WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Номіналізовані структури оригінальних англійських речень; основні характеристики, різновиди та умови застосування трансформації номіналізації в україн - Реферат

Номіналізовані структури оригінальних англійських речень; основні характеристики, різновиди та умови застосування трансформації номіналізації в україн - Реферат

72; 36, с. 154] там, де в українському текстіоригіналу використовуються більш розгорнуті синтаксичні структури з дієслівним центром, передані підрядними реченнями та іншими синтаксичними утвореннями. Цікаво, що нещодавні дослідження мовознавців свідчать про те, що компресія синтаксичних структур має прямий зв'язок із розвитком бездієслівних номінативних конструкцій. Такі дослідники, як Е.Бенвеніст [2] та О.С. Снітко [34] також зазначали те, що процес номіналізації синтаксичних конструкцій виступає як спосіб компресії тексту. Подібне явище можна пояснити відсутністю у "згорнутих" [34, с. 23] номінативних англійських конструкціях особової форми дієслова, яка завдяки своїй здатності концентрувати в собі основні форми та функції інших граматичних категорій [6] є більш експресивною, більш семантично насиченою одиницею, що більшою мірою, ніж іменник, відносить нас до реальної дійсності, для якої більш характерною є динаміка, ніж статистика. Крім того, експресивність особових форм дієслова, за словами В.В. Виноградова, виявляється в їх здатності передавати відтінок "індивідуалізувальної, конкретно-побутової зображувальності дії" [5, с 450].
Статична семантика іменників та іменних форм не дає нам змоги відчути реальність у всій її повноті, так, як це роблять дієслівні форми, і, як зазначає В.Г. Гак, маючи абстрактний характер, часто віддаляє нас від конкретного суб'єкта [8, с 69], який може виступати в ролі діяча або того, на кого переходить дія.
Якщо при перекладі відбувається виключно перетворення дієслівних форм в іменні, то ми можемо говорити про семантичну компресію лише на глибинному рівні, в якій знімається семантична насиченість вихідних дієслівних фраз. Якщо ж процес номіналізації супроводжується вилученням дієслівних форм, то тоді можна говорити про власне компресію, що відбувається і на глибинному, і на поверхневому рівнях [18].
Розглядаючи питання компресії при перекладі з української мови на англійську, необхідно знов повернутися до проблеми співвідношення синтетизму української мови й аналітизму англійської мови. Компактні англійські прийменниково-іменні фрази, англійські синтаксичні "ланцюги", складені з іменників, один з яких (часто останній) є означуваним, а інші означальними, так само як і англійські складні дієслівні конструкції, є реакцією на відсутність в англійській мові позначень морфологічних зв'язків між словами, що певною мірою сприяють організації і наданню "ригоризму" англійському синтаксисові.
Більш того, останні дослідження, проведені зокрема Кузьміною К.А. свідчать про те, що явище компресії та компактності на одних мовних ділянках компенсує наявність великої кількості громіздких дієслівних конструкцій на інших мовних ділянках, які є однією з характеристик аналітичної системи англійської мови. Без компресії англійський синтаксис здавався б надто громіздким. Наявність в англійській мові великої кількості не тільки дієслівних, а й іменних синтаксичних конструкцій ще раз підтверджує той факт, що носії аналітичних мов для передавання окремих квантів інформації схильні концентруватися не на словах, як це відбувається в синтетичних мовах, а на цілісних синтаксичних блоках.
Останнє пояснює певну "лексичну" або словесну "надлишковість" [38, с. 13] української мови порівняно з англійською мовою, що виявляється при застосуванні міжмовної трансформації номіналізації, коли українські дієслівні семантично розгорнуті синтаксеми перетворюються на компактні англійські номінативи, наприклад:
1. Івану ніколи не пожартував, ніколи пів зуба не показав, аби засміятися. Завжди був хмарний як осіння [76, с.78]. - Ivanus never joked, never bared his teeth in a smile, was always downcast like an autumn night [76, с.79].
2. Громади тих віросповідань, які перебувають у меншості, будуть такі вдячні, що зберігатимуть вірність цьому державному ладові [69, с84]. - The religious community in minority will be so thankful that will keep fidelity to this political system [98, с.82].
3. Державний департамент США має намір провести конкурс на отримання грантів загальною сумою $300 тис. для проведення моніторингу дотримання прав людини і свободи преси в Україні [70]. - US State Department is going to hold a $300,000 grant competition to monitor human rights and freedom of the press in Ukraine [102].
У першому з наведених прикладів, де відбувається перетворення української дієслівної фрази "аби засміятися" на англійську прийменниково-іменникову фразу "in a smile", ми маємо справу із семантичною компресією української дієслівної структури в тексті перекладу, тобто з компресією, що відбувається лише на глибинному рівні.
У 2-му та 3-му прикладах процес номіналізації внаслідок застосування міжмовних перетворень призводить до компресії на глибинному та на поверхневому рівнях через вилучення особової форми дієслова "перебувають" (2-й приклад) та віддієслівних абстрактних іменників "отримання" та "дотримання" (3-й приклад), які, так само як і їх дієслівні "твірні основи", мають динамічну семантику. У 3-му прикладі ми стикаємося в тексті перекладу з притаманним англійській мові безприйменниковим "нанизуванням" іменників і числівника "$300,000 (three hundred thousand dollars) grant competition", що слугує відповідником української фрази з віддієслівним іменником "конкурс на отримання грантів загальною сумою $300 тис.", елементи якої з'єднані між собою флективними засобами. Саме зазначений вище аналітизм англійської мови пояснює її здатність утворювати подібні компактні конструкції, складені з низки слів, між якими відсутні будь-які граматичні позначення синтаксичних зв'язків, і тим самим невідповідність у даному контексті між розгорнутою українською фразою з динамічними семами й англійською номінативною фразою, в якій останні перебувають в імпліцитному стані.
До граматичних причин процесу номіналізації в англійському перекладі українських синтаксичних одиниць можна також віднести той факт, що з двох наявних способів передавання предикативності дієслівного й іменного - останній в англійській мові дедалі більше набуває характеру тенденції. Ця тенденція англійської мови виявляється в пріоритеті уживання складених іменних присудків замість українських повнозначних дієслівних форм:
4. … вже й кран мій горить, залізо горить, а Іван стоїть, не з місця! [51, с. 10] - …my crane was ablaze, iron was burning, but Ivan just stood there, not moving from his place [87, с. 20].
5. Глобалізація об'єктивно сприяє розвитку плюралістичних поглядів не тільки у суспільстві загалом, а й у кожній окремій особистості [46, 83]. - Globalization is objectively conductive to the development of pluralistic vuewpoins not only in society on the whole, but in each individual person [79, с. 81].
На думку Р. Ніколаєвської, така тенденція пояснюється існуванням в англійській мові "принципу роздільного втілення лексичних і граматичних значень, який у сучасній англійській мові проводиться не лише в її

 
 

Цікаве

Загрузка...