WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Відтворення національно-специфічних реалій - Курсова робота

Відтворення національно-специфічних реалій - Курсова робота

труднощі: гейневський гумор, що переходить у сатиру, гра слів, дотепні каламбури, які досить часто зустрічаються, неологізми, студентські жаргонізми - все це треба було відтворити українською мовою якомога точніше.
Цього домагались Чернявський (1902), Віра Кален (1930), Оттілія Словенко (1956).
Перший переклад, виданий за редакцією І. Франка, був зроблений дуже старанно, але в ньому багато діалектизмів: "Небіжчик Гофман був би намалював хмари пестрявими", або "один з їх розказав, що в їх була лекція закону божого…"
Переклад О. Словенко - найкращий з цих трьох, бо в ньому німецьким виразам протистоять відповідні вирази українські. Наприклад,
der Handwerkbursch "підмайстер" в перекладі О. Словенка, у Віри Кален звучить як "ремісничий челядник". Крім того, в перекладі Словенко відсутній буквалізм, від чого не вільні попередні переклади. Так, вираз "in pechdunkler Nacht" Кален дослівно передає "темної, мов смола, ночі", Словенко дуже точно перекладає це українським словосполученням "глупої ночі". Відомо, що буквалізм часто призводить до збіднення ідейного змісту оригіналу. Прометея у Кален до скелі приковує "німе насильство" "die stumme Gevalt". Уважніше вдумуючись в ідейний зміст твору, Словенко перекладає точніше: "тупе насильство". [6, 216]
Але й Словенко іноді також припускає помилки.
Німецьке "siet Jahr und Iag" (з давніх-давен) виникло за часів германського права, коли злочинець, що втік, міг бути покараний не пізніше як через 1 рік і день після винесення вироку. Тому цей вираз має зміст "це було так давно, коли діяв цей закон". Відповідно до цього і Словенко повинна була б перекласти "з давніх-давен", ідіомою, а не: "чимало років і днів".
Але новий переклад цінний тим, що зроблений по найбільш повному тексту.
І в перекладі Чернявського, і в перекладі Кален є пропуски місць, які мають певне ідейне значення, бо в них Гейне іронізує з релігії. Такий, наприклад, абзац, що починається: "На стінах висіли ще Абеляр і Елоїза..."
Використовуючи досвід попередників Словенко вдало передає студентські жаргонізми.
Двотомник Гейне, виданий Держлітвидавом, з інтересом зустрів український читач. Більшість перекладів свідчить про наполегливу працю українських радянських поетів над творами Генріха Гейне; деякі переклади є свідченням високого рівня, якого досягло мистецтво перекладу в Україні.
Відання не вільне й від деяких недоліків. Шкода, що в ньому відсутні кращі переклади М. Старицького. П. Куліша, Б. Грінченко, А. Кримського,
М. Славінського. Наявність цих перекладів наочно показала б сучасному читачеві глибокий інтерес, якій з давніх часів виявляли діячі української літератури до творчості Гейне. Прикрим недоліком видання є й невмотивоване опущення окремих строф, на що вказувалося вище, а також ігнорування редакцією двотомника останніх наукових видань творів Гейне в Німецькій Демократичній Республіці так, у першому томі творів Гейне (вид. Aufbau - Verlag, 1951) відновлені закінчення поезій "Відплиття" і " Вона немов сарна, бігла геть" ці закінчення, які значно доповнюють і посилюють ідейне звучання поезій відсутні в українських віданнях 1955 і 1956 років.
Але слід пам'ятати, що повноцінно відтворити на іншій мові твори такого майстра слова як Гейне, справа нелегка. Кращі переклади двотомника, що належать М. Рильському, Л. Первомайському, А. Малишку, М. Зісману,
М. Лукашу, М. Пригарі, свідчать про можливість досягнення цієї мети.
Таким чином, після Великої Вітчизняної війни перекладачі з Гейне не припинили свою діяльність. Більш того, перекладені твори виходили один за одним. Майстерність українських перекладачів досягає досить високого рівня. Найповніше переклади Гейне представлені в чотиритомному виданні за загальною редакцією Леоніда Первомайського.
Висновки.
Проблема дослідження методів перекладу реалій залишається відкритою. Це пов'язано не тільки з різноманітними поглядами перекладачів відносно даного питання, але і від великої кількості факторів та нюансів, які впливають на його вирішення.
Проблема перекладу реалій стала основою великої кількості наукових робіт. Дане питання, по своїй суті, складається з декількох спірних моментів. Багато перекладачів сперечалися та до сих пір сперечаються про тлумачення самого поняття "реалія"; безліч суперечливих думок існує по питанню класифікації реалій ( на основі яких ознак потрібно підрозділяти на групи мовних одиниць, які розглядаються). Суперечливим також є питання про виділення та розмежування безпосередньо способів перекладу реалій, а також про правомірність та необхідність вживання того чи іншого прийому та факторів, які накладаються на їхне уподібнення певним обмеженням.
Майже всі способи перекладу реалій можна назвати загальновживаними, однак, сумуючи все вищезгадане, слідує відмітити, що недивлячись на позитивні сторони вище згаданих способів, при перекладі завжди необхідно враховувати також й пов'язані з ним обмеження.
В даній роботі перераховані та детально розглянуті нійбільш часто вживані способи, які були використані при перекладі основної маси реалій. Однак унаслідок різноманіття цих мовних одиниць та їх індивідуальних особливостей, прийоми передачі реалій в мову перекладу можуть видозмінюватись та стискатися один з одним.
Перекладач обирає тий чи інший прийом, покладаючись на свій перекладатський інстинкт, спираючись на отриманні знання та накопичений в процесіроботи досвід, тому вирішальне слово, незалежно від теоретичних дасліджень в більшості випадківзалишається за перекладачем-практиком.
Не дивлячись на велику кількість німецької літератури: народні казки, поезія, романи, проблема перекладу реалій постає деже госторо. На соьгоднішній день існує дуже мало наукових праць про відтворення національно специфічних реалій Німеччини в українських перекладах. Тому ми, як молоді та починаючі перекладачі, повинні прикласти багато зусиль для вирішення цієїпроблеми, щоб переклади з німецької мови були більш чіткішими та доцільнішими, без так званих "білих плям".
Використана література:
1) Зорівчак Р.П. Реалія і переклад. Львів. 1989
2) Влахов С., Флорин С. Непереводимое в переводе. Москва. 1986
3) Березинский В. Украинско-ангийские семантико-стилистические параллели на морфологическом уровне. Львов. 1972
4) Полюжин М.М. Теорія і практика перекладу з англійської мови на українську. Київ. 1991
5) Вопросы теории перевода в зарубежной лингвистике. Москва.1978
6) Г. И., Мартиневский В. М. Страноведческие реалии немецкого языка. -
Минск. - Высшая школа, 1986. - 159 с.
7) ?sterreichisches W?rterbuch. - Wien : Verlag Jugend und Volk,
?sterreichischer Bundesverlag, 1990. - 501 S.
8) Гейне Г. Вибрані твори в чотирьох томах. Т. 1. - К.: Дніпро, 1972. - 430 с.
9) Коптілов В. Гейне в спогадах сучасників. - К.: Дніпро, 1988. - 149 с.
10)Первомайський Л. Новий чотиритомник творів Генріха Гейне українською мовою//Всесвіт, 1976 - 2(578). - К.: Радянський письменник. - с. 198-204.
11) Internet.

 
 

Цікаве

Загрузка...