WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Номіналізовані структури оригінальних англійських речень; основні характеристики, різновиди та умови застосування трансформації номіналізації в україн - Реферат

Номіналізовані структури оригінальних англійських речень; основні характеристики, різновиди та умови застосування трансформації номіналізації в україн - Реферат

p.25].
Як можна бачити з вищенаведених прикладів, особові форми дієслова як однорідні члени речення у вихідних реченнях є самостійними незалежними дієслівними центрами, що характеризують іменники у функції підмета. В перекладі англійські дієприкметники повністю залежать від фінітнихдієслів, "деталізуючи" їх семантику.
Наведемо ще кілька прикладів перетворення українських особових форм дієслова на англійські дієприкметники І, що засвідчують структурні невідповідності між українськими й англійськими дієприкметниковими формами:
18. Дивлячись на все це, важко повірити, що шість років тому в цій країна точилися бої, що ця квітуча земля була просочена слов'янською кров'ю - хорватською і сербською [47, c.24] - By observing all this, one can hardly believe that there were hostilities in this country only six years ago with the land being soaked with Slavic blood of Croats and Serbs [79, p.28].
19. Я навіть пізнаю човен - то грек сіль привіз [60, c.36]. - I even recognize the boat - that's the Greek bringing salt [60, p.37].
20. З города долітає гамір: грохотали по мостовій тачанки [72, c.128]. - From the city comes the noise of wagons thundering over the bridge [72, p.129].
У наведених прикладах англійські дієприкметники І замінюють і компресують в собі українські особові форми дієслова у складі сполучникових підрядних речень з особовими формами дієслова, частин безсполучникових складних речень із взаємозалежними частинами, замінюють українські особові форми дієслова у складі простих речень.
В 17-18 прикладах англійські дієприкметники, що замінюють українські особові форми дієслова, увіходять до складних дієприкметникових конструкцій (абсолютної та додаткової (Complex Object)), які в українській мові не мають прямих відповідників.
Тенденцію англійської мови до компресії при відтворенні українських особових форм дієслова англійськими дієприкметниками І досить наочно виявлено в 19-му прикладі. В українському тексті оригіналу особова форма дієслова "грохотали" у складі другої частини складного безсполучникового речення, що розкриває зміст першої частини, повною мірою передає всі дієслівні ознаки. При відтворенні цього речення англійською мовою перша й друга пояснювальні частини українського складного речення згортаються до однієї, причому зазначена одиниця перекладу перетворюється на дієприкметник в атрибутивній іменній функції.
Переклад українських особових форм дієслова англійськими дієприкметниками ІІ
Тенденція до структурно-семантичної компресії виявляється й у відтворенні українських розгорнутих синтаксичних структур з особовими дієсловами англійськими дієприкметниками ІІ, найчастіше використовуваними в атрибутивній функції:
21. Чи реальна стратегія глобалізації …відповідає шляхетній меті, про яку говорять ідеологи? [50] - Does the real strategy of globalization … serve the noble purpose so much talked about by its ideologists? [104]
22. Це наслідок того, що наша освітня система перебрала у спадок принцип диференціації навчальних дисциплін … а відтак назавжди є елементом певної цілісності, що, власне, становить підґрунтя повноцінної професійної діяльності [52]. - It is a result of the differentiation principle inherited by our educational system … and therefore is not always an element of a certain integrity being a good ground for full-fledged professional activity [83].
23. Продавець продає, а Покупець купує акумуляторні батареї…що надалі іменується Товар [57] - The Seller has sold and the Buyer has bought accumulator batteries…referred to as Goods [the Contract]
Наведені приклади є типовими випадками компресії, отже, і часткової номіналізації українських підрядних речень з особовими формами дієслова в англійські постпозитивні дієприкметники ІІ у функції означення []. Якщо англійські дієприкметники І у прикладах 16-17, які використовуються в адвербіальній функції, мають більш явні зв'язки з особовими дієсловами (через свою спорідненість з українським дієприслівником, що, як і особове дієслово