WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Практика перекладу: Механізм фінансування окремих робіт - Курсова робота

Практика перекладу: Механізм фінансування окремих робіт - Курсова робота

виконавцю.
3. Після розгляду матеріалів усіма службами
папка повертається представникові Голо-
вної організації.
У призначений термін СГД звертається до представника Головної організації за результатами, які можуть бути наступними:
o всі служби дали позитивні висновки і
дозвіл видається на руки заявникові;
o всі служби дали позитивні висновки, але
питання потребує розгляду виконкому чи
сесії міської ради, і представник Головної
організації готує проект рішення на наступне засідання виконкому чи ради відповідно;
o одна чи декілька служб мають зауваження чи принципову незгоду щодо вирішення питання. У цьому випадку СГД ліквідує вказані обґрунтуванні недоліки і особисто йде на прийом до представника цього дозвільного органу, а після погодження передає документи представнику Головної організації для підготовки остаточного рішення,
Політика Президента та уряду України у сфері підприємницької діяльності стала вирішальною передумовою для створення ДЦ. Саме на виконання Указу Президента України від 15 липня 2000 року "Про заходи щодо забезпечення підтримки та подальшого розвитку підприємницької діяльності", рішення міської ради від 7 квітня 2004 року "Про програму підтримки малого підприємництва в м. Івано-Франківську на 2004 p.", керуючись Законом України "Про державну підтримку малого під-приємництва", сесія міської ради четвертого
демократичного скликання вирішила утвори в структурі виконавчих органів міської ради Дозвільний центр.
У період підготовки до створення ДЦ законопроект про дозвільну систему у сфері господарської діяльності знаходишся на розгляді в Кабінеті Міністрів України. У той же час у країні проводилися засідання "круглого сто-лу", фокус-групи з зазначеної проблеми за участю представників Кабміну, Верховної Ради, Державного комітету з питань регуляторної політики і підприємництва, бізнес-асоціацій, проектів міжнародної технічної допомоги Україні.
НАДАНА/НЕОБХІДНА ДОПОМОГА
Необхідні ресурси для створення Дозвільно-го центру:
o приміщення;
o обладнання (комп'ютерне, телекомунікаційне);
o кадрове забезпечення інформаційно-кон-сультативного центру:
o фінансове забезпечення навчальних семі-нарів та поїздок.
РЕЗУЛЬТАТИ/ОЦІНКА ВПЛИВУ
Основними результатами впровадження даної ініціативи є:
o спрощена щодо часових витрат система
отримання документів дозвільного харак-
теру СГД в м. Івано-Франківську:
o випробуваний механізм спрощення дозвільної системи за принципом "єдиного вікна";
ініціювання внесення змін та підготовка нових нормативних актів, що регулюють дозвільну систему у сфері господарської діяльності як на місцевому, так і на національному рівні;
o створення сприятливих політичних переду
мов для розвитку підприємництва в місті ;
o визнання Івано-Франківської ініціативи з
боку державних структур на національно
му рівні та в інших областях;
o поширення позитивного досвіду м. Івано-Франківська зі зменшення адміністративних перешкод для розвитку підприємництва в інших регіонах.
СТАЛІСТЬ
Вирішальними факторами для забезпечення сталості даного механізму є наведені вище політичні передумови, що спонукають до по-шуку та впровадження нових шляхів і методів покращання середовища для розвитку підприємництва. Зокрема:
У законопроекті "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" йдеться про запровадження системи роботи дозвільних органів за принципом "єдиного вікна".
Дозвільний центр в м. Івано-Франківськ мож-на вважати пілотним проектом організації ро-боти за вказаним принципом.
НАЯВНІ РЕСУРСИ/ МАТЕРІАЛИ/ ДОКУМЕНТАЦІЯ
Аналітичний звіт про дослідження процедури отримання дозволів та погоджень для ведення підприємницької діяльності в містах Івано-Франківську, Болехові, Яремчі та у Городен-ківському районі, 2004 рік може бути використаний як модель для здійснення подібних заходів в інших регіонах. Крім того, розроблено ряд документів і заходів:
o Аналітичний звіт про моніторингове
дослідження серед СГД в містах Івано-
Франківську, Болехові, Яремчі та у Горо-
денківському районі, 2004 рік
o Звіт про поїздку до Дозвільних центрів в
м. Кривому Розі та Херсоні. 2004 рік
o Меморандум
o Рішення міськвиконкому Івано-Франків-
ської міської ради про заходи щодо ство-
рення Дозвільного центру
o Рішення Івано-Франківської міської ради
про створення Дозвільного центру
o Положення про Дозвільний центр
o Схема функціонування та порядок отри-мання дозволів підприємцями у Дозвільному центрі
o Схеми проходження процедури отримання
окремих дозволів
Модель Дозвільного центру готова до використання в інших регіонах України з урахуванням місцевих особливостей:
o потреб підприємців;
o готовності чиновників співпрацювати;
o можливості залучення донорських міжнародних організацій тощо.
Запропонованою схемою ДІД може функціо-нувати до введення в дію Закону "Про доз-вільну систему у сфері господарської діяль-ності". З прийняттям Закону модель Дозвіль-ного центру може бути використана як готова інфраструктура для роботи . "єдиних вікон", що передбачені в Законі.
ЗДОБУТИЙ ДОСВІД
Наступні основні висновки можуть бути за-стосовані для визначення масштабу регуляторної реформи та інших політичних заходів, спрямованих на вирішення проблем в дозвільній системі у сфері МСТІ:
o Ще багато потрібно зробити. В регіонах не
достатньо ефективно вирішуються питан-
ня дерегуляції у дозвільній сфері.
o Розподіл повноважень. Велика частина ро-
боти в цій сфері може проводитись ви-
ключно на центральному рівні. Тому важ-
ливим є реалістична оцінка того, чого можна досягти на місцевому рівні і які саме підходи до вирішення проблем будуть найбільш ефективними.
o Оцінка впливу на регуляторне середовище для МСТІ. Необхідно проводити аналіз впливу регуляторних актів на середовище МСТІ як передумови для розробки нових заходів.
o Дослідження можливих механізми? упо-рядкування. При можливості потрібно ви-вчити варіанти формальною вирішення проблем у сфері МСП. як, наприклад, створення Дозвільного центру.
o Забезпечення ефективної координації. Робота з документами дозвільного характеру та розробка нормативних актів у сфері МСТІ входить до компетенції багатьох різних управлінь і відомств. Тому, потрібне чітке визначення порядку взаємодії між цими інституціями з метою зведення домінімуму адміністративних перешкод для розвитку МСП.
o Ефективне управління процедурами правозастосування. Багато проблем, що постають перед МСТІ, пов'язані з виконанням бюрократичних вимог. Жорсткіше управління та моніторинг за діяльністю дозвільних ор-ганів можуть зменшити негативний вплив адміністративних вимог на МСП. З огляду на вищесказане, Дозвільний центр може послужити ефективним знаряддям для за-хисту інтересів МСП.

 
 

Цікаве

Загрузка...