WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Використання тестового матеріалу на уроках французької мови в 5-9 класах, як один з факторів інтелектуального розвитку особистості школяра - Реферат

Використання тестового матеріалу на уроках французької мови в 5-9 класах, як один з факторів інтелектуального розвитку особистості школяра - Реферат

технології для проведення тестування, перевірки правильності виконання завдань і обробки його результатів;
o економія часу на забезпечення зворотного зв'язку.
Вважається, що головний недолік тестів (див., наприклад, [86; 90]) -їхня неефективність у діагностуванні системності та глибини знань, способів діяльності, творчості, раціональності діяльності і здатності до самостійності. Ця точка зору не повною мірою відповідає дійсності. Можна навести дуже багато прикладів тестів, які певною мірою діагностують ті чи інші вказані характеристики. До недоліків тестів належить також можливість вгадати відповідь. Не заперечуючи такої можливості, слід, по-перше, мати на увазі, що ймовірність вгадати відповіді на значну кількість завдань мала. А по-друге, ситуація із вгадуванням відповіді моделює таку життєву ситуацію, як прийняття рішення в умовах неповної визначеності, тому пошук відповіді в умовах наявності неповних знань сприяє розвитку таких якостей, як заповзятливість та спритність.
Щоб запобігти впливу цих недоліків, останнім часом спостерігається зростання питомої ваги у тесті завдань з вільною формою відповіді, зокрема з написанням відповідного обґрунтування.
Безумовно, тест не є універсальним засобом вимірювання в навчанні. Для діагностування творчих здібностей, врахування індивідуально-психологічних особливостей особистості широко використовуються твори, проекти, занурення в середовище. Однак у цьому разі йдеться про інший характер вимірювання та оцінювання. І це ні в якому разі не зменшує значущості тестів для діагностування навчальних досягнень учнів.
ПІДГОТОВКА ДО ТЕСТУВАННЯ
Проведенню вимірювання базової математичної підготовки учнів має передувати ретельна підготовка. Насамперед йдеться про психологічну підготовку до проведення вимірювань, незважаючи на те, чи проводилися вони раніше.
Учень має бути впевненим у тому, що:
- вимірювання проводяться передусім на його користь;
- вимірювання не супроводжуються покаранням за неуспіх;
- оцінку йому поставлять лише за його згодою;
- він може отримати чітке уявлення про стан своєї базової математичної підготовки, порівняти його із середньостатистичними даними, одержаними за вибіркою доволі великого обсягу;
- він може отримати допомогу в з'ясуванні та усуненні прогалин у його математичній підготовці.
Формування в учнів відповідальності за підготовку до вимірювань - важливе завдання моніторингу. Якщо ж вони проводяться регулярно (принаймні двічі на рік), то в учнів поступово будуть сформовані навички самоконтролю і самовдосконалення. "
Психологічна підготовка необхідна також вчителеві. Він має бути впевненим, що:
- за результатами вимірювання жодних адміністративних висновків щодо його роботи не буде зроблено;
- він отримає об'єктивну інформацію про стан базової математичної підготовки кожного учня окремо і класу в цілому;
- результати тестування матимуть конфіденційний характер і не будуть розголошуватись.
Організаційна підготовка полягає у завчасній організації повторення і систематизації навчального матеріалу за навчальний рік з допомогою колективних та
індивідуальних форм роботи. Було би некоректно проводити вимірювання без такої роботи. Важливо, щоб ця підготовка не звелася до "натаскування" учнів на розв'язування типів завдань, вміщених у тестах. Вона має бути значно ширшою за змістом і глибшою за рівнем.
Організаційна підготовка має містити також підготовку учнів до роботи з тестами. Учні мають чітко уявляти правила проведення тестування. Якщо вони роблять це вперше, то необхідно провести тренувальне тестування. Вони повинні володіти різними методами знаходження правильної відповіді у тестових завданнях, зокрема, методом "відсіювання" неправильних відповідей, методом підстановки відповіді в умову та ін. Учні мусять правильно розподіляти час, відведений на тестування. З одного боку, вони мають навчитися повністю його витрачати, а з іншого - розглянути за відведений час усі завдання.
Якщо вимірювання проводиться на початку навчального року, то спочатку застосовується первинне вимірювання залишкових знань з математики за допомогою тестів. При цьому в кожному класі використовуються тести за попередній клас. Аналіз результатів тестування дає змогу виявити ті вміння, які погано сформовані (і навіть втрачені) як у цілому в класі, так і в окремих учнів. Ця інформація допомагає спланувати роботу щодо усунення недоліків протягом двох-трьох тижнів, використовуючи при цьому як колективні, так й індивідуальні форми роботи. Після цього проводиться повторне "вимірювання" рівня математичної підготовки учнів. Для цього доцільно використати нові варіанти тестів, але рівноцінні попереднім. Це дасть змогу широко використовувати в корегува-льній роботі ті тести, які застосовувались для первинного вимірювання, а ре-зультати вимірювання зробити порівнянними.
Наприкінці навчального року вимірювання проводиться для підбиття підсумків роботи у навчальному році та підготовки до підсумкового контролю. Технологія проведення вимірювання і використання його результатів залишається такою самою, як і на початку навчального року.
При проведенні підготовчої роботи бажано обмежуватись якісними оцінками та самооцінками. Ні в якому разі не слід виставляти низькі оцінки. Такий підхід сприятиме формуванню довіри учнів до тестування. Умови проведення підготовчої роботи мають бути доброзичливими і розрахованими на залучення учнів до самовдосконалення.
Етап підготовки до вимірювання має передбачати також методичну підготовку вчителя до аналізу результатів вимірювання. Наявність статистичних даних і особистий досвід вчителя дають змогу розпочати підготовку до підбиття підсумків вимірювання й організації корегувальної роботи.
Підготовчу роботу доцільно завершити за 1 - 2 тижні до проведення вимірювання.
СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТЕСТІВ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ
Технологія створення тестів навчальних досягнень складається з багатьох етапів. Ця процедура називається стандартизацією тесту і передбачає такі види діяльності:
- складання технічного завдання на підготовку тесту (специфікації);
- формування банку тестових завдань;
- аналіз доступності тестових завдань і відбраковування неякісних завдань;
- аналіз дистракторів та їхнє корегування;
- формування робочого варіанта тесту;
- формування репрезентативної вибірки для експериментальної перевірки цього варіанта;
- знаходження коефіцієнтів надійності за різними методиками і різних видів надійності;
- експертне дослідження змістової валідності;
- розробка кількох варіантів тесту та перевірка їхньої еквівалентності;
- розробка нормативів тесту;
- створення інструктивно-методичного забезпечення тестування.
ТЕСТОВИЙ КОНТРОЛЬ
Ефективним засобом організації контролю у навчанні іноземної мови є тестування. Тестовий контроль може забезпечити успішну реалізацію мети і всіх функцій контролю, а такожзадовольнити вимоги, що висуваються

 
 

Цікаве

Загрузка...