WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Використання тестового матеріалу на уроках французької мови в 5-9 класах, як один з факторів інтелектуального розвитку особистості школяра - Реферат

Використання тестового матеріалу на уроках французької мови в 5-9 класах, як один з факторів інтелектуального розвитку особистості школяра - Реферат

речення, наприклад:
Очікувана відповідь. Вербальна, вибіркова (множинний вибір).
4. Тестове завдання для контролю вмінь читання.
Інструкція. Вибери речення, яке відповідає змісту малюнка. На бланку для відповідей обведи кружком літеру обраного варіанта. Подача матеріалу. Малюнок, на якому зображено двох дівчат, що розмовляють; до малюнка - окремі речення, наприклад:
Очікувана відповідь. Вербальна, вибіркова (альтернативний вибір). 5. Тестове завдання для контролю вмінь читання.
Інструкція. Заповни пропуски в реченнях тексту. Варіанти відповідей
подаються після тексту. На бланку для відповідей поряд з номером пропуску запиши відповідну літеру обраного слова.
Подача матеріалу. Текст з пропущеними словами, місце яких позначається цифрою. Наприклад:
Очікувана відповідь. Вербальна, вибіркова (клоуз-тест).
6. Тестове завдання для контролю вмінь аудіювання/читання.
Інструкція. Прочитай/послухай текст і визнач, ким працює батько дівчинки.
На бланку для відповідей поряд з номером завдання запиши назву цієї професії.
Подача матеріалу. Друкований текст або фонограма.
Очікувана відповідь. Вербальна, конструйована (напівпродукована), окреме слово.
7. Тестове завдання для контролю вмінь читання/аудіювання.
Інструкція. Прочитай/послухай текст і розфарбуй малюнок відповідно до
змісту тексту.
Подача матеріалу. Друкований текст або фонограма, схематичний малюнок.
Очікувана відповідь. Невербальна.
8. Тестове завдання для контролю вмінь читання/аудіювання.
Інструкція. Прочитай/послухай текст і сформулюй основну ідею тексту у
2-3 коротких реченнях; запиши їх у бланку для відповідей поряд з номером завдання.
Подача матеріалу. Друкований текст або фонограма.
Очікувана відповідь. Вербальна, конструйована (продукована), текст.
9. Тестове завдання для контролю вмінь письма.
Інструкція.
Зразок виконання:
Очікувана відповідь. Вербальна, конструйована (продукована), текст. 10. Тестове завдання для контролю вмінь аудіювання з опорою на схему. Інструкція. Послухай розмову двох дівчат, одна з яких збирається зробити покупки в кількох магазинах, позначених на цій схемі. На бланку для відповідей запиши назву магазину поряд з номером, яким магазин позначений на схемі.
Подача матеріалу. Текст-діалог у запису на фонограмі, список покупок, схема вулиць з позначенням магазинів.
Очікувана відповідь. Вербальна, конструйована (напівпродукована), окремі слова.
У процесі складання тесту тестові завдання відбираються і впорядковуються в залежності від призначення цього тесту. Як правило, комплекс тестів включає тести для визначення сформованості комунікативної компетенції в усіх видах мовленнєвої діяльності (говорінні, аудіюванні, читанні, письмі). Додатково можуть включатися тести на перевірку володіння лексичними, граматичними, орфографічними навичками та ін. (див. схему 6 на стор. 275).
Результати, отримані під час тестування, підлягають кількісному підра-хунку, на основі якого виставляється оцінка успішності учнів в оволодінні іншомовною мовленнєвою діяльністю. Для цього кожне тестове завдання спочатку оцінюється в балах. Бали можуть нараховуватись за кількість правильних відповідей шляхом порівняння відповідей тестованого з ключем (при вибіркових або конструйованих напівпродукованих відповідях) або відповідно до певних характеристик якості мовлення за критеріальною шкалою (при конструйованих продукованих відповідях). Такими критеріями можуть бути, наприклад, лексична і граматична правильність усного або писемного висловлювання, відповідність ситуації спілкування, різноманітність застосованих мовних засобів, швидкість мовлення та ін. За наявність кожної з подібних характеристик мовлення тестований отримує певну кількість балів. Кількість і види характеристик, які оцінюються, можуть варіюватися, оскільки зумовлюються цілями тестування, етапом навчання тощо.
Отримане число балів співвідноситься зі шкалою оцінок. Наприклад, увесь тест включає 50 завдань. Кожне завдання "важить" 2 бали. Максимальна кількість набраних балів становитиме число 100 ( 50 х 2 = 100). Слід зауважити, що 100-бальна рангова шкала є найбільш гнучкою. Щоб отримати "ціну" одного завдання, можна число 100 розділити на кількість завдань і одержати кількість балів за одне завдання.
Часто "ціна" завдання залежить від ступеня його складності. Тому більше балів буде "важити" складніше завдання, але в сумі ці бали мають становити число 100. Для виведення оцінки успішності виконання тесту можна скористатися такою шкалою: 100% правильних відповідей дорівнює оцінці "5"; 99%-80% -"4", 79%-60% -"З", 59%-30% - "2", нижче 30% -"1". Наприклад, якщо учень за правильні відповіді набрав 87 балів, йому виставляється оцінка "4".
Тестування створює великі можливості для організації у навчанні іноземної мови в середніх навчальних закладах ефективного і якісного контролю, який, разом з іншими складниками процесу навчання, може забезпечити успішне досягнення цілей навчання.
ТЕСТОВА СИСТЕМА КОНТРОЛЮ
Складання випускних іспитів у школі, вступних екзаменів до вищих навчальних закладів. В наш час все більше шкіл, гімназій, ліцеїв, інститутів, університетів використовуються тестову систему контролю.
Необхідно навчитися виконувати різноманітні тестові завдання швидко і якісно, оволодіти загальними навичками виконання тестів.
Якщо в майбутньому з'явиться можливість продовжувати навчання, працювати за кордоном. Потрібно буде складати спеціальні тести. У Франції - це тести центру СРЕДІF.
Тести широко застосовуються у Німеччині, Австралії, Японії.
ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З ЧИТАННЯ Мета: зрозуміти зміст, вибрати правильні відповіді
ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З ПИСЬМА Письмом контролюється рівень володіння писемним мовленням, рівень сформованості граматичних навичок. Навчити заповнювати анкети, заявки, формуляри, написати листа другові.
ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З АУДІЮВАННЯ Мета: пошук потрібної інформації
ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З МОВЛЕННЯ Мета: перевірка мовленнєвих умінь реалізація комунікативних намірів у різних ситуаціях спілкування. Уміння складати монологічне висловлювання
DELF/DALF
DELF - диплом середнього курсу французької мови;
DALF - диплом поглибленого курсу французької мови.
Ці дипломи дають право навчатися у вузах Франції та фракомовних країн і є еквівалентом англійського іспиту на знання мови ТОЄФЛ.
Контрольний тест
DELF1 DELF2 DALF: 3 різні дипломи)
А1 - (володіння мовою);
А2 - (висловлення думок, почуттів);
А3 - (читання і письмо);
А4 - (практика мови).
DELF2 А1 - (культура і країнознавство);
А2 - (спеціалізована мова);
Складаються у Франції, або у Екзаменаційних Центрах в Україні.
Організовані Посольство, Альянсом Франції.
Період організації: осінь, весна. Французьким Культурним Центром.
Вартість диплому - 100 франків;
Вартістьконтрольного тесту - 10 франків.

 
 

Цікаве

Загрузка...