WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Практика перекладу: Механізм фінансування окремих робіт - Курсова робота

Практика перекладу: Механізм фінансування окремих робіт - Курсова робота

структур чи донорських організацій).
Важливим принципом підтримки з боку"уряду чи донорів є умова розвитку та стабільності організацій. Наслідком цього є те, що пропорційне співвідношення між загальним внутрішнім та зовнішнім фінансуванням демонструє більшу довіру до надання внутрішніх коштів на підтримку підприємництва. Ось чому фінансові механізми, націлені на дану потребу, потребують розробки. Механізм фінансування окремих робіт, Activity Based Funding (ABF) - один з таких методів, що може застосовуватись. Це - фінансова концепція і механізм, розроблений для Української мережі Агентств розвитку підприємництва (АРП).
З розвитком Української мережі АРП та забезпеченням її географічного поширення виникли проблеми: яким чином краще створити нові агентства та яке буде їх фінансування. Перші АРП були традиційними центрами надання підтримки для розвитку бізнесу, що цілковито фінансувалися за рахунок донорської допомоги. Бажання невеликих консалтингових фірм об'єднатися в мережу призвело до того, що зараз усі її члени, в тому числі створені раніше центри розвитку бізнесу, отримують фінансову підтримку згідно виконаних робіт (механізм ABF).
Замість повного фінансування агентств запропонований механізм ABF був безпосередньо прив'язаний до погоджених видів і обсяг і ь робіт, виконаних кожним агентством. Оплата здійснювалася на основі виконання певного обсягу робіт (але не перевищуючи його) за умови відповідності всім погодженим показникам (види курсів, цільова група, заплановані результати тощо).
Перевагою цієї системи фінансування є чіткий взаємозв'язок між видами робіт і результатами. Крім того, ця система дозволяє надавати послуги зовнішнім клієнтам і забезпечувати внутрішній організаційний розвиток. Однією з основних переваг є те, що ця система забезпечує великий ступінь гнучкості при фі-нансуванні робіт АРП.
З розвитком мережі було створено спільний портфель послуг, при цьому кожне агентство забезпечувало власну клієнтську базу М'СП. Згодом концепція ABF була змінена, перетворившись на фінансування за фіксованою ціною (FPC).
ЗАГАЛЬНЕ УЯВЛЕННЯ ПРО КОНЦЕПЦІЇ
В принципі, існувало 3 різні механізми фінансування АРИ:
1. Повне фінансування (фінансовим доно-
ром) діяльності АРИ (як правило протягом
двох-трьох місяців на початковому етапі
існування АРІ І).
2. Фінансування окремих робіт (ABF) -
фінансуюча організація гарантувала фі-
нансування певного обсягу робіт, запропо-
нованого АРИ, за умови, що всі погоджені
показники планування за проектом (вид
курсів, цільова група, заплановані резуль-
тати тощо) будуть досягнуті. При такій
формі фінансування внесок АРП забезпеч
чується на рівні прийняття рішень.
3. Згідно фінансування за фіксованою ціною
(FPC). АРП запропоновано контракт, в
якому визначені основні види робіт ме-
режі для МСП, які необхідно виконати для
отримання фінансування. Механізм FPC
не передбачає активного процесу прийнят-
тя рішень.
Головна мета ABF - сприяти економічному розвитку України шляхом надання постійної допомоги сектору МСП і розвитку інстру-ментів для надання цієї допомоги.
ОБРАНИЙ ПІДХІД
Даний позитивний досвід МСП в Україні є роботою проекту Європейського Союзу, впровадженого німецькою консультативною компанією GFA Management. Консультантами ЄС були: Філіп Сантенс та Кевін Торп, керівником проекту - Бріос Нарріс.
Головні цілі моделі:
o створити Ресурсний центр Асоціації (РЦА), який буде керувати, обслуговувати і здійснювати моніторинг надання фінансованих Tacis послуг МСП, а також активно по-ширювати досвід, здобутий структурами на-дання допомоги у розвитку МСП на Україні;
o Підтримувати та розвивати діяльність ук-
раїнських підрядників з проекту стосовно
кількості обслуговуваних клієнтів, якості на
даних послуг та їх економічної ефективності;
o поширювати фінансовані Програмою Tacis
послуги МСП на інші регіони України;
o перетворити існуючу мережу АРП на ши-
рокомасштабну Асоціацію організацій до-
помоги МСП:
o надати фінансову та техніко-методологічну
допомогу бізнес-центрам у їх діяльності.
Прямі цільові групи: українські МСП. починаючі підприємці та іноземні компанії, зацікавлені у розвитку співпраці з місцевими підприємствами.
Непрямі цільові групи: керівництво і персонал існуючих та нових українських підрядників, місцеві українські державні організації та установи, які надають допомогу МСП, а також міжнародні донорські програми і проекти.
Напрямки діяльності:
o створення, розвиток і діяльність Ресурсно-
го центру Асоціації (РЦА);
o продовження використання механізму
фінансування окремих робіт (ABF) і пе-
рехід від ABF до механізму фінансування
на основі фіксованої ціни (FPC);
o географічне поширення послуг з підтрим-
ки МСП, що надаються в рамках проекту
Tacis, в нових регіонах України, які на да-
ний момент не охоплені цим проектом;
o створення та розвиток широкомасштабної
Асоціації АРП;
o підтримка діяльності бізнес-центрів.
Підготовлений посібник щодо здійснення фінансування окремих робіт містить:
o умови фінансової Угоди;
o загальні обов'язки члена мережі;
o план дій;
o графік виконання фінансової угоди;
o заяву про наміри:
o зміни до Плану дій;
o керівництво зі звітності для членів мережі
підприємців.
Фінансова угода являє собою якісну основу для:
o Допомога у розвитку сектору МСП в Ук-
раїні шляхом надання конкретних фінан-
сованих послуг з надання допомоги МСП
через членів Мережі,
o Регулювання всіх адміністративних і пра-
вових взаємовідносин між ГУП МП і чле-
ном Мережі,
o Допомога у підвищенні потенціалу кожного
члену Мережі як самоокупної організації з
надання допомоги МСП в Україні.
Основним фактором успішного виконання" даного проекту є ретельний моніторинг, в тому числі звітність перед ГУП Мережі підприємців (ГУП МП) щодо підготовки і виконання різних Планів дій, підготовлених та реалізованих членами МП.
Розроблені рекомендації щодо звітності передбачають допомогу вам і вашому співвиконавцю у дотриманні вимог до звітності перед ГУП МП.
В результаті обговорень, було запропоновано, щоб під час виконання проекту місцеві бенефіціанти видів робіт надали ГУП МП два наступні основні документи:
Перший План дій
Перший План дій визначає плани робіт кожного члену ГУП МП на перші три місяця, які повинні бути надані ГУП МП для отримання фінансування. Крім того, він містить аналіз поточної ситуації, опис запропонованих робіт, а також фінансовий аналізресурсів, необхідних для фінансування виконання робіт, запланованих на перші три місяця, та аналіз досягнення результатів.
Звіт про аналіз і складання Плану дій
Звіт про аналіз і складання Плану дій являє собою комбінацію аналізу фактичних даних щодо ефективного виконання Плану дій за попе-редній

 
 

Цікаве

Загрузка...