WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → The human body - Реферат

The human body - Реферат


Реферат на тему:
The human body
The human body consists of three parts. They are the head, the trunk and the limbs. There are many bones of different sizes and shapes in the skeleton. The bones are connected together by the cartilages, the ligaments and joints. The joints allow the bones to move.
The main part of tin; head is called the skull. The bones of the skull are composed of cranial and facial parts. The skull encloses the brain. The forehead, the temples, the cheeks, the cheekbones, the two jaws and the mouth compose the face. The teeth and the tongue are lodged in the mouth. One chews food with the teeth and tastes food with the tongue. The lips are the two margins of the mouth. We see with the eyes, breathe and smell with the nose and hear with ears.
The trunk consists of the spine, the chest and the pelvic bones. In the spine there are many vertebrae. They are cervical, thoracic, lumbar, sacral vertebrae and the соссух. The trunk is divided into two large cavities by diaphragm. The upper cavity of the trunk is called thorax and the lower one is called the belly. In the middle of the thorax (the chest) there is a long bone the breastbone by name. The ribs are connected with the breastbone by cartilages, the lungs and the heart are located above the diaphragm in the upper cavity. In the lower cavity (abdominal cavity) we find interior organs such as stomach, liver, urinary bladder, gallbladder, kidneys, spleen and intestines (bowels). There are two nipples on the chest, and, in women, the breasts with the teats. There is the navel in the middle of the abdomen. At the lowest part of the abdomen there are genitals (the external reproductive organs).
The upper limb (extremity) is divided into the shoulder, the upper arm, the forearm and the hand. The joint between upper arm and forearm we call the elbow. The wrist is the joint between forearm and hand. Each hand has five fingers: index (fore-finger), middle finger, ring finger, little finger and a thumb.
The lower limb consists of the thigh-bone (the femur), the shin-bone (the tibia) and the fibula. We call the calf the back of the lower leg. The joint between the femur and the lower leg is called the knee-joint. This joint is protected by the knee-cap (the patella). The joints between lower legs and feet are the ankles. The foot consists of heel, sole and toes.
The muscles form about 40 per cent of the body weight. They are subdivided into three groups. These groups are the muscles of the trunk, head and extremities. There are about 600 skeletal muscles. As far as their form is concerned they can be long, wide and short. The long muscles compose the free extremities, the wide ones lay, on the trunk and form the walls of the body cavities. The short muscles are not numerous. Some of them form facial muscles. Muscles are attached to bones, internal organs and blood vessels. They allow us to make an internal or external movement due to their contraction and relaxation.
As for the structure of the muscles there are also three types of them: striated (skeletal) muscles, smooth (visceral) muscles and a cardiac muscle. The first ones move all the bones, face and eyes. The second ones move our internal organs such as the digestive tract, blood vessels and secretory ducts. We have no conscious control over visceral muscles and a cardiac muscle. The muscles contain many muscle fibers (cells) which are connected together by connective tissue. It goes, without saying that there are many nerves and blood vessels in the muscles.
limb кінцівка
cartilage хрящ
joint суглоб
ligament зв'язка
cranial черепний
facial лицьовий
jaw щелепа
to chew жувати
to breathe дихати
vertebra хребець
vertebrae хребці
cervical шийний
thoracic грудний
coccyx куприк
diaphragm діафрагма
stomach шлунок
urinary сечовий
wrist зап'ясток
thumb великий палець кисті руки
thigh-bone стегнова кістка
