WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Нові інформаційні технології як засіб формування мотивації навчання (предмет “англійська мова”). - Реферат

Нові інформаційні технології як засіб формування мотивації навчання (предмет “англійська мова”). - Реферат

цієї метою. Таким чином, увага учнівконцентрується на використанні форм, ніж на них самих, і навчання граматиці здійснюється непрямим образом, у безпосередньому спілкуванні, крім повного вивчення граматичних правил.[30]
Комп'ютер лояльний до розмаїтості учнівських відповідей: він не супроводжує роботу учнів хвалебними чи заохочувальними коментарями, що розвиває їхню самостійність і створює сприятливу соціально-психологічну атмосферу на уроці англійської мови, додаючи їм впевненість у собі, що є немаловажним чинником для розвитку їхньої індивідуальності.
Розвиток освіти в наші дні органічно зв'язано з підвищенням рівня його інформаційного потенціалу. Ця характерна риса багато в чому визначає як напрямок еволюції самої освіти, так і майбутнє всього суспільства. Для найбільш успішного орієнтування у світовому інформаційному просторі необхідне оволодіння учнями інформаційною культурою, а також компьютерно-екранної культури, оскільки пріоритет у пошуку інформації усе більше і більше віддається Інтернет.[27]
Як інформаційна система, Інтернет пропонує своїм користувачам різноманіття інформації і ресурсів. Базовий набір послуг може містити в собі:
- електронну пошту (e-mail);
- телеконференції (usenet);
- відеоконференції;
- можливість публікації власної інформації, створення власної домашньої сторінки (homepage) і розміщення її на Web-сервері;
- доступ до інформаційних ресурсів:
- довідкові каталоги (Yahoo!, InfoSeek/UltraSmart, LookSmart, Galaxy);
- пошукові системи (Alta Vista, HotBob, Open Text, WebCrawler, Excite);
- розмова в мережі (Chat).
Ці ресурси можуть бути активно використані на уроці англійської мови.
Оволодіння комунікативної і міжкультурної компетенцією неможливо без практики спілкування, і використання ресурсів Інтернет на уроці іноземної мови в цьому змісті просто незамінно: віртуальне середовище Інтернет дозволяє вийти за тимчасові і просторові рамки, надаючи її користувачам можливість автентичного спілкування з реальними співрозмовниками на актуальні для обох сторін теми. Однак не можна забувати про те, що Інтернет - лише допоміжний технічний засіб навчання, і для досягнення оптимальних результатів необхідно грамотно інтегрувати його використання в процес уроку.[29]
1.4 Форми роботи з комп'ютерними навчальними програмами на уроках іноземної мови
Існує безліч комп'ютерних програм, що допомагають вчителю англійської мови й учням при оволодінні англійською мовою.
Комп'ютерні навчальні програми мають багато переваг перед традиційними методами навчання. Вони дозволяють тренувати різні види мовної діяльності і сполучити їх у різних комбінаціях, допомагають усвідомити мовні явища, сформувати лінгвістичні здібності, створити комунікативні ситуації, автоматизувати мовні дії, а також забезпечують можливість обліку ведучої репрезентативної системи, реалізацію індивідуального підходу й інтенсифікацію самостійної роботи учня.
Проаналізуємо деякі з них.
а). Вивчення лексики.
При введенні і відпрацьовуванні тематичної лексики, наприклад покупки, продукти харчування, одяг і т.д., можна використовувати комп'ютерні програми "Triple play plus in English", "English on holidays", "English Gold' і інші. Етапи роботи з комп'ютерними програмами наступні: демонстрація, закріплення, контроль.
На прикладі комп'ютерної програми "English on holidays" розглянемо ці етапи.
На I-м етапі - уведення лексики, наприклад, по темі "Weather". Використовуючи демонстраційний комп'ютер, учитель вибирає автоматичний режим: на екрані з'являються картинки, що зображують природні явища: сніг-snow, злива-shower, гроза-thunderstorm, похмуро-humidity, паморозь-drizzle, ясно-clear, сонячно-sunny, холодно-cold, хмарно-cloudy, град-hail і інші. Потім випливають фрази:
" What a beautiful day! - Який прекрасний день!
" What awful weather! - Яка жахлива погода!
" Is it usually as hot as this? - Тут завжди так пекуче?
" Whаt's the forecast for tomorrow? - Який прогноз погоди на завтра?
" Іt's windy! - Дує сильний вітер!
" It's raining - йде дощ
Учні дивляться і слухають. Час роботи - приблизно 1 хвилина.
На II-м етапі йде робота з відпрацьовуванню вимови і закріплення лексики. Вчитель чи учень переключає програму з автоматичного режиму в звичайний, клацає мишкою вказуючи стрілкою на потрібне слово чи фразу. Учні повторюють за диктором хором. При наявності в класі декількох комп'ютерів, учні працюють індивідуально чи парами, використовуючи навушники і мікрофон. Час роботи - приблизно 5 - 10 хвилин, він залежить від кількості слів досліджуваної теми.
На III-м етапі проводиться контроль вивченої лексики. Учні вибирають завдання, що містить різну кількість питань по темі: 10, 20, 30. По закінченні здачі іспиту на екрані з'являється таблиця результатів у відсотках. Звичайно, кожен учень прагне домогтися кращих результатів.
Якщо в класі тільки один комп'ютер, він використовується як демонстраційний при введенні і фронтальному закріпленні лексики. Контроль тематичної лексики можна здійснювати індивідуально використовуючи роздавальний матеріал - картки. Завдання на картках можуть бути аналогічні завданням комп'ютерної програми, наприклад:
" Укажіть правильний варіант перекладу
сніг - tennis, shower, snow, umbrella, thunderstorm, boxing, basketball
Яке з написаних слів є зайвим за змістом winter, February, cool, december, November, January і т.п.
Комп'ютерна програма "English on holidays" охоплює лексичний матеріал по темі "Місто" і дозволяє контролювати лексику відразу по всіх розділах теми. У цьому випадку пропонується більша кількість питань: 60, 90, 120.
б). Відпрацьовування вимови.
Багато навчальних програм передбачають режим роботи з мікрофоном. Після прослуховування слова чи фрази учень повторює за диктором і на екрані з'являється графічне зображення звуку диктора й учня, при порівнянні яких видно всі неточності. Учень прагне домогтися графічного зображення вимовленого звуку максимально наближеного до зразка.
в). Навчання діалогічної мови.
Приклад роботи з діалогами комп'ютерної програми "Triple play plus in English". З запропонованих 12 діалогів, вибирається один, наприклад "У кафе". На екрані з'являються кілька картинок - сцен даного діалогу.
I - етап - знайомство з діалогом.
" Good morning!
" Good morning!
" What would you like?
" I'd like some coffee, please.
" Do you want milk in your coffee?
" Yes, please.
" Hey, this coffee is too cold.
" I'm sorry.
" here is some hot coffee.
" Thank you.
" How is it now?
" It's just right.
" Would you like some more coffee?
" No, thanks.
" How much is it?
" Ninety - five cents, please.
" Thank you. Have a nice day.
" Good bye.
II - етап - розучування діалогу.
При наявності декількох комп'ютерів у класі учні працюють парами чи групами по

 
 

Цікаве

Загрузка...