WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Практика перекладу: Механізм фінансування окремих робіт - Курсова робота

Практика перекладу: Механізм фінансування окремих робіт - Курсова робота

внесення до актів центрального рівня.
Не можна ігнорувати зусилля влади місцевого рівня, адже на місцях можуть бути винайдені та апробовані прототипи майбутніх механізмів спрощення процедур видачі документів дозвільного характеру, які будуть покладені в основу змін до нормативно-правових актів центрального рівня.
Tакий досвід вже є у декількох регіонах України. Це успішне функціонування при виконкомі Криворізької міської ради Центру консультативних, погоджувальних, дозвільних процедур з питань підприємництва "Діалог"; робота Єдиного офісу для здійснення певних дозвільних процедур при виконкомі Херсонської міської ради: Дозвільним офіс у м. Чернівці.
З метою обрання вірного та найбільш ефективного в даній ситуації підходу до реформування дозвільної системи на місцевому рівні було про-ведено дослідження системи видачі дозволів в м. Івано-Франківську та організовано навчальну поїздку до успішних "дозвільних центрів" у містах Кривий Ріг та Херсон для вивчення позитивного досвіду спрощення системи отримання документів дозвільного характеру.
Проаналізувавши дані, отримані в результаті проведеного дослідження серед дозвільних органів м. Івано-Франківська, врахувавши бажання співпрацювати в Єдиному дозвільному офісі, висловлене керівниками більшості дозвільних органів, заручившись підтримкою міського голови м. Івано-Франківська щодо створення Дозвільного центру, а також вивчивши досвід роботи вже існуючих механізмів спрощення процедур видачі дозволів та погоджень, було прийнято рішення обрати третій підхід "запровадження механізмів "єдиного офісу" та "єдиного вікна" для видачі документів дозвільного характеру". Керівництво проекту разом з міським головою м. Івано-Франківська та керівниками дозвільних ор-ганів міста прийняло рішення про співпрацю з метою створення Дозвільного центру (ДЦ) в м. Івано-Франківську.
ОБРАНИЙ ПІДХІД
Основною передумовою для створення ДІД стала особиста зацікавленість у зменшенні перешкод для розвитку підприємництва в місті міського голови Івано-Франківська. З ініціативи міського голови була скликана нарада керівників організацій і установ, до компетенції яких входить видача документів дозвільного характеру з питання створення Дозвільного центру в місті. На нараді керівникам
дозвільних органів було запропоновано проект Меморандуму про співпрацю для коментарів та зауважень. Після схвалення тексту Меморандуму було призначено дату офіційного підписання Меморандуму в присутності представників бізнесу, громадськості та місцевих засобів масової інформації. Подія з підписання Меморандуму широко висвітлювалась в ЗМІ.
Рішенням виконкому міської ради було вирі-шено: створити, як пілотний проект, в м. Іва-но-Франківську створення Дозвільного центр з питань спрощення та впорядкування дозвільних та узгоджу вальних процедур під час розпочаткування та здійснення підприємницької діяльності; створити Робочу групу для вивчення питання спрощення процедур отримання дозволів та погоджень для розпочинання та ведення підприємницької діяльності. Головою Робочої групи було призначено заступника міського голови. До складу Робочої групи (розширеної) увійшли керівники відповідних управлінь і відділів міськвиконкому, визначені своїми безпосередніми керівниками представники обласних управлінь і відомств, що видають документи дозвільного характеру, представники депутатських комісій, громадських організацій та проекту ЄС "Покращання середовища для розвитку МСТІ в Україні".
Робоча група у складі працівників міськвиконкому та експертів проекту під керівництвом заступника міського голови в ході засідань та на виконання протокольних доручень розробила проект Меморандуму, проект Положення про Дозвільний центр, проект Регламенту роботи, проект Схеми функціонування ДЦ та декілька інших нормативно-правових актів, що були пе-редані для прийняття/згідно Графіка розробки і прийняття НПА з дотриманням обов'язкової процедури проходження нормативних актів згідно Закону України "Про основні засади регуляторних політики у сфері господарської діяльності". У своїй діяльності Робоча група керувалась Робочим планом введення в дію ДЦ. спільно розробленого на перших її засіданнях.
Використовуючи інформацію, отриману шляхом проведеного проектом ЄС дослідження процедури отримання дозволів та погоджень для ведення підприємницької діяльності в
Цільових проектних районах, та співставити, отриманою безпосередньо від дозвільних органів. Робоча групи розробила принципові Схеми отримання документів дозвільною характеру. На засіданнях розширеної Робочої групи вивчались можливі шляхи спрощення існуючих Схем щодо часових витрат, дублювання функцій тощо. Відповідно до нових оптимізованих Схем постійно вдосконалювалась схема функціонування та порядок отримання доз-волів суб'єктами господарської діяльності у ДЦ м. Івано-Франківська. До структури ДЦ увійшли представники дозвільних органів (за модулями), працівники інформаційно-кон-сультивного відділу зі штату посадових осіб виконкому міськради та директор ДЦ. Схема функціонування ДЦ передбачає наступну послідовність дій працівників інформаційно-консультативного відділу, представників дозвільних органів та СГД.
Для отримання документу дозвільного характеру на будь-який вид підприємницької діяльності СГД звертається в інформаційно-консультативний відділ, де отримує вичерпну інформацію про перелік необхідних документів та дії СГД для отримання дозволу. При цьому СГД надається принципова Схема послідовності отримання віз, порядку розгляду питання видачі дозволу чи погодження та повідомля-ється граничний термін розгляду його справи у кожному дозвільному органі. Крім того, надається інформація про установу, службу чи організацію, що готує остаточне рішення щодо видачі дозволу (далі - Головна організація).
Інформаційно-консультативний відділ працює щоденно, а представники дозвільних органів працюють в ДЦ два дні на тиждень (вівторок і четвер).
Отримавши консультацію, СГД звертається до представника Головної організації і передає йому пакет (папку-швидкозшивач) з усіма необхідними, згідно переліку, документами. Представник Головної організації готує для СГД розписку з відмітками про отримані документи, дату прийому, дату видачі результатів розгляду, а також своми даними як уповноваженої особи.
Представник Головної організації забезпечує прохо-дження документів по службах наступним чином:
1. До папки з документами СГД підкріплюється реєстр, де вказується порядок і терміни розгляду документів. Далі папка передається першомувиконавцю;
2. Перший виконавець, погодивши документи у
відповідності зі своїми посадовими обов'яз-
ками, передає їх наступному виконавцю і т.д.
У разі необхідності до документів у папці
службами додаються відповідні довідки, вис-
новки та інші документи, а у випадку непого-
дження - обґрунтований письмовий висно-
вок. Кожен виконавець в реєстрі фіксує
термін отримання документів та їх передачі
наступному

 
 

Цікаве

Загрузка...