WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Практика перекладу: Механізм фінансування окремих робіт - Курсова робота

Практика перекладу: Механізм фінансування окремих робіт - Курсова робота

період і формулювання Плану дій на наступні три місяці. Крім того він надає огляд і порівняння запланованих та виконаних видів робіт і результатів, огляд і порівняння запланованих та виконаних фінансових ресурсів, а також фактичний План дій на наступні три місяці.
У додатках посібника представлені форми та зміст Плану дій, а також Звіту про аналіз і складання Плану дій.
Внесок
Внесок з надання технічної допомоги ЄС охоплює 46,5 людино-місяців роботи довгострокових експертів ЄС та 6 людино-місяців роботи короткострокових експертів ЄС. Витрати в країні склали приблизно 500 000 євро, та охопили фінансування за схемою ABF/FPC окремих АРП, поточні витрати на утримання офісу проекту та закупівлю окремого обладнання (комп'ютерів, меблів, телекомунікаційного обладнання, тощо) для Ресурсного центру Асоціації (РЦА).
Документація
Посібник зі звітності з ABF Анкета з оцінки діяльності АРП
Деталі проекту
Назва: Розвиток МСП в Україні - Поширення мережі АРП, SMEUK 9701 ЕХТ
№ Проекту: 00/0093.00
Донорська організація: ЄС -Tacis Співвиконавець: Асоціація АРП (УАЦПП) Період впровадження: 03.07.2000 - 02.01.2002
Результати
o нові навчальні та консалтингові продукти
та послуги запроваджені в практику АРП,
задіяних в проекті;
o підвищені професійні навички персоналу
РЦА та українських АРП;
o підготовлено посібник зі звітності та Фі-
нансової угоди для фінансування згідно з
АВГ і FPC, а також підготовлені та
викопані індивідуальні робочі плани і
відповідні Фінансові угоди для існуючих і
нових українських підрядників;
o моніторинг персоналом РЦА виконано,
оцінку і аудит послуг з підтримки МСП,
наданих існуючими та новими україн-
ськими підрядниками;
o проведені регіональні місії зі збору даних
про нових українських підрядників і створено приблизно 9 нових АРП;
o створена та діє Українська Асоціація
Центрів підтримки підприємців (УАЦПП).
Ресурси
Контактна інформація: Українська Асоціація
центрів підтримки підприємців (УАЦПП)
Виконавчий директор - пан Ігор Кабузенко
вул. Пимоненка, 4, офіс 18
04050 Київ
Україна
Тел: +380 44 495 28 57
Факс: +380 44 495 28 57
Електронна адреса: office@uabsc.com.ua
Інтернет сторінка: http://www.uabsc.com.ua
Друковану версію Посібника ABF та інфор-мацію у електронному вигляді на CD-ромі з описом моделі, керівництвом зі звітності для членів мережі підприємців та документацією у стандартних форматах (українською, російською та англійською мовами) можна отримати, звернувшись до Проекту ЄС в Україні "Покращення середовища для розвитку малого та середнього підприємництва в Україні".
Електронна адреса: kyiv@ismee.com.ua Інтернет сторінка: www.ismee.com.ua
ЗДОБУТИЙ ДОСВІД ТА УРОКИ
У галузі розробки:
o Доцільно максимально збільшити експерт
ний потенціал шляхом залучення на ос-
нові повної зайнятості тих експертів, які мають всебічний досвід, а також обмеже-ної кількості "технічних" спеціалістів, зайнятих неповний день.
o Для успішної роботи необхідно, щоб
діяльність Мережі агентств з розвитку
підприємництва контролювалася належ
ним чином фінансованою і розташованою
в центральних районах групою управління
та підтримки.
o Механізми ABF i FPC забезпечили біль-
ший прибуток на інвестований капітал,
ніж у випадку традиційного інсти-
туціонального фінансування, що дозволи-
ло надавати фінансову підтримку згідно з
умовами місцевих ринків і уникнути "тра-
диційної" деформації ринку.
У галузі сталості:
o Як правило, Агентства розвитку
підприємництва не можуть рентабельно
існувати на місцевому ринку доти, доки
вони не змістять акцент зі своєї основної
місії з підтримки МСП, особливо стосовно
підприємців-початківців.
o Для фінансових організацій важливо чітко
визначити різні джерела доходів, які на-
правляються місцевим надавачам бізнес-
послуг, а також впевнитися, що донорські
кошти надаються чітко у відповідності до
виконаних робіт /результатів/ достовірних
даних. Фінансовані види робіт також мо-
жуть охоплювати роботи з розвитку ор-
ганізаційних та професійних навичок.
o Шляхом чіткого визначення цілей/видів
робіт, на які використовуються донорські
кошти, можна значно скоротити небезпеку
"подвійного фінансування" та дозволити
надавачу послуг чітко демонструвати
третій стороні причини, з яких фінансу-
вання третьою стороною не несе за собою
ризику "подвійного фінансування".
o Рівень фінансування робіт донором має
бути визначений згідно з умовами місце-
вого ринку.
o Необхідно забезпечити зростання відрахувань з боку місцевих клієнтів, хоча донор/місцеві органи/фінансові організації повинні усвідомлювати, що певні види робіт завжди будуть потребувати повного або часткового зовнішнього фінансування (субсидування).
Стосовно впливу:
o В цілому безкоштовні консультації, навчан-
ня та консалтингові послуги не сприймають-
ся серйозно. Це не означає, що всі види робіт
погребують відрахувань з боку клієнтів.
o По мірі зростання професіоналізму та
спеціалізації послуг чи продуктів АРГІ ре-
комендується розвивати виробничу і/або
секторальну спеціалізацію.
o Термін підготовки до виконання робіт з
надання підтримки надавачам бізнес-по-
слуг (НБП) набагато більший, ніж плану
валося спочатку, і комбінування допомоги
НБП і доступу до коштів як і раніше зали-
шається важливою умовою.
Стосовно масштабу:
o Робота з навчальними закладами в рамках проведення заходів з ознайомлення з принципами ведення бізнесу дозволяє забезпечити найбільшу кількість учасників.
o Більш професійні курси потребують ство-
рення менш чисельних груп для індивіду-
альної підготовки.
o Прямі контакти з клієнтами забезпечують
вищий рівень впливу, ніж загальні рек-
ламні кампанії.
Стосовно глибини охоплення цільової групи:
o Сегмент ринку, який може обслуговувати
ся Агентством з розвитку підприємництва,
є дуже обмеженим (як правило, в межах
території одного міста).
o Поширення послуг в регіонах може бути
забезпечене шляхом постійних візитів до
районів з метою просування послуг та
привертання уваги клієнтів.
o Ефективніше обслуговувати сегменти рин-
ку, які недостатньо охоплені послугами
згіднозі стандартними принципами, ніж розробляти для них спеціалізовані замовлені послуги з підтримки бізнесу.
У галузі ефективності:
o Найкраща віддача досягається при оплаті
виконання конкретних робіт/результатів.
o Фінансування окремих робіт (ABF) і/або фінансування за фіксованою ціною (FPC) можуть забезпечити зв'язок між платежами та якістю надання послу)" організаціям,

 
 

Цікаве

Загрузка...