WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Номіналізовані структури оригінальних англійських речень; основні характеристики, різновиди та умови застосування трансформації номіналізації в україн - Реферат

Номіналізовані структури оригінальних англійських речень; основні характеристики, різновиди та умови застосування трансформації номіналізації в україн - Реферат

"Mother? I'm scared. Oh." "What's the matter with you, Mytka? I'll be back soon. You're really silly. Father's here" [59, p.149]
Якщо ми порівняємо оригінали і переклади, то помітимо, що англійські складені іменні присудки (у яких семантичне навантаження припадає на іменну частину), роблять наголос на фактах, тобто відсилають реципієнтів до світу йлогіки. Українські повнозначні дієслівні форми завдяки тісному зв'язкові з динамічною дійсністю (про що йшлося в першій главі) орієнтують нас на світ відчуттів.
Відповідниками українських повнозначних дієслівних форм можуть бути й англійські складені іменні присудки з динамічнішими зв'язками, що підтверджує поширеність таких синтаксичних конструкцій в англійській мові:
40. Замовкли. Обережно цокнули затвори, заскрипіла в клуні фіртка… [59, c.146] - They fell silent. The bolt rattled cautiously and the barn door creaked open… [59, p.147]
41. Я зовсім засмутився був, але рятункова думка спала мені в голову [64, c.100]. - I was growing quite despondent when I was saved by a sudden idea [64, p.99].
До складених іменних присудків, які відповідають українським повнозначним дієсловам, належать конструкції, утворені за моделлю "формальний підмет ("it", "there, this" і т. ін.) + формальний дієслівний присудок-зв'язка + іменна частина":
42. Отже одежа, - велика річ! Ми творимо її на свій смак, тим часом як наше тіло - дарований кінь, що йому не виходить дивитися в зуби [64, c.98]. - So, clothes are very important. We can make them according to our taste, while our body is a gift horse into whose mouth it is better not to look [64, p.99].
43. І нарешті виводжу до самотнього доміка, де живе моя мати. В дворі пахне м'ятою [72, c.122]. Finally I reach the solitary little house where my mother lives. In the yard there's the smell of mint [72, p.123].
Різницю між українськими й англійськими синтаксичними структурами добре видно на 42-му прикладі, де спостерігається не лише граматична трансформація, завдяки якій повнозначне дієслово "виходити (щось робити)" перетворюється на формальну конструкцію "it is" у сполученні з іменною частиною "better", а й лексична трансформація, унаслідок якої слова "виходити" й "better", перебуваючи в логічній контекстуальній залежності між собою, мають цілком відмінні словникові значення.
Окремого розгляду, на наш погляд, потребує переклад українських дієслівних форм англійськими складеними іменними присудками, коли в ролі іменної частини виступає ад'єктивований дієприкметник, який в англійській мові характеризується значною поширеністю:
44. - Пий, напивайся пісні співай, бо на наше весілля йдеш…[59, c.152]- "Drink, get drunk, sing song, because you're going to our wedding"[59, p.151] .
45. На лиці, запудренім до мертвої непорушності, не мигнуло нічого, немов вона вже звикла й до такого сміху і взагалі до таких добродіїв…[49, c.64 - On her face, powdered to a deathlike stillness, nothing moved, as if she were accustomed to that kind of laughter and to benefactor...[49, p.65]
46. Для тих, хто досліджує цю проблему, додамо, що на нашу думку доволі вдало класифікував правовідносини стосовно об'єктів застави Борис Семененко…[48, c.45] - Those who are interested in this problem may apply to the classification of legal relations concerning pledge made by Borys Semenenko …[86, p.31]
Більша функціональність англійських ад'єктивованих дієприкметників у складі складених іменних присудків виявляється в їх здатності утворювати прийменникові фрази на зразок "to be interested in". Останній фразі в українській мові дуже часто відповідають повнозначні дієслова ("цікавитися", "вивчати", "досліджувати"), як це спостерігається у нашому випадку.
3.2.2 Повна трансформація номіналізації в українсько-англійському напрямку перекладу
Через свою чисельність трансформація українських підрядних речень з особовими формами дієслова в англійські номінативні компактні структури заслуговує на особливу увагу.
Повна номіналізація в англійському перекладі українських структур з особовими формами дієслова:
Повна номіналізація особових форм дієслова у складі підрядних речень
47. Проте, для Угорщини стратегічно важливо є саме ця діаспора, тому що вона компактно проживає на кордоні з етнічною батьківщиною… - though for Hungary it is exactly this diaspora that is strategically important because of its residency on the border with its ethnic homeland [79, p.16]
48. Друга небезпека - це небезпека поступового утвердження такого порядку взаємин народів й окремих людей, коли бракує взаємного інтересу до історії і культури, …не складається ситуація розуміння особливостей устрою і традицій іншої країн [66, c.142] - The second danger entails the risk of gradually establishing relationships among nations and individuals, but with clear lack of mutual interest in each other's history and culture, where…there is no understanding of the peculiarities and traditions of other countries [99, p.128].
49. Історія "Південмашу" бере свій початок з 1951 року, коли радянський уряд вирішив почати виробництво балістичних ракет на великому автомобільному заводі, що на той час будувався в Дніпропетровську [61, c.27] - Pivdenmash's history dates back to 1951, when the Soviet government decided to turn a large automobile plant under construction in Dnipropentrovsk into a ballistic missile factory [93, p.25].
50. Застосування цих методів у ході навчання дає змогу реалізувати такі концептуальні принципи викладання: проблемність (у процесі навчання розглядаються проблеми реального життя, пов'язані з інтересами і потребами тих, хто навчається)…[52] - Using these methods of training enables us to realize the following conceptual principles of teaching: problematic principle (the problems of real life connected with student's interests and needs are considered in the process of training)…[83].
51. Тут дуже багато залежатиме від того, наскільки зважену політику проводитиме нове керівництво Нацбанку [67] - Here much will depend on the National Bank's balanced policy [100].
52. Достеменно невідомо і те, звідки походить назва міста [73, c.17]. - The origin of the city's name is not known either [90, p.13].
Як свідчать наведені приклади, в англомовних перекладах українські підрядні речення з особовими формами дієслова перетворюються на англійські прийменниково-іменні фрази, у яких сполучення іменників з прийменниками передають різні відмінкові відношення. Спробуємо простежити структурно-семантичні розбіжності між українськими підрядними реченнями та їх номіналізованими англійськими відповідниками. Так, у 49-ому прикладі прийменниково-іменна конструкція "under construction" характеризується категорію пасивності, і, таким чином, є варіативним відповідником форми пасивного стану українського дієслова "будувався". Такий переклад українського підрядного речення пасивною англійською прийменниково-іменною

 
 

Цікаве

Загрузка...