.
Паралельно цим процесам відбувається впровадження інноваційних підходів до проблеми рівня знань учнів, заснованих на розробці й використанні комплексу комп'ютерних тестуєчих, діагностуєчих методик контролю й оцінки рівня засвоєння.
Зміна змісту й структури освіти, подань про організаційні форми, методи навчання й контролю за його результатами приводить до зміни приватних методик викладання.
Реалізація можливостей СНІТ у процесі навчання й пов'язане із цим розширення спектра видів навчальної діяльності приводять до якісної зміни дидактичних вимог до засобів навчання, навчальної книги. Це наочно демонструється на прикладі педагогічних програмних засобів (ППС) навчального призначення [18, 42].
1.2. Нові інформаційні технології в навчанні англійській мові
У цей час значні перетворення в галузі освіти торкнулися й навчання іноземній мові в школі. Зокрема стали інтенсивно впровадяться в навчальний процес нові інформаційні технології, такі як використання Інтернет-ресурсів, що навчають комп'ютерних програм і, т.п.
Розробкою й впровадженням у навчальний процес нових інформаційних технологій активно займаються такі дослідники як, Полат Е. С., Дмитріїва Е. И., Новиков С. В,, Полілову Т.А., Цвєткова Л. А. И т. под.
Так Цветкова Л.А. у своїй статті "Комп'ютерні технології як нова форма навчання пише", ми живемо в століття інформаційної, комп'ютерної революції, що почалася в середині 80-х років і дотепер продовжує нарощувати темпи. От її основні віхи: поява персонального комп'ютера, винахід технології мультімедіа, впровадження в наше життя глобальної інформаційної комп'ютерної мережі Інтернет. Всі ці нововведення легко й непомітно ввійшли в життя: вони широко використаються майже у всіх професійних сферах і в побуті.[34, 26 ]
Комп'ютерні навчальні програми в навчанні англійській мові, вважає Е.Л. Полат [26,12], стали використовуватися з 80-х рр. XX в. Говорилося про те, що автоматизовані навчальні системи (АНС) відносяться до так званих комбінованих технічних засобів навчання. Вони призначені для реалізації за допомогою комп'ютера, що працюють у діалоговому режимі, функцій по пред'явленню навчальної інформації в зручній для сприйняття формі, індивідуалізованому керуванню навчальною діяльністю в ході програмованого, проблемного навчання; контролю знань, а також для забезпечення доступу до обчислювальних, інформаційно-довідкових і інших ресурсів комп'ютера.
"Про те, що комп'ютери стрімко ввійшли в наше життя й у процес навчання англійській мові, трохи потіснивши традиційні методики й змусивши викладачів іноземних мов вирішувати проблеми, про існування яких кілька десятків років тому жоден лінгвіст навіть не підозрював" пише С.В. Фадєєв [36]. Немає нічого дивного в тім, що не всі викладачі виявилися готовими до широкого впровадження комп'ютерів у таку нетрадиційну сферу, як навчання іноземним мовам.
Система освіти, на думку багатьох дослідників [34, 16], не може бути незалежною від суспільного й політичного устрою держави, вона за всіх часів відгукувалася на соціальне замовлення. Саме в силу цього політика держави останнім часом спрямована на те, щоб впровадити інформаційні технології в школи й вузи, перетворити стихійний процес, яким він по перевазі був протягом цілого ряду років, у керований і контрольований, залучити до роботи над новими навчальними матеріалами фахівців у предметних областях, стимулювати комп'ютерні фірми до створення електронної навчальної продукції для школярів і студентів.
Необхідно, щоб кожний викладач зрозумів просту думку: комп'ютер у навчальному процесі - не механічний педагог, не заступник або аналог викладача, а засіб при навчанні дітей, що підсилює й розширює можливості його навчальної діяльності. Те, що викладач бажає одержати в результаті використання машини, у неї необхідно запрограмувати.[26, 12]
Таким чином, комп'ютер бере на себе левову частину рутинної роботи викладача, вивільняючи йому час для творчої діяльності, що на сучасному рівні розвитку техніки не може бути віддана комп'ютеру.[36, 69]
Як відомо, придатність технічних засобів навчання й контролю для використання на заняттях по іноземній мові визначається за наступними критеріями:
по-перше, вони повинні сприяти підвищенню продуктивності праці й ефективності навчального процесу,
по-друге, забезпечувати негайне й постійне підкріплення правильності навчальних дій кожного учня;
по-третє, підвищувати свідомість і інтерес до вивчення мови,
по-четверте, забезпечувати оперативний зворотний зв'язок і поопераційний контроль дій всіх учнів.
по-п'яте, мати можливість швидкого введення відповідей без тривалого їхнього кодування й шифрування.
Як показує практика, із всіх існуючих засобів навчання комп'ютер щонайкраще "уписуються" у структуру навчального процесу, найбільше повно задовольняють дидактичним вимогам і максимально наближають процес навчання англійській мові до реальних умов. Комп'ютери можуть сприймати нову інформацію, певним чином обробляти її й приймати рішення, можуть запам'ятовувати необхідні дані, відтворювати зображення, що рухаються, контролювати роботу таких технічних засобів навчання, як синтезатори мови, відеомагнітофони, магнітофони. Комп'ютери істотно розширюють можливості викладачів по індивідуалізації навчання й активізації пізнавальної діяльності учнів у навчанні англійській мові, дозволяють максимально адаптувати процес навчання до індивідуальних особливостей учнів. Кожний учень одержує можливість працювати у своєму ритмі, тобто вибираючи для себе оптимальні обсяг і швидкість засвоєнняматеріалу.[26, 18]
Застосування комп'ютерів на уроках англійської мови значно підвищує інтенсивність навчального процесу. При комп'ютерному навчанні засвоюється набагато більша кількість матеріалу, чим це робилося за те саме час в умовах традиційного навчання. Крім того, матеріал при використанні комп'ютера засвоюється прочніше.[33, 30]
Комп'ютер забезпечує й всебічний (поточний, рубіжний, підсумковий) контроль навчального процесу. Контроль, як відомо, є невід'ємною частиною навчального процесу й виконує функцію зворотного зв'язка між учнем і викладачем. При використанні комп'ютера для контролю якості знань учнів досягається й більша об'єктивність оцінки. Крім того, комп'ютерний контроль дозволяє значно заощадити навчальний час, тому що здійснюється одночасна перевірка знань всіх учнів. Це дає можливість викладачеві приділити більше уваги творчим аспектам роботи з учнями.
Ще одне достоїнство комп'ютера - здатність накопичувати статистичну інформацію в ході навчального процесу. Аналізуючи статистичні дані (кількість помилок, правильних/неправильних відповідей, звертань по допомогу, часу, витраченого на виконання окремих завдань

 
 

Цікаве

Загрузка...