WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Інформатизація процесу навчання англійській мові - Курсова робота

Інформатизація процесу навчання англійській мові - Курсова робота


Курсова робота
Інформатизація процесу навчання англійській мові
Зміст
Вступ 2
І. Інформатизація процесу навчання англійській мові 5
1.1. Інформаційні технології в освіті 5
1.2. Нові інформаційні технології в навчанні англійській мові 11
ІІ. Використання електронних курсів навчання на уроках англійської мови. 16
2.1 .Педагогічні основи й методичні принципи використання комп'ютерних технологій при навчанні іноземній мові 16
2.2 Форми роботи з комп'ютерними навчальними програмами на уроках іноземної мови 23
2.3 Основні проблеми створення мультімедійних курсів 29
Висновок 31
Бібліографія 34
Додаток. 37
Приклад уроку з використанням мультимдійних технологій 37
Вступ
Стрімкий розвиток інформаційних і комп'ютерних технологій, що відповідають інтересам молоді в сьогоднішній Україні, що вже не представляє своє життя без персонального комп'ютера, з одного боку, і амбіційні завдання реформи шкільного освіти в країні, з іншого, по суті справи не залишають викладачеві іншого вибору крім як рішуче їхнє впровадження в освітній процес. Принципово важливо, що мовлення в цьому випадку йде не про інформатику як спеціальну дисципліну, а про будь-який інший предмет, зокрема англійську мову, викладану на сучасному й високому рівні.
Розширення міжнародних контактів у всіх областях людської діяльності, більш вільний доступ до інформації, стрімкий розвиток телекомунікаційної технології створюють принципово нові умови для сфери освіти. Робота з інформаційними масивами, уміння знайти необхідну інформацію, грамотно її проаналізувати й використати в різноманітних цілях пізнання - все це стає одним з основних видів пізнавальної діяльності учнів у сучасних і майбутніх школах. Швидкий розвиток комп'ютерних телекомунікацій у світі за останні роки, відносна доступність телекомунікаційних технологій для шкіл формують учбово-матеріальну базу для виконання завдань, поставлених перед системою освіти, а нові інформаційні технології перетворилися в потужний інструмент вивчення навколишнього світу.
Поява на педагогічному обрії персонального комп'ютера передвіщає численні зміни в ситуації шкільного навчання. Виникають принципово нові можливості підвищення його ефективності за рахунок розробки й впровадження в навчальний процес навчальних систем. У цьому зв'язку як і раніше актуальна проблема психолого-педагогічного й методичного обґрунтування використання комп'ютерного навчання в навчальній діяльності.
Як відомо, можливі два напрямки комп'ютеризації навчання: вивчення інформатики, а також його використання при вивченні різних предметів. На думку багатьох фахівців, що займаються використанням комп'ютерних програм у навчанні, подібний процес навчання може привести як до оволодіння комп'ютерною грамотністю, так і до підвищення ефективності самого процесу навчання. Таким чином, до складу комп'ютерного навчання повинна бути включена предметна основа використання комп'ютера з урахуванням специфіки викладання шкільного предмета.
На етапі введення знань основною формою засвоєння є вербальна, представлена звичайно у вигляді навчальних правил, які необхідно запам'ятати або завчити. Комп'ютер на даній стадії може значно змінити навчальну ситуацію: збільшити обсяг досліджуваної інформації (з використанням методів частково-пошукової або дослідницької діяльності), підсилити інтелектуальні можливості учнів, впливаючи на їхню пам'ять, емоції, мотиваційну сферу. За рахунок переносу необхідних інформаційних даних у комп'ютер вивільняється час не на запам'ятовування матеріалу, а на творчий характер роботи.
Етап тренування, коли вербальне знання переходить у відповідні вміння й навички, вимагає логічної диференціації вихідного знання, оперативного зворотного зв'язка. Особливо це стосується тих предметів, на яких передбачається виконання численних вправ, таких, як, зокрема, іноземні мови. Комп'ютер може зробити роботу на даному етапі раціональною й комплексною. Система тренувальних вправ дозволить виявити закономірності, логічно представити досліджувану тему, відробити вправи по ступені складності, застосувати знання на практиці й т.д.
Однією з перспективних форм роботи зі школярами, організації їхньої науково-дослідної діяльності є метод проектів. Можна виділити наступні принципи даного методу: опора на інтерес і самостійність учнів, практична здійснюваність, зв'язок з потребами суспільства. Ці риси методу проектів повною мірою ставляться до Інтернет-проектів. Дана нова форма проектів з'являється у зв'язку з розвитком глобальних комп'ютерних мереж, інформаційних технологій, які дозволяють зробити навчання більше цікавим і ефективним. Інтернет-проекти - це діяльність учнів, що має творчу, навчальну, ігрову складову, що реалізується за допомогою комп'ютерних телекомунікацій. При цьому використовується дослідницький метод навчання, а самі комп'ютерні технології виступають не як предмет вивчення, а як інструмент пізнання.
В умовах широкого впровадження в практику шкільного навчання й, особливо, у проведення вступних кампаній, тестів різного виду, у першу чергу безпрецедентного по відповідальності централізованого тестування із заявленою перспективою його проведення на комп'ютері, на перший план виходить практична, методологічна й психологічна адаптація школяра до даного виду діяльності.
І. Інформатизація процесу навчання англійській мові
1.1. Інформаційні технології в освіті
Сучасний період розвитку цивілізованого суспільства характеризує процес інформатизації.
Інформатизація суспільства - це глобальний соціальний процес, особливість якого полягає в тому, що домінуючим видом діяльності в сфері суспільного виробництва є збір, нагромадження, продукування, обробка, зберігання, передача й використання інформації, здійснювані на основі сучасних засобів мікропроцесорної й обчислювальної техніки, а також на базі різноманітних засобів інформаційного обміну. Інформатизація суспільства забезпечує:
o активне використання інтелектуального потенціалу суспільства, що постійно розширюється, сконцентрованого в друкованому фонді, і науковому, виробничому й іншому видах діяльності його членів.
o інтеграцію інформаційних технологій з науковими, виробничими, ініціюючими розвитками всіх сфер суспільного виробництва, інтелектуалізацію трудової діяльності;
o високий рівень інформаційного обслуговування, доступність будь-якого члена суспільства до джерел достовірної інформації.
Застосування відкритих інформаційних систем, розрахованих на використання всього масиву інформації, доступної в цей момент суспільству в певній його сфері, дозволяє вдосконалити механізми керування суспільним устроєм, сприяє гуманізації й демократизації суспільства, підвищує рівень добробуту його членів. Процеси, що відбуваються у зв'язку з інформатизацією суспільства, сприяють не тільки прискоренню науково-технічного прогресу, інтелектуалізації всіх видів людської діяльності, але й створеннюякісно нового інформаційного середовища соціуму, що забезпечує розвиток творчого потенціалу індивіда. [19, 74]
Одним із пріоритетних напрямків процесу інформатизації сучасного суспільства є інформатизація остіти - впровадження засобів нових інформаційних технологій у систему освіти. Це уможливить:
o удосконалювання механізмів керування системою освіти на основі використання

 
 

Цікаве

Загрузка...