tibia великогомілкова кістка
tibiae великогомілкові кістки
fibula малогомілкова кістка
knee-joint колінний суглоб
ankle щиколотка
extremity кінцівка
muscle м'яз
cavity порожнина
the trunk тулуб
the head голова
upper limb верхня кінцівка
lower limb нижня кінцівка
form форма
structure структура
Людське тіло
Людське тіло складається з трьох частин. Це є голова тулуб і кінцівки. Багато кісток різної величини формуються у скелет. Кістки з'єднуються разом з хрящами, зв'язками і суглобами. Суглоби дозволяють кісткам рухатися.
Головною частиною голови є череп. Кістки черепа складають черепну і лицеву частини. Череп оточує мозок. Лоб, виски, щоки, вилиці, дві щелепи і рот складають обличчя. Зуби і язик є розміщені в роті. Зуби пережовують їжу, а язик відчуває смак. Губи є двома краями рота. Ми бачимо очима, дихаємо і відчуваємо запах носом і чуємо вухами.
Тулуб складається з хребтового стовпа, грудної клітки і тазових кісток. У хребтовому стовпі є багато хребців. Це є шийний, грудний, поперековий, крижовий хребці і куприк. Хребтовий стовп розділяється на дві великі порожнини діафрагмою. Верхня порожнина хребтового стовпа називається грудною і нижня називається черевною. В центрі грудної клітки є довга кістка, яка називається грудиною. Ребра з'єднуються з грудиною хрящами. Легені і серце містяться над діафрагмою в грудній порожнині. У черевній порожнині (абдомінальній порожнині) знаходяться внутрішні органи такі як шлунок, печінка, сечовий міхур, нирки, селезінка і петлі кишок (кешечника). На грудній клітці є два соски і у жінок є молочні залози з сосками. Пупок є у центрі живота. В нижній частині живота є статеві органи (зовнішні статеві органи).
Верхня кінцівка поділяється на надпліччя, плече передпліччя і кисть. З'єднання між плечем і передпліччя ми називаєм ліктем. Зап'ясток з'єднує передпліччя з кистю. Кожна рука має п'ять пальців: вказівний, середній, безіменний, мізинець, великий.
Нижня кінцівка складається з бедрової кістки (стегна), великогомілкової і малогомілкової. Ми називаємо литкою задню частину гомілки нижньої кінцівки. Суглоб між стегном і гомілкою називається колінним суглобом. Цей суглоб захищає надколінна чашечка (надколінник). Суглоби між литками і ступнями є щиколотками. Стопа складається з п'яти, підошви і пальців.
М'язи складають близько сорока процентів ваги тіла. Вони поділяються на три групи. Ці групи є м'язами тулуба, серця і кінцівок. Є близько шістсот скелетних м'язів.
Що стосується їхньої форми вони можуть бути довгі, широкі і короткі. Довгі м'язи утворюють вільні кінцівки широкі лежать на тулубі і формують стінку порожнин тіла. Короткі м'язи не є численні. Деякі з них формують лицеві м'язи. М'язи кріпляться до кісток, внутрішніх органів ікровоносних судин. Вони дозволяють нам роботи внутрішні і зовнішні рухи зумовлені їхнім скороченням і розслабленням.
Щодо структури м'язів їх є також три типи: посмуговані (скелетні), гладкі (вісцеральні) м'язи і серцевий м'яз. Перші надають руху кісткам, обличчю і очам. Другі надають руху нашим внутрішнім органам, таким як травній системі, кров'яним судинам і видільному каналу. Ми не можемо контролювати скорочення вісцеральних м'язів і серцевого м'язу. М'язи мають багато м'язових волокон (клітин), які є з'єднані між собою сполучною тканиною. Само собою зрозуміло, що у м'язах є багато нервів і кровоносних судин.
1. What is the main part of the head?
2. What compose the face?
3. What are lodged in the mouth?
4. What is divided trunk into two large cavities?
5. How many nipples are on the chest?
6. How many fingers has each hand?
7. The lungs and the heart are located in the upper cavity or in the abdominal cavity?
8. The ribs are connected with the breastbone by cartilages or by ligaments?
9. Is there the navel in the middle of the abdomen?
10. Are there many bones of different sizes and shapes in the skeleton?
11. What joint is called the knee-joint?
12. What joint we call the elbow?
13. Where are located lungs and the heart?

 
 

Цікаве

Загрузка...