WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Номіналізовані структури оригінальних англійських речень; основні характеристики, різновиди та умови застосування трансформації номіналізації в україн - Реферат

Номіналізовані структури оригінальних англійських речень; основні характеристики, різновиди та умови застосування трансформації номіналізації в україн - Реферат

функції означення до іншого іменника, у сполученні з яким вони часто утворюють сталі вислови (gift horse є одним із них). Переклад українського дієприкметника у функції означення англійським іменником із тією самою синтаксичною функцією свідчить про різні норми сполучуваності слів української й англійської мов. Будова англійської мови, де небагато синтетичних зв'язків між словами, дає більше свободи для різних варіантів сполучень слів, що призводить до заміни функцій елементів, з яких складаються цісполучення(у даному випадку спостерігається заміна номінативної функції іменника атрибутивною).
Повна номіналізація в англомовному перекладі українських словосполучень унаслідок вилучення українських віддієслівних іменників на позначення фази тривалості дії
Дуже часто англійські компактні фрази або номінативні елементи є довідниками українських номінативних фраз із абстрактними віддієслівними іменниками, які завжди мають уточнювальну функцію. При здійсненні перекладу з української мови на англійську такі віддієслівні іменні українські елементи нерідко вилучаються:
69. ...вони (дівчата) загинули внаслідок вибуху в камері для проведення
експериментів для хворих із кисневим голодуванням [62]. - ..they (girls) were killed by an explosion in the experimental hyberbaric oxygen therapy chamber [94].
70. Це, за словами Кучми, "накладає на нас особливу відповідальність - не дозволити поновленню нових розділових ліній на європейському континенті" [54] - This, Pres. Kuchma believes, imposes on us special responsibility toward off new dividing lines on the European continent [105].
71. Тільки за цих умов основним результатом функціонування культури миру виявиться зміцнення основ суспільної солідарності, загальнонаціональної згуртованості [66, c.142]. - Only in these conditions, the peace culture may result in strengthening the foundations of social solidarity and national unity [99, p.128-129].
Як можна бачити з вищенаведених прикладів, значення українських абстрактних віддієслівних іменників із процесуальними семами, які конкретизують явища і прив'язують їх до конкретних процесів ("палата для проведення експерименту", "поновлення нових ліній", "функціонування культури миру"), можна легко зрозуміти з контексту. З точки зору стилістики англійської мови, такі елементи є зайвими, що й зумовлює їх вилучення в перекладі й використання в мові перекладу номінативних фраз, які часто являють собою низки іменників.
Слід зазначити, що дуже часто вилучення таких уточнювальних елементів в українській мові неможливе, оскільки це зробило б українські фрази семантично, стилістично й структурно незавершеними ("палата для експерименту"). У даному випадку це свідчить про невідповідність принципів сполучуваності слів в українській і англійській мовах.
Висновки
В дипломній роботі подано опис номіналізації як процесу в англійській мові та повний опис застосування номіналізації як трансформації при перекладі з української на англійську мову, наведено причини та класифікацію номіналізації як перекладацької номіналізації.
Номіналізація - це розширення вживання імен (іменників, прикметників та їх еквівалентів, особливо іменників з означеннями) за рахунок зменшення частоти вживання значеннєвих дієслів, дієслівних словосполучень та прислівників. Номіналізацію можна звести до чотирьох процесів та їх сполучень. Ці процеси можна означити як розкладання, об'єднання, заміна та введення опорного слова.
Під розкладанням ми маємо на увазі вживання аналітичних форм замість синтетичних. Розкладання, в свою чергу, можна поділити на розкладання із збереженням дієслівного присудка та розкладання з заміною дієслівного присудка іменним.
Прикладами об'єднання можуть слугувати заміни постпозитивних означень - прийменниково-іменні сполук препозитивними визначеннями - іменниками в присвійному або загальному відмінку, а також створення більш компактних атрибутивних словосполучень шляхом переносу частини постпозитивних визначень в препозицію.
Коли ми говоримо про заміни, то маємо на увазі морфологічні заміни, тобто зміну частини мови. При цьому неминуча (і в більшості випадків оговорюється) зміна синтаксичної функції. Заміни бувають одинарні та багаторазові.
Опорні слова вводяться спеціально, щоб було означуване слово, до якого можна прикріпити означення для створення атрибутивного словосполучення. В якості опорних слів використовуються абстрактні іменники, абстрактні субстантивні словосполучення та слова-замінники.
Міжмовна трансформація номіналізації - це процес збільшення в тексті перекладу питомої ваги номінативних елементів, функцій, ознак або статичних сем тексту оригіналу. Це означає, що трансформація номіналізації є процесом із певними проміжними етапами: 1) зменшення динамічної семантики без появи в реченнях перекладу номінативних елементів і 2) повне перетворення дієслівних елементів і структур речень тексту оригіналу на номінативні елементи й структури речень тексту перекладу.
Основними мовними причинами всіх трансформацій номіналізації в українсько-англійському напрямку перекладу є граматичні, словотвірні, жанрово-стилістичні та мовленнєві. Беручи до уваги той факт, що норми стилістики, мовлення та особливості словотвору зумовлюються переважно граматичними особливостями тієї чи тієї мови (у нашому випадку, англійської та української мов), в основі всіх причин застосування трансформації номіналізації здебільшого лежать системні розбіжності між англійською та українською мовами. Трансформації номіналізації, що застосовується в українсько-англійському напрямку перекладу, зумовлені, перш за все, відмінністю між синтетичною будовою української мови та аналітичною будовою англійської мови. При перекладі з української мови на англійську номіналізовані структури часто є замінниками українських дієслівних розгорнутих структур у формі підрядних речень, інших частин складних речень та номінативних фраз з віддієслівними іменниками на позначення фази тривалості дії. Завдяки багатству та гнучкості англійської й української мовних систем трансформації номіналізації можуть бути зумовлені суто стилістичними або мовленнєвими причинами.
Трансформації номіналізації поділяються на неповні і повні. До неповної трансформації номіналізації належать спрощення в реченні тексту перекладу дієслівних структур речення тексту оригіналу внаслідок вилучення дієслівних форм, перетворення процесуальних дієслів на статичні дієслова й дієслів з конкретною, часто процесуальною, семантикою, на статичні дієслова із широкою семантикою, перетворення повнозначних дієслів-універбів на іменні складені присудки та дієслівно-іменні фрази з повністю або частково десемантизованими дієсловами. До повної номіналізації належить перетворення дієслівних елементів і структур речення тексту оригіналу на номінативні елементи й структури речення тексту перекладу. До повної номіналізації також належить заміна при перекладі номінативних

 
 

Цікаве

Загрузка...