WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Нові інформаційні технології як засіб формування мотивації навчання (предмет “англійська мова”). - Реферат

Нові інформаційні технології як засіб формування мотивації навчання (предмет “англійська мова”). - Реферат

прогностичному етапі визначався рівень готовності учнів до сприйняття нових інформаційних технологій.
На першому етапі було проаналізовано близько 60 уроків у 8 учителів. Для аналізу були виділені наступні критерії:
" Використання на уроці різних педагогічних технологій.
" Психологічний клімат уроку, стиль спілкування з школярами.
" Прийоми підтримки інтересу на уроці
Діаграма 1
Разом зі спостереженням використовувалося інтерв'ю для того, щоб довідатися думку вчителів.
Для інтерв'ю було виділене наступне коло опитувань
1. Які педагогічні технології Ви переважно використовуєте на уроках?
2. Чи сприяє використання названої технології повної реалізації задач уроку?
3. Назвіть ведучий мотив відвідування школярами Ваших уроків?
4. Які засоби необхідно застосовувати для зміцнення інтересу до англійської мови.
5. Чи володієте ви комп'ютером?
6. Як часто Ви використовуєте комп'ютер на уроці?
На основі аналізу результатів спостережень і відповідей учителів на перше питання можна з упевненістю затверджувати, що традиційні пед. технології переважають, на що вказують 53% учителів, потім випливають ігрові технології-36%, і тільки 11% учителів використовують інформаційні технології.
У результаті аналізу відповідей на друге питання, з'ясувалося, що 40% учителів незадоволені використовуваними звичайними пед. технологіями, вони відзначили, що використовувані технології не завжди сприяють реалізації задач уроку.
Відповіді вчителів англійської мови на пропозицію проаналізувати мотиви відвідування учнями уроків англійської мови можна групувати в шість основних груп по-перше, усі вчителі (100°о) вважають, що на урок учнів показують бажання одержати оцінку, по-друге, по 56,5 % одержали потреба в спілкуванні і необхідність знання англійської мови для подальшого навчання і професійної діяльності, в-третіх, думка друзів визначає потребу вивчення ІМ- так вважають 20% учителів, і, нарешті, в-четвертих 25,5% учителів вважають, що учні приходять на уроки англійської мови в пошуках нових знань, негативні мотиви (наприклад, страх перед батьками, керівництвом школи і т.д.) були відзначені тільки 13% учителів. Схематично результати можна представити у виді діаграми 2.
Діаграма 2
При відповіді на четверте питання, думки вчителів розділилися в такий спосіб 87,5% учителів вважає, що зміцнення інтересу до англійської мови необхідно використовувати різні ТСО (навчальні фільми, презентації, навчальні програми, Інтернет), 75% упевнені, що періодичне відновлення змісту приводить до підвищення інтересу до вивчення англійської мови, і 37,5 % учителів відзначили, що для досягнення вищезазначеної мети потрібно реорганізація процесу навчання, та застосування нових технологій навчання.
Відповіді на п'яте питання були необхідні для прояснення ситуації у відношенні саме використання нових інформаційних технологій, тому, що як нами відзначалося в Розділі 1, комп'ютер лежить в основі даних технологій, при цьому з'ясувалося, що більшість вчителів або не володіють комп'ютером (50%),(як правило, це відноситься до сільських шкіл), або володіють комп'ютером, але дуже слабо і не здатні застосовувати його в навчальному процесі (30%),і тільки 20% учителів заявили, що володіють комп'ютером і можуть використовувати його в навчальному процесі.
При вивченні вихідного рівня мотивації учнів використовувалися наступні методики
"Спрямованість на оцінку", "Спрямованість на одержання знань", розроблені Е. П. Ільїн і Н. А. Курдюковой, "Вивчення відносин до навчальних предметів", розроблена Г. Н. Казанцевой.[12, 13.14]
На підставі даних методик, була проведена бесіда з учнями.
Проаналізуємо дані, отримані в результаті опитування школярів. Виразність мотиву на оцінку в учнів з 5-го по 10-й клас була приблизно однакова, у той час як мотивація на одержання знань коливалася - вона значно зростала в 5-м і 9-м класах. Зростання в 5-м класі можна пояснити появою багатьох нових предметів, що могло підвищити інтерес до навчання, зростання ж мотивації до одержання знань у 9-м класі могло бути обумовлене, бажанням продовжити навчання в старших класах, куди набирають після здачі конкурсних іспитів. У 10-их класах, учні "розслаблюються", що позначається на зниженні мотивації на одержання знань і взагалі до навчання
Діаграма 3
Якщо звернути увагу на мотиви навчання, що вибрали самі школярі і порівняти їх з мотивами, відмічуваними вчителями, то можна помітити невелику різницю в оцінках важливості тих самих критеріїв. Так, якщо оцінці, як мотиву, надають великого значення і вчителі й учні, то такий фактор, як "думки друзів" чи "батьків" В інтерпретації учнів є більш вагомим. Розходження точки зору учнів і вчителів можна побачити на Діаграмі 4.
Діаграма 4
На підставі аналізу фактів, отриманих у ході констатуючого етапу можна зробити наступні висновки:
1) вихідний рівень навчальної мотивації учнів є невисоким і вимагає підвищення;
2) мотиви одержання знань підмінюються мотивами одержання оцінки, що вимагає зсуву акцентів оцінки на практичну цінність знань;
3) серед факторів, здатних змінити відношення до предмета ІМ учні назвали зміну змісту, застосування нових інформаційних технологій, зміна форм роботи на уроці. Ці дані дозволяють говорити про необхідність розробки моделі процесу навчання, метою якої буде підвищення зацікавленості учнів шляхом використання нових інформаційні технології;
4) аналіз уроків учителів коломийських шкіл, а також аналіз інтерв'ю з учителями показали, що нові інформаційні технології використовуються недостатньо.
2.2. Застосування інформаційних технологій у навчальному процесі. (формуючий експеримент)
Необхідність розробки системи уроків на основі інформаційних технологій, що сприяють підвищенню і зміцненню мотивації вивчення ІМ, обумовила проведення формуючого експерименту.
Формуючий експеримент проводився в ЗОШ № 1 міста Коломиї і сільських школах коломийського району.
Метою формуючого експерименту є використання інформаційних технологій в освітньому процесі
Основними задачами є:
1 Розробка уроків англійської мови з застосуванням нових інформаційних технологій
2 Виявлення ефекту впливу застосування даних технологій на уроках ІМ
Для реалізації мети і задач формуючого експерименту була розроблена система уроків, побудована на застосуванні інформаційних технологій у навчальному процесі (див. додаток 1 таблицю 1).
Формуючий експеримент складався з 2 етапів; підготовчого й основного. Метою першого - підготовчого - етапу було створення сприятливих умов для застосування інформаційних технологій. Необхідність проведення даного етапу обумовлена відсутністю у деяких учнів знань, по використанню комп'ютера. На даному етапі закладаються базові уміння і навички. Складовим фундаментом подальшої роботи була проведена бесіда з вчителем інформатики для виявлення знань і умінь, учнів по інформатиці.
На

 
 

Цікаве

Загрузка...