WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Синхронія та діахронія терміносистеми цивільного права - Дипломна робота

Синхронія та діахронія терміносистеми цивільного права - Дипломна робота

англосаксонської правової системи (Англія, США та ін.) немає поняття цивільного та торгового права. Торгове право Англії було поглинуто "загальним" правом ще у XVII ст. Що ж до діючого у США Торгового кодексу, то він не відповідає європейській концепції торгового права і не змінює системи американського права. Майнові і зв'язані з ними немайнові відносини країн англосаксонського права регулюються не галузями цивільного та торгового права, а окремими правовими інститутами.
Розширення сфери відносин, регулюються торговим правом, розвиток міжнародної торгівлі підвищують роль торгового права. Його принципи втрачають спеціальний характер і стають принципами цивільного права. Наприклад, норми, які первісно стосувалися торгових угод, стають загальними нормами зобов'язального права; правила про банкротство вже застосовуються не тільки до комерсантів, а й до будь-яких осіб.
В окремих країнах цей процес, який дістав назву "комерціалізації" цивільного права, привів навіть до об'єднання торгового та цивільного права в єдину кодифікацію.
Англо-американська система "загального" права не знає ні цивільного, ні торгового права. Відносини, які регулюються континентальним цивільним і торговим правом, охоплюються у цих країнах нормами окремих правових інститутів, зокрема сімейним правом, спадковим правом, правом нерухомої власності, правом договорів, агентським договором, деліктним правом, правом компаній та товариств, страховим правом, патентним та авторським правом, морським правом, правом неспроможності та банкрутства, правом обігових документів тощо. Названі інститути часто носять комплексний характер з погляду поділу права на публічне і приватне.
У країнах англосаксонського права закони та інші джерела писаного (статутного) права відіграють у багатьох сферах регулювання меншу роль, ніж судова практика. Разом з тим ускладнення економічних відносин вимагало законодавчого закріплення майже всіх інститутів торгового і багатьох інститутів цивільного права. Наприклад, в Англії прийнято закони про продаж товарів (1893 і 1980 р.р.), про векселі (1882 р.), про власність (1925 р.), про компанію (1948 р.). У США кілька штатів мають цивільні кодекси. Торговий кодекс (розроблений у 1958 р.), який уніфікував окремі інститути торгового права, діє у всіх штатах (за винятком Луізіани, Вірджінських островів та федерального округу Колумбія).
Важливе місце у системі джерел права Англії, США та інших країн займає судова практика. Тому їхні правові системи відзначаються великою своєрідністю. Основний зміст судової практики, або прецендентного права (case law), полягає у тому, що рішення, винесене судом у справі, є обов'язковим для вирішення аналогічної справи судом рівної чи нижчої інстанції.
Прецедентне право Англії складається з двох частин: загального права (common law) і права справедливості (law of equity).
Єдине загальне право всієї Англії було створене королівськими судами у XIII-XIV ст. Друга гілка прецедентного права (права справедливості) складалася на основі судових прецедентів спеціального суду лорда-канцлера, до якого зверталися особи у випадках, коли не мали змоги звернутися до суду загального права, або коли справу у цьому суді було вирішено, з їхнього погляду, несправедливо. У ХІХ ст. суди загального права і права справедливості були поєднані в єдиній судовій системі. Тепер вони мали керуватися прецедентами як загального права, так і права справедливості.
Прецедентне право Англії було перенесено і до США, де у процесі застосування та тлумачення перетворилось на власне право США, багато у чому відійшовши від англійського. Однак правові інститути та категорії цих країн є дуже близькими. Тому прийнято говорити про єдину англо-американську правову систему. Судовий прецедент у США зберігає сьогодні велике значення у цивільному і торговому праві. Загальне право США - це право окремого штату. Тому воно відзначається роздрібненістю та строкатістю. У правозастосовній діяльності США велику роль відіграють приватні кодифікації прецедентного права основних інститутів цивільного і торгового права (Restatements of the law of the USA).
Роль судової практики підвищується і у країнах континентальної Європи, хоча формально вона не визнається джерелом права. Неясність і недостатність норм писаного права дають простір для судового розсуду та правотворчості. Отже, спостерігається процес зближення континентальної і англо-саксонської правової систем по лінії джерел права: у країнах континентальної Європи все більшого значення набуває судова практика, а у країнах англо-американської праввової системи зростає роль закону.
У східноєвропейських країнах нормативний характер актів вищих судових та арбітражних органів є дискусійним у доктрині й практиці.
Висновки до І розділу
Право (law) - це система загальнообов'язкових соціальних норм, що охороняються силою держави ,яка забезпечує юридичну регламентацію суспільних відносин в масштабі всього суспільства. Правова система диференційована за галузями права, кожна з яких має свій предмет регулювання та володіє специфічними рисами. Цивільне право закріплює відносини власності, трудове - виступає як регулятор міри та форм розподілу праці та продуктів між членами суспільства, тому воно посідає чільне місце серед юридичних форм, що дозволять забезпечити економічну самостійність, заінтересованість, ініціативу, стануть основою переходу України до ринкової економіки.
У країнах англосаксонської правової системи (Англія, США та ін.) немає поняття цивільного та торгового права. Англо-американська система "загального" права не знає ні цивільного, ні торгового права. Відносини, які регулюються континентальним цивільним і торговим правом, охоплюються у цих країнах нормами окремих правових інститутів, зокрема сімейним правом, спадковим правом, правом нерухомої власності, правом договорів та ін. Важливе місце у системі джерел права Англії, США та інших країн займає судова практика, вона покладена в основу так званого "прецедентного права". Прецедентне право Англії складається з двох частин: загального права (common law) і права справедливості (law of equity). Прецедентне право Англії було перенесено і до США, де судовий прецедент у США зберігає сьогодні велике значення у цивільному і торговому праві.
Роздрібненість та строкатість прецедентного права англомовних країн не може не впливати на склад терміносистем права цих країн. Вплив цей важко назвати позитивним,оскільки його результатом є подвійне тлумачення одних і тих самих термінів, тобто багатозначність або полісемія лексичних одиниць, однією з основних вимог до яких є однозначність.
РОЗДІЛ ІІ. СЕМАНТИЧНА ТАКСОНОМІЯ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА
2.1. ПОНЯТТЯ ТЕРМІНА ТА ВИМОГИ ДО ЙОГО ВИЗНАЧЕННЯ
В даний час немає загальноприйнятого визначення терміна. Термін, як і всі інші мовні універсалії, важко піддається дефінуванню. З одного боку, це пояснюється тим, що ще недостатньо розроблено теоретичні основи термінознавства,

 
 

Цікаве

Загрузка...