WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Cardiovascular system - Реферат

Cardiovascular system - Реферат


Реферат на тему:
Cardiovascular system
THE CIRCULATORY (CARDIOVASCULAR)
SYSTEM
The cardiovascular system is the system of blood circulation. Hence, by the cardiovascular system is meant the heart, the artheries, the veins, and capillaries of the human body. Basically the heart is a hollow muscle which is divided into four chambers. The right heart consists of an upper chamber called an atrium (with the auricle) and a lower chamber called a ventricle. Between these two chambers is a one-way valve, called the tricuspid valve. The left heart has two similar chambers, but the valve that separates its chambers is called the mitral valve. Although the heart is a unit, anatomically and functionally, it can be thought of as two isolated pumps - the "right heart" and the "left heart". Normally the only route of communication between these two parts of the heart is the lung. The right heart, receives blood from the veins and pumps it into the lung by way of the lesser circulatory system. In the lung the blood is supplied with oxygen. Then it moves into the left heart. From the left heart the we 11-oxygenated blood is pumped into a large artery called the aorta, which distributes it to the entire body by means of the greater circulatory system. The blood is returned to the heart by means of the veins. A continuous circulation is thus kept up. The walls of the capillaries are so thin that the dissolved nourishment, which comes from the digestive system, and the oxygen, which comes from the lungs and is contained in the blood, can pass through them into the tissues of the body and so nourish it, while the impurities from the tissues are taken up by the capillaries and are carried away in the blood. The capillaries from a close net-work all over the body, and gradually joining together and getting larger, they become veins.
The blood is a red fluid, which coagulates when it escapes from a blood vessel. It consists of colourless fluid, called plasma or serum, and many millions of minute bodies, too small to be seen by the naked eye, which give the blood its j colour and substance, the corpuscles.
The cardiovascular system is the system of blood circulation. Normally the only route of communication between these two parts of the heart is the lung. The right heart, receives blood from the veins and pumps it into the lung by way of the lesser circulatory system. In the lung the blood is supplied with oxygen. The blood is returned to the heart by means of the veins. The walls of the capillaries are so thin that the dissolved nourishment, which comes from the digestive system, and the oxygen, which comes from the lungs and is contained in the blood, can pass through them into the tissues of the body and so nourish it, while the impurities from thetissues are taken up by the capillaries and are carried away in the blood. The capillaries from a close net-work all over the body, and gradually joining together and getting larger, they become veins. The blood is a red fluid, which coagulates when it escapes from a blood vessel.
Answer the question:
1. Is does cardiovascular system the system of blood circulation?
2. What does is the cardiovascular system?
3. How much chambers is the heart?
4. From what consists the right heart?
5. What is two isolates pumps?
6. Where from the right heart receives blood?
7. With what the blood is supplied in the lung?
8. How does called a large artery?
9. Which does fluid is the blood?
10. From what the consists?
Кровоносна система.
Кровоносна система є системою крові. Отже, кровоносна система складається з: серця, артерій, вени і капілярів людського тіла. В основному серце є порожниною м'язів, яка поділяється на 4 камери. Праве серце складається з верхньої камери, яка називається передсердя і нижній камери, яка називається шлуночок. Крім цього там є ще 2 камери, є один клапан, який називається двохстулковий. Ліве серце має 2 подібні до цього камери, але клапан цей особливий з камер, називається мітральний клапан. Хоч серце є анатономічне і функціональне, це може бути припущенням для двох виділених насосів - "праве серце" і "ліве серце". Звичайно лише шлях до зв'язку крім цих 2 частин до серця і легень. Праве серце одержує кров з вен і насосів в легені, шлях яких менший до кровоносної системи. В легенях кров постачається оксигеном. Потім рухається в ліве серце. З лівого серця кров добре насичена оксигеном є насосом в найбільшу артерію, яка називається аорта, яка розподіляє все тіло до найбільшої кровоносної системи. Кров повертається до серця через вени.
Неодноразово кровообіг є зберігаючим. Стінки капілярів є тонкі і це розчиняє їжу, яка проходить з травної системи, і оксиген, який приходить з легенів і містить кров, може проводити через них в інші частини тіла і живити їх, поки з капіляри і нести знову в кров. Капіляри з цільною всі над тілом, і з'єднувати разом і одержувати найбільше, вони вени.
Кров є червоною рідиною, яка усідається коли виходи з крові .
Вона складається з кольорової рідини, яка називається плазма чи , і багато мільйонів до , також невеликий які дають кров з кольором і речовиною,

 
 

Цікаве

Загрузка...