WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Нові інформаційні технології як засіб формування мотивації навчання (предмет “англійська мова”). - Реферат

Нові інформаційні технології як засіб формування мотивації навчання (предмет “англійська мова”). - Реферат


Дипломна робота
Нові інформаційні технології як засіб формування мотивації навчання (предмет "англійська мова").
Зміст
Вступ 2 Розділ I Теоретичні основи використання нових інформаційних
технологій у навчальному процесі. 4
1.1. Інформаційні технології в освіті. 4
1.2. Нові інформаційні технології в навчанні англійської мови 11
1.3 Використання Інтернет-ресурсів на уроках англійської мови 17
1.4 Форми роботи з комп'ютерними навчальними програмами
на уроках іноземної мови 20 1.5 Зв'язок навчання і мотивації вивчення іноземної мови. 26
Розділ II Досвідчено-експериментальна робота "Підвищення мотивації вивчення шляхом використання нових інформаційних технологій у школі" 32 2.1.Діагностика вихідного рівня мотивації. (констатуючий експеримент) 32 2.2. Застосування інформаційних технологій у навчальному процесі. (формуючий експеримент) 38
2.3 Виявлення результатів і їхня інтерпретація. (підсумковий експеримент) 44 Висновок 46
Список літератури 48
Додаток 1 51
Вступ
В останні роки все частіше піднімається питання про застосування нових інформаційних технологій у середній школі. Це не тільки нові технічні засоби, але і нові форми і методи викладання, новий підхід до процесу навчання. Основною метою навчання іноземним мовам є формування і розвиток комунікативної культури школярів, навчання практичному оволодінню іноземною мовою.
На думку Е. С. Полат завдання вчителя полягає в тім, щоб створити умови практичного оволодіння мовою для кожного учня, вибрати такі методи навчання, що дозволили б кожному учню виявити свою активність, свою творчість. Задача вчителя - активізувати пізнавальну діяльність учня в процесі навчання іноземним мовам. Сучасні педагогічні технології такі, як навчання в співробітництві, проектна методика, використання нових інформаційних технологій, Інтернет - ресурсів допомагають реалізувати особисто-орієнтований підхід у навчанні, забезпечують індивідуалізацію і диференціацію навчання з урахуванням здібностей дітей, їхнього рівня навченості, схильностей і т.д.[24]
Змістовна основа масової комп'ютеризації в освіті, безумовно, зв'язана з тим, що сучасний комп'ютер являє собою ефективний засіб оптимізації умов розумової праці взагалі, у будь-якому його прояві. Р. Вільямс і К. Маклі у своїй статті "Комп'ютери в школі" пишуть: "Є одна особливість комп'ютера, що розкривається при використанні його як пристрою для навчання інших, і як помічника в придбанні знань, це його бездушність. Машина може "дружелюбно" спілкуватися з користувачем і в якісь моменти "підтримувати" його, однак вона ніколи не виявить ознак дратівливості і не дасть відчути, що їй стало нудно. У цьому змісті застосування комп'ютерів є, можливо, найбільш корисним при індивідуалізації визначених аспектів викладання".[5]
Форми роботи з комп'ютерними навчальними програмами на уроках іноземної мови включають:
- вивчення лексики;
- відпрацьовування вимови;
- навчання діалогічної і монологічної мови;
- навчання листу;
- відпрацьовування граматичних явищ.
На уроках англійської мови за допомогою комп'ютера можна вирішувати цілий ряд дидактичних задач: формувати навички й уміння читання, використовуючи матеріали глобальної мережі; удосконалювати уміння письмової мови школярів; поповнювати словниковий запас учнів; формувати в школярів стійку мотивацію до вивчення англійської мови.[6]
Таким чином, актуальність даної теми може бути аргументована важливістю проблеми у той же час її недостатньою розробленістю для застосування в умовах сільської школи.
Об'єкт дослідження: Процес навчання іноземної мови як цілісна система
Предмет дослідження. Нові інформаційні технології як засіб формування мотивації навчання.
Ціль дослідження. Теоретичне обґрунтування і розробка педагогічних умов, що забезпечують використання нових інформаційних технологій у школі через посилення мотивів вивчення предмета "Англійська мова".
Гіпотеза дослідження. Інформаційні технології сприяють підвищенню мотивації вивчення іноземної мови й удосконалюванню знань і культури учнів, і за певних умов можуть бути ефективно використані в навчальному процесі для навчання. У даній роботі ми докладно зупинимося на такому аспекті використання інформаційних технологій, як підвищення мотивації вивчення іноземної мови в учнів.
Задачі дослідження. Виходячи з предмета, цілей і сформованої гіпотези нами були висунуті наступні задачі дослідження.
1. Розглянути сутність інформаційних технологій.
2. Теоретично обґрунтувати використання інформаційних технологій у навчальному процесі.
3. Вивчити вплив інформаційних технологій на мотивацію навчання.
4. Дослідно-експериментальним шляхом перевірити гіпотезу дослідження.
Методи дослідження: критичний аналіз, науково фіксуюче спостереження, експеримент, анкетування, бесіда, інтерв'ю.
Методологічною основою для вирішення поставлених задач з'явилися:
Сучасна концепція особистості орієнтованого навчання;
Навчання про мотивацію навчальної діяльності.
Концепція інформатизації навчання в Україні
Державний освітній стандарт.
Наукова новизна дослідження полягає в тому, що інформаційні технології сприяють посиленню навчальної мотивації вивчення іноземних мов й удосконалюванню знань учнів.
Упровадження результатів дослідження здійснювалося через виступи на науково-студентській конференції 2006 р. і на практичних заняттях за методикою викладання англійської мови.
Обсяг роботи. Дипломна робота складається з вступу, 2 розділів, 8 параграфів, висновку, 1 додатку і бібліографії з 36 найменувань.
Розділ I Теоретичні основи використання нових інформаційних технологій у навчальному процесі.
1.1. Інформаційні технології в освіті.
Сучасний період розвитку цивілізованого суспільства характеризує процес інформатизації.
Інформатизація суспільства - це глобальний соціальний процес, особливість якого полягає в тому, що домінуючим видом діяльності в сфері суспільного виробництва є збір, нагромадження, продукування, обробка, збереження, передача і використання інформації, здійснювані на основі сучасних засобів мікропроцесорної й обчислювальної техніки, а також на базі різноманітних засобів інформаційного обміну. Інформатизація суспільства забезпечує:
" активне використання постійного інтелектуального потенціалу суспільства, що розширюється, сконцентрованого

 
 

Цікаве

Загрузка...