WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Англійські неологізми - Дипломна робота

Англійські неологізми - Дипломна робота

новоутворення, власні імена, торгівельні і промислові найменування (товарні назви), ініціали (скорочення), запозичення (як зовнішні так і внутрішні). Значну групу складають наукові новоутворення, що відбивають нові поняття у ділянці науки, яка завжди знаходиться у поступі.
Ця група слів включає в себе: glycobiology, hydrofluorocarbon, minimally invasive, pharm, ribozyme, WIMP та інші. Оскільки наука у сучасному суспільстві набрала виробничого характеру, її слова вийшли за межі вузького вживання часто задля потреб щоденного спілкування і поширення науково-технічних знань: escape key, genetic engineering, spell-cherk, virtual, virus. Окремі слова стали загальновживаними внаслідок широкого розповсюдження самих предметів чи явищ, або частого нагадування про них у пресі, наприклад: shuttle, body piercing, cable-ready. Широкий узус неологізмів у повсякденному мовлені призводять зазвичай до процесів семантичної зміни їх значення наприклад: rollerblade; або до появи розмовних (вернакулярних) варіантів: blade, наприклад.
У той час, як більшість неологізмів носять відбиток спонтанності, найменування у галузі торгівлі (особливо торгівельні марки) є новоутвореннями цілеспрямованого характеру. Оскільки до цих назв висуваються певні сугестивні вимоги, що відбивають їх здатність викликати увагу, запам'ятовуватися, примушувати купувати навіть непотрібні речі, вони ґрунтуються на дослідженнях мотиваційної поведінки перспективного покупця краму.
Такі новоутворення часто базуються на морфологічному перетворенні структури (бленд): swaption = swaptoption.
Оскільки будь-яке нове слово має якості неологізму, тобто тимчасову конотацію новизни, доки колективна мовна свідомість реагує на нього як на нове, новоутворення відрізняються від канонічних слів особливостями зв'язками з часом, які фіксуються виключно у свідомості мовців.
Одиницею еволюції мови у часі є зміна номінації, яка може бути чотирьох видів:
1. використання даного знака для позначення нового об'єкта;
2. введення нового знака для позначення уже існуючого об'єкта;
3. введення нового знака разом з новим позначуваним об'єктом;
4. вилучення знака у зв'язку з дезактуалізацією позначуваного поняття.
Останній тип зміни відображає процес старіння слова і його архаїзацію як продукт розвитку лексичного складу мови. Решта ж змін пов'язані саме із процесами утворення неологізмів та їх функціонування у мові.
Крім вищезгаданих класифікацій неологізмів за переліком понять чи способами словотвору, варто назвати також класифікацію нових лексичних одиниць відповідно до типу зміни номінації. Виходячи з цього у вокабулярі неологізмів виділять:
1). власне неологізми (новизна форми співвідноситься із новизною змісту): ribozyme (a type which is capable of acting as an enzyme), to out-source (to obtain by contract from a source outside an organization or area), eyephone (a headset used in virtual reality environments which provides its wearer with stereoscopic visual image and synchronized sound);
2). трансномінації, що поєднують новизну форми слова із значенням, яке раніше втілювалося в іншу форму: nigga (a black man), rolling news (a twenty-four-hour radio news service), waitron (a waiter or waitress);
3) семантичні інновації, або переосмислення, коли нове значення позначається уже існуючою у мові формою: vanilla (plain, basic, conventional, ordinary, standard), allophone (a person living in French Canada who speaks a language ( and is of ethnic descent) other than French or English); to rip (to attack verbally; to criticize severely).
В англійській мові останніхдесятиліть переважають одиниці першої групи, оскільки суспільство стикається із проблемою номінації нових реалій, що виникли у зв'язку з науково-технічним прогресом. Так, бурхливий розвиток комп'ютерної техніки викликав появу таких лексичних одиниць, як: add-in (something which is added to a computer to improve its capabilities or performance), BBS (bulletin board system, a non-profit, computer-based forum which may permit discussion, the exchange of electronic-mail, or access to software and other electronically-encoded material by means of telephone lines & modems), chipset (a suite of integrated circuits designed to work together to fulfill a particular purpose in a computer system), cruncher (a computer or computer application which undertakes extensive calculation or processing of data), PGP (special computer programme).
Трансномінації виникають у мові з метою дати нове, більш емоційне ім'я предметові, який уже володіє нейтральною назвою, і відображають тенденцію до вживання більш експресивних форм. Наприклад: otaku, trainspotter (derogatory or jocular term for a person, who pursues an interest with obsessive dedication), feminazi (a radical feminist), to veg ( to vegetate, to pass the time in vacuous inactivity), dweeb (a contemptible and boring person, especially one who is studious, puny, or unfashionable), wazzlock (a stupid or annoying person).
Під терміном "семантичні інновації" розуміють нові значення уже існуючих слів. При цьому можливі два варіанти: (1) старі слова цілком змінюють своє значення, втрачаючи попередню семантику; (2) у семантичній структурі з'являється ще один лексико-семантичний варіант при збереженні традиційних сем: space (the freedom to think, act, or be oneself), mule (a person who acts as a courier for illegal drugs), patch (an adhesive piece of drug-impregnated material which is worn on the skin, enabling the drug to be absorbed gradually over a period of time), pen (a hand-held device used as a writing tool to input commands & data into a computer, via a screen).
Варто зазначити, що викладена класифікація не враховує спосіб утворення нових одиниць, а спрямована на аналіз внутрішніх змін семантичної структури неологізмів.
Як правило, утворення неологізмів є спочатку явно вмотивованим. Винятками можуть бути запозичення або інновації, які були вмотивовані на ранніх стадіях, але дуже швидко стали функціонувати як неподільні знаки. Однак, є випадки, коли етимологія нових слів невизначена, і можна лише висувати окремі гіпотези про їх можливе походження, наприклад, простежити окремі слова "wazzlock" (a stupid or annoying person) проблематично, в той час як сленгове слово "phat" (excellent, great) вважають імовірною абревіатурою фрази "pussy, hips, ass, tits", хоча загалом етимологія цих слів досить неясна.
З часом новоутворення приймається до лексичного складу мови і, як наслідок частого вживання, перестає вважатися новим; або ж неологізм не входить в узус з певних причин і зникає з мовної системи. Долю інновацій важко передбачити: у деяких з них коротке існування, інші ж, навпаки, стають загальноприйнятими і широковживаними. Закріпившись у лексичному складі мови, неологізми згодом самі стають основою для подальших словотворчих процесів і їхні деривати продовжують новизну і свіжість сприйняття певної лексичної одиниці.
Conclusion
Unlike numerous (even for enough short time) lexical and phraseology neologisms new word building elements do not arise up suddenly, the amount of affixes in a language almost is exactly known, addition to their arsenal can not take place during decades. For

 
 

Цікаве

Загрузка...