WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Номіналізовані структури оригінальних англійських речень; основні характеристики, різновиди та умови застосування трансформації номіналізації в україн - Реферат

Номіналізовані структури оригінальних англійських речень; основні характеристики, різновиди та умови застосування трансформації номіналізації в україн - Реферат

динамічною семантикою
Далі приведемо приклади зменшення семантичної конкретики й динамічної семантики за рахунок заміни українських дієслів з деталізованою семантикою англійськими дієсловами "to be" і "to have" або за рахунок заміни українських процесуальних дієслів англійськими дієсловами буття:
26. …В городі стоялаенергійна перестрілка [72, c.140]. -- … There was heavy firing in the city [72, p.141].
27. Час, здається, грає проти О. Мороза [65, c.17]. - It seems that time is not on Moroz's side [101, p.19].
28. Дивлячись на все це, важко повірити, що шість років тому в цій країні точилися бої, що ця квітуча земля була просочена слов'янською кров'ю - хорватською та сербською[47, c.24]. - By observing all this, one can hardly believe that there were hostilities in this counter only six years ago with the land being soaked with Slavic blood of Croats and Serbs[79, p.28].
29. ...Мені надокучило їсти картоплю і вкриватись одним плащем. (У нас були такі обставини, що ми годувались одною картоплею і вкривались тільки плащем) [49, c.60,62] - "...I'm tired of eating potatoes and covering myself with one coat" (We were in such a state and we only ate potatoes and only had one coat) [49, p.61].
30. За результатами дослідження, більшість українців...вважають, що суди місцевого рівня зазнають сильного зовнішнього тиску... [70] - The survey shows that most Ukrainians ... consider that inferior courts are under relentless external pressure… [102]
31. І дедалі дивився я, то тепліше й легше ставало мені і грудях... [49, c.72] -And the more I looked at it, the warmer and easier I felt inside…[49, p.73]
32. Праворуч маячив сторожовий загін мойого батальйону [72, c.142]. - On my right stood the guard platoon of my company [72, p.143].
Аналізуючи вихідні й цільові речення в наведених прикладах, можна помітити, що лексична надмірність української мови виявляється в тому, що українські дієслова "стояла (перестрілка)", "грає (проти)", "вкривались (плащем)", "зазнають (тиску)" є конкретнішими, дещо експресивнішими через свою вузьку спрямованість і більшу узгодженість із певним контекстом. Їх англійські відповідники "(there) was (firing)", "(time) is (on sbd's side)" "(sbd) had (a coat)", "(courts) are (under pressure)" репрезентовано статичними дієсловами або дієсловами буття з дуже широкою семантикою, яка задовольнить будь-який контекст. Хоч завдяки більшій конкретності українські дієслова виявляються часто динамічнішими, ніж англійські дієслова ("грати" - "is", "точитися" - "were", "вкриватися" - "had", "зазнають" - "are"), у цих випадках при здійсненні українсько-англійського перекладу буде доречніше говорити не про опозицію "динамічна семантика дієслова - статична семантика дієслова", а про опозицію "сильна динамічна сема - слабка динамічна сема".
В українсько-англійському перекладі також може відбуватися заміна процесуальних дієслів англійськими статичними дієсловами із загальною семантикою. Так, при порівнянні українського "маячив" та англійського "stood" можна помітити, що у даному контексті українське дієслово, як стилістично марковане, передає певне явище в русі, тоді як англійське дієслово має нейтральну семантику й означає лише "перебування на місці". Отже ми стикаємося з опозицією "стилістично марковане дієслово - динамічна семантика" - "нейтральне дієслово - статична семантика".
В 32-му прикладі заміна українського процесуального дієслова "ставало" англійським дієсловом "felt" спричинена радше особливостями моделювання речення в англійській і українській мовах.
Відтворення українських особових форм дієслова англійськими дієслівно-іменними словосполученнями
При перекладі з української мови на англійську може відбуватися розщеплення "складної мовної одиниці" [] - повнозначного дієслова - на два елементи: ім'я, що передає основну інформацію, і напівдесемантизоване дієслово, яке лише пов'язує ім'я з динамічною дійсністю:
33. У відповідь Верховна Рада АР Крим використала весь арсенал своїх засобів [58, c.21]. - In response the Verkhovna Rada of the AR of the Crimea made use of the whole armory of its facilities [92, p.58].
34. На комині затанцював од сміху лойовий каганець, а на лаві засвітились засмалені лоби й тінями великими одбились по білих стінах хати постатті людські… [59, c.148] - The flame of the candle on the wood stove danced with laughter, it caught the gleam of sunburn forehead alone the bench and lengthened human forms into giant shadows on the white walls of the room [59, p.149].
35. Тоді мені знову до болю хотілося впасти на коліна й молитовно дивитися на волохатий силует чорного трибуналу комуни [72, c.140]. - Then I had a desire to fall on my knees again and pray to the black tribunal of communism [72, p.141].
Такі дієслівно-іменні фрази, де основний наголос зроблено не на втіленні динаміки, властивої повнозначним дієсловам (пор.: бажати - мати бажання (to have a desire)), а на констатації факту певних дій, надають, як зазначалося вище, українським і англійським науковим і публіцистичним текстам більшої офіційності й структурованості. При використанні в художніх текстах вони передають різні "відтінки значень з більш тонкими нюансами, ніж це роблять окремі слова".
З огляду на все те, що було сказано вище про англійський синтаксис, можна припустити, що випадки перетворення українських повнозначних дієслів на англійські дієслівно-іменні фрази пов'язані не лише із стилістичними й мовленнєвими розбіжностями між українською й англійською мовами. Цілком ймовірно, що англійські дієслівно-іменні фрази відповідають також тенденції англійської мови використовувати аналітичні конструкції з роздільним вираженням граматичного й лексичного значення , а звідси - заміщувати "to gleam" на "to catch the gleam", "to desire" на to have desire", які сприймаються як певні фразові сполучення.
Відтворення українських повнозначних особових форм дієслова англійським складеним іменним присудком
Велика кількість в англійській мові граматизованих дієслів у функції зв'язок і лексико-граматичних конструкцій та фраз, причини виникнення яких розглядалися вище, зумовлює переклад українських повнозначних форм дієслова англійськими складеними іменними присудками. Серед англійських відповідників - складених іменних присудків на заміну українських повнозначних дієслів - вирізняються іменні предикативні конструкції з дієсловом-зв'язкою "to be", яке має прямий відповідник в українській мові:
36. Інтеркосмос. Система експлуатується з 1964 року [61, c.29]. - Intercosmos. This system has been in operation since 1964 [93, p.25].
37. Степ зеленів як вруно [75, c.265]. - The steppe was green with young growth [97, p.19].
38. - Спиш, товаришу? Хі-хі! Свіже сінце… [59, c.146] - "You're asleep, friend? Ha, ha. On the fresh hay…" [59, p.147]
39. Ма-м-о-о, я боюся! Ой! Чого ти, Митька? - Я зараз вернуся. От дурень, тато ж у хаті… [59, c.148] -

 
 

Цікаве

Загрузка...