WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Використання тестового матеріалу на уроках французької мови в 5-9 класах, як один з факторів інтелектуального розвитку особистості школяра - Реферат

Використання тестового матеріалу на уроках французької мови в 5-9 класах, як один з факторів інтелектуального розвитку особистості школяра - Реферат


Реферат на тему:
Використання тестового матеріалу на уроках французької мови в 5-9 класах, як один з факторів інтелектуального розвитку особистості школяра
?
ТЕСТИ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ
Існує багато методів вимірювання навчальних досягнень учнів. Серед них найбільш поширеними у практиці роботи є спостереження й опитування (усне і письмове). Безумовно, вони мають і матимуть велике значення в управлінні навчальним процесом. Однак можливості цих традиційних методів діагностування у забезпеченні необхідної якості вимірювання та оцінювання навчальних досягнень учнів дуже обмежені.
Одним з високоефективних сучасних засобів якісних вимірювань навчальних досягнень учнів є тест. Тести - найважливіші інструменти вимірювань у психології, соціології та педагогіці.
Тестами навчальних досягнень називають системи спеціальних завдань для виявлення ступеня засвоєння певних видів навчальної діяльності в сукупності з деякою системою вимірювання та інтерпретування результатів вимірювання.
Таким чином, за означенням, тест - засіб якісного вимірювання. І це - головна його ознака. Широко поширене уявлення про тест як систему завдань з вибором відповіді не відповідає змісту поняття тесту в педагогічному діагностуванні. Щоб усунути розбіжність у тлумаченні цього поняття, тест як засіб вимірювання називають стандартизованим тестом, а систему завдань, де пропонується вибрати відповідь з наведених або дати власну відповідь, - неформальними тестами. Цей вид дидактичних засобів має велике значення в навчальному процесі, зокрема, для активізації навчальної діяльності, поточного і тематичного контролю знань, організації самостійної роботи та ін. Проте такі тести не можна застосовувати для вимірювання в моніторингових дослідженнях.
Стандартизований (надалі - тест) тест як засіб вимірювання має задовольняти такі умови:
а) вимірювання мають бути об'єктивними, надійними і валідними;
б) результати вимірювань мають бути правильно оброблені й інтерпретовані. Забезпечення цих вимог передбачає певну структуру тестів, застосування спеціальних методів їхнього формування і стандартизації.
Стандартизований тест складається щонайменше з чотирьох складових:
o специфікацій;
o системи завдань;
o інструкції щодо проведення тестування;
o технології перевірки, обробки і аналізу результатів тестування.
За цими ознаками легко навіть зовні відрізнити стандартизований тест, тобто тест як засіб вимірювання, від тесту як дидактичного засобу. Щоб впевнитись у тому, що насправді маємо справу зі стандартизованим тестом, потрібно отримати експериментальні дослідження та експертні висновки.
Технологія формування тестів та їхня стандартизація, тобто доведення якості вимірювань за їхньою допомогою до певного рівня, - дуже складна і матеріаломістка справа.
Існує багато типів тестових завдань, їх можна розподілити на два основні:
- завдання закритої форми із запропонованими відповідями;
- завдання відкритої форми з вільно конструйованою відповіддю.
У стандартизованих тестах навчальних досягнень учнів найчастіше використовують завдання закритої форми, в яких передбачається вибір правильної відповіді з чотирьох-п'яти наведених. Серед запропонованих відповідей правильною переважно є лише одна, а в інших (їх називають дистракторами) моделюються типові помилки, яких припускаються учні при виконанні відповідних завдань. Останнім часом у моніторингових дослідженнях певне застосування знаходять тестові завдання відкритої форми, зокрема завдання, які передбачають розв'язування певної задачі. Кількість таких завдань, як правило, незначна порівняно із загальною кількістю завдань.
КЛАСИФІКАЦІЯ ТЕСТІВ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ
Класифікацію тестів можна здійснити за багатьма ознаками. За призна-ченням у педагогіці розрізняють такі види тестів: тести навчальних досягнень, тести готовності до навчання, тести інтелекту, психометричні тести, профорієнтаційні тести. Незважаючи на значну спільність різних видів тестів у формі завдань, методиці складання тестів і обробки результатів тестування та їхнього оцінювання, тести навчальних досягнень мають певні відмінності.
Тести для діагностування навчальних досягнень учнів поділяють на два види:
- тести, орієнтовані на співвідносну групу (нормативні);
- тести, орієнтовані на критерії (критеріально орієнтовані).
Тести першого виду за своєю структурою і засобами обробки аналогічні до традиційних психодіагностичних тестів їх застосовують для порівняння індивідуального результату з результатами достатньої вибірки, які формують уявлення про норму. Потреби у такому порівнянні виникають насамперед при відборі учнів з тією чи іншою метою, наприклад, при формуванні контингенту навчальних закладів нового типу.
Тести другого виду дають змогу порівняти індивідуальні результати з певним стандартом вимог до засвоєння навчального матеріалу, наприклад, базовими вимогами до засвоєння предмета на певному етапі навчання. Таким чином, уявлення про норму, точніше критерій, існує до і незалежно від тестування. Яскравою особливістю, яка розрізнює вказані види тестів, є та, що завдання, на яке правильно відповідають 95% учасників тестування, до тестів першого виду не може належати (такі завдання не диференціюють контингент!), а в тестах другого виду воно дуже бажане (це завдання свідчить про досягнення, якщо тест кваліфікований).
Вимірювання рівня навчальної підготовки, зокрема базового рівня, потребує критеріально орієнтованих тестів. У такому разі критерій - досягнення відповідного рівня.
Розробка і впровадження критеріально орієнтованих тестів навчальних досягнень становить найскладнішу частину проблеми впровадження тестових технологій у вітчизняну школу. Вони набувають особливого значення в умовах стандартизації освіти.
ПЕРЕВАГИ І НЕДОЛІКИ ТЕСТУВАННЯ
Застосування тестів для вимірювання та оцінювання суттєво стримується відсутністю їх у широкого кола вчителів. Уявлення про такі тести та ефективність їхнього використання дають публікації . У вітчизняній літературі дуже мало інформації про тести навчальних досягнень, які пройшли процедуру стандартизації. Тому висновки про ефективність тестів як засобу вимірювання у національній школі робити неможливо. До речі, висока якість вимірювання передбачає і доволі високу якість інших видів педагогічної діяльності, зокрема управління.
Перша та головна перевага тестів порівняно з іншими засобами - їхня здатність якісно вимірювати навчальні досягнення, тобто об'єктивно, надійно і валі-дно. Перелічимо інші переваги тестів, до яких належать:
o технологічність процедури тестування;
o об'єктивність оцінювання;
o психологічна комфортність для значної частини учнів;
o здатність виявити не тільки те, що засвоєно, а й те, що не засвоєно. Інакше кажучи, тести структурують навчальну діяльність учнів на складові і дають змогу виявити, чи володіють учні цими складовими;
o можливість застосовуватикомп'ютерні

 
 

Цікаве

Загрузка...