WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Номіналізовані структури оригінальних англійських речень; основні характеристики, різновиди та умови застосування трансформації номіналізації в україн - Реферат

Номіналізовані структури оригінальних англійських речень; основні характеристики, різновиди та умови застосування трансформації номіналізації в україн - Реферат

фразою, іноді з пропущеною дієслівною зв'язкою (повна форма даної фрази - "to be under construction"), є непоодиноким випадком, оскільки в англійській мові пасивний стан дуже часто позначається не лише за допомогою граматичних форм, а й за допомогою компактних лексичних конструкцій на зразок "to be under discussion", "to be under question" тощо.
Проаналізована вище номінативнаанглійська конструкція разом із конструкціями "with clear luck" та "because of its residence" робить їх поверхневі структури компактнішими у порівнянні з поверхневими структурами українських підрядних речень "що компактно проживають", "коли бракує", "що на той час будувався", де дієслова, на відміну від англійських іменників, які лише називають явища, передають більшу кількість граматичних і семантичних ознак (особу, час, вид, стан, вираження "динамічної ознаки", позначення процесу, перебігу явища).
У 50-му прикладі компресія української дієслівної фрази "тих, хто навчається" в англійське прийменниково-іменникове сполучення "with students" відбувається як на поверхневому, так і на глибинному рівнях. На поверхневому рівні англійський прийменник "with" компенсує відсутність в англійській мові морфологічних позначень відмінкових відношень у словосполученні, а фраза "хто навчається", що складається з двох елементів, скорочується до одного іменника "students" на позначення суб'єкта навчання. Якщо на глибинному рівні англійський номінатив дає нам змогу лише усвідомити явище, то "динамічна ознака" українського дієслова дозволяє нам не тільки усвідомити, а й репрезентувати явище в його динаміці. Причиною такої компресії зазначеного нами українського дієслівного підрядного речення, де всі синтаксичні зв'язки забезпечено за допомогою флексій, є те, що буквальний його переклад (the problems…connected with interests and needs of those who study are considered in the process of training) не узгоджувався б з тяжінням нефлективної англійської мови до чіткої структурної організації й компактності синтаксису речень.
Досить часто при згортанні й перетворенні на прийменниково-іменні фрази в англомовному перекладі українських підрядних речень з особовими формами дієслова відбувається вилучення останніх (прикл. 51 - 52). Зазначені приклади свідчать, що досліджувані нами номінативні одиниці мови перекладу затушовують, так би мовити, ті смисли, які в мові оригіналу завжди мають експліцитну форму. Цікаво, що дуже часто зворотний буквальний переклад англійських скомпресованих відповідників українських дієслівних структур не співпадає з текстом оригіналу, у якому дієслівні елементи часто мають роз'яснювальну функцію, пов'язуючи дане речення з попередніми.
Існують випадки згортання українських підрядних речень в англійські
одиничні іменні елементи:
53. "У випадках, коли суми, вирученої від продажу предмета застави, недостатньо для повного задоволення вимог заставодержателя, він має право …держати суму, якої не вистачає для повного задоволення вимоги, з іншого майна боржника в порядку черговості, передбаченої законодавством України [48, c.45] - in cases when the cost of a pledge is not enough to fulfill the pledgee's requirements/ the pledge has the right…to obtain the shortfall from the borrower's other property in the order provided in Ukrainian legislation [86, p.31].
54. У цьому випадку тих, хто програв, просто не буде [46, c.14]. - There are no losers in such a case [79, p.16].
У наведених прикладах українські підрядні речення передаються англійськими іменниками "shortfall" і "losers". Причому в 53-ому прикладі українському підрядному реченню відповідає іменник із досить широкою семантикою, який означає такі загальні абстрактні поняття як "дефіцит, нестача, брак чогось", що підтверджує твердження Я.І. Рецкера про тенденцію носіїв англійської мови використовувати слова з широкою семантикою. У цьому прикладі оригінальна українська синтаксична структура з особовою формою дієслова "одержати суму, якої не вистачає для повного задоволення вимоги" має цілком конкретну семантику, що узгоджується з даним контекстом, тоді як зміст її англійського відповідника "shortfall" розкривається і конкретизується лише в більш широкому контексті.
Повна номіналізація інших, крім підрядних, українських синтаксичних структур з особовими формами дієслова в англомовному перекладі
Структурні й мовленнєві розбіжності між українською та англійською мовами зумовлюють номіналізацію в англійських перекладах не тільки українських підрядних речень з особовими формами дієслова:
55. Тільки став, задер голову - уже занепокоїлось, заворушилось, чи загравою розбуркана, чи за лелечат тривожиться, щоб не повипадати з гнізда [51, c.6]- And so it is now: as soom as he stops, it begins to stir and fret, roused perhaps by the glow, or anxious that its young might fall out of the nest [87, p.16].
56. Подрипав теплий дощик, і все весняне зело полізло дружно вгору, туди, під сонце, де між землею й небом бринів струною жайвір [75, c.265]. - After the warn spring showers the tall grasses were reaching up, straining toward the sun [97, p.19].
57. А він, кажеш, сидить і жде…Паски? Мовчать [59, c.146] - "You say he sits there and waits …for Easter? Silence [59, p.147].
55-й приклад є наочним доказом того, як те, що в українській мові позначається за допомогою повнозначного дієслова, в англійській мові передано через іменну частину складеного іменного присудка з еліптованим дієсловом-зв'язкою. (У даному випадку прикметник "anxious" є іменною частиною складеного присудка, оскільки завжди можна сказати "is anxious", "seems anxious" тощо). Що стосується відмінності між українським дієсловом тривожиться" та його англійським іменним відповідником на семантичному рівні, то можна помітити, що дієслівне втілення "тривоги" дає змогу реціпієнтові тексту не тільки усвідомити факт існування тривоги, як це спостерігається в англійській мові, а й відчути процес тривоги, наблизитися до нього. Номінативне абстрактне зображення явища в англійському перекладі віддаляє нас від конкретного учасника дії.
У 56-ому прикладі українській дієслівній частині "подрипав теплий дощик" відповідає англійська номінативна конструкція "after the warn spring showers", в якій прийменник "after" на позначення "часової наступності" служить для позначення не тільки минулого часу українського дієслова "подрипав", а й доконаного виду. Компресія української дієслівної частини складносурядного речення в українсько-англійському перекладі виявляється як на поверхневому рівні (оскільки в англійські фрази відтворенно не всі елементи тексту оригіналу згідно із граматичними нормами англійської мови), так і на глибинному. Маємо на увазі імплікацію при перекладі "індивідуалізувального", розмовного характеру дієслова, що робить досліджувану нами українську фразу експресивнішою, більш семантично наповненою.
У 57-ому прикладі українському дієслівному односкладному реченню

 
 

Цікаве

Загрузка...