WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Відтворення національно-специфічних реалій - Курсова робота

Відтворення національно-специфічних реалій - Курсова робота

прикметника realis, що перетворився в іменник однини. Це слово у не зовсім точному значенні набуло універсальної чинності у філологічній літературі 19 і першої половини 20 ст. загалом для позначення матеріальних предметів і характерних національних звичаїв.Частота вживання
його зросла з утвердженням реалізму.
У перекладознавчих працях лексема " реалія " як термін з'явилася у 40-х роках. Його уперше вжив А.Федоров (його діяльність склала цілу епоху в історії радянського перекладознавства ) у праці " Про художній переклад " (1941), але для того, щоб позначити не лексему, а національно-специфічний об'єкт. Характеризуючи працю перекладача, автор зазначає : " Але водночас - це діяльність, що вимагає певних знань , не тільки практично-мовних, а й літературо-знавчих і історико-лінгвістичних, не кажучи вже про необхідність широкого культурного світогляду, що дозволяє усвідомити історичні і географічні реалії і т. ін., одним словом, уміти орієнтуватися в будь-якому тексті. " У подальших працях дослідник, що зробив чимало для вивчення реалій, для обгрунтування їхньої класифікації та способів відтворення їхніх функцій у перекладі, залишився вірний такому розумінню терміну " реалія ". В останньому виданні книжки " Основи загальної теорії перекладу : Лінгвістичні проблеми " (1983) А.Федоров дещо уточнює дефініцію " реалії ": ідеться не просто про " слова, що позначають реалії ", а про " слова, що позначають національно-специфічні реалії суспільного життя і матеріального побуту ".
Надто широко розумів обговорюваний термін С.Толстой - перекладознавець, що опрацьовував проблеми перекладу з англійської мови російською. Для нього " реалії " - " конкретні умови життя і побуту країни, з мови якої здійснюється переклад ".
Те, що реалії виникають у загальнонародному процесі словотворення, акцентує дефініція Я.Рецкера: "Реалії - це слова, що позначають предмети, процеси і явища, характерні для життя і побуту країни, але не відзначаються науковою точністю визначення, властивою термінам". Проте автор не враховує відносності реалій, залежності їх від словникового складу мови-переймача, і в цьому хиба його визначення. Не враховано також, що реалія часто виражається полілексемними одиницями.
В українському перекладознавстві термін "реалія" вперше вжив О.Кундзіч у праці "Перекладацька мисль і перекладацький недомисел" (1954), підкреслюючи при цьому неперекладність реалій: "Я схильний вважати народні пісні аналогічними реаліями даного народу, що, як правило, не перекладаються".
Розділ 2. Поняття реалії. Реалії як об'єкт перекладу.
Реалія - елемент культури, під яким розуміють сукупність матеріальних та духовних цінностей суспільства, що історично склалась на основі економічного базису [8].
В кожній мові є слова, що ніяк не вирізняються серед інших слів, але передати їх при перекладі буває досить непросто. Адже реалії - специфічні слова або назви предметів в духовній та матеріальній культурі, що притаманні тільки певному народу. Реалії виступають означеннями предметів, понять, типічних особливостей певного географічного місця, матеріального життя, соціально - історичних особливостей деяких людей, нації, країни, племені, що являють собою національний, місцевий та історичний колорит. Такі слова не мають точних відповідників в інших мовах [1].
Необхідно бути уважним, аби не переплутати реалії з термінами. Адже між цими двома поняттями є значна різниця. Але деякі реалії буває дуже важко відрізнити від термінів, через те, що останні можуть іноді співвідноситись і з унікальними референтами. Крім того, терміни так само, як і реалії, не мають ідеографічних синонімів і входять до лексико- семантичної системи літературної мови. Терміни, на відміну від реалій, можуть бути інтернаціональними і є характерними для художнього стилю,реалії ж можуть вживатись в будь- якому стилі мови.
Деякі реалії мають схожість з власними іменами: der Weihnachtsmann, das Rotk?ppchen, der K?nig-Drossel та інші. Іноді реалії можуть віддалятися від літературної норми, до них відносяться, наприклад, діалектизми, елементи розмовної мови, жаргонізми.
Існує декілька класифікацій реалій по різним ознакам. Реалії як одиниці перекладу поділяються на:
- скорочення (BRD Bundesrepublik Deutschland, RG Reichsgesetz, VVN Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes );
- слова ( der Advent, das Butterbrot, der Hamburger);
- словосполучення (das Dritte Reich).
Предметна класифікація реалій.
Географічні реалії:
- назви об'єктів фізичної географії (die Steppe, der Passat);
- назви об'єктів, пов'язаних з діяльністю людини ( die Landwirtschaft, die Viehwirtschaft)
Етнографічні реалії:
- побутові реалії (die Tracht);
- трудові (der Ostarbeiter);
- найменуваня понять мистецтва та культури (die Gotik);
- етнічні поняття (der Wolgadeutsche, der Recke);
- міри та гроші (Deutsche Mark, Euro, das Phund).
Суспільно-політичні реалії:
- поняття, пов'язані з адміністративно-політичним устроєм (die Deutsche Demokratische Republik, die Bundesrepublik Deutschland, das Bundesland, das Estland,das Wei?ru?land);
- найменування насіїв та органів влади (der Bundestag, die Bundesregierung, der B?rgermeister);
- назви організаій, титулів (der Volkswagen, "Hitlerjugend").
Історичні реалі: der Einsatzstab, der Reichsleiter.
В межах однієї мови слід розглядати власні та "чужі" реалії, які, в свою чергу поділяються на національні (відомі всім жителям країни, всьому народові), локальні (належать одному діалекту), мікролокальні (характені для певної місцевості).
Розглядаючи декілька мов, можна виділити регіональні реалії ("еуро" для країн, прийнявших цю валюту за національну) та інтернаціональні, які присутні в в лексиці багатьох мов, які увійшли в словник, при цьому зберігши початкове забарвлення.
З усого сказаного можна зробити висновок, що основною рисою реалій є її колорит. А саме передача колориту при перекладі тексту з однієї мови на іншуі складає головну проблему перекладача при роботі з реаліями.
Деякі дослідники-науковці (Верещагін, Костомаров) відносять реалії до розряду безеквівалентної лексики, стверджуючи, що вони не підлягають перекладу. Однак реалія є частиною вихідного тексту, тому її передача в текст перекладу являється однією з умов адекватності перекладу. Отже, питання зводиться не до того, можна чи не можна перекладати реалію, а до того, як її перекладати.
Розділ 3. Прийоми передачі реалій при перекладі.
Основних труднощів передачі реалій при перекладі дві: відсутність в мові перекладу відповідників (еквівалентів, аналогів) із-за відсутності у носіїв цієї мови позначеного реалією об'єкта (референта) та необхідність, наряду з предметним значенням (семантикою) реалії, передати і колорит (конотацію) - ії національне та історичне забарвлення.
Однак деякіреалії мають в мові перекладу одиничні відповідники (der Adventskranz - різдвяний вінок). "Одиничний відповідник означає те, що у більшості випадків подана одиниця вихідної мови перекладається однією тією ж одиницею мови перекладу" [Комісаров].

 
 

Цікаве

Загрузка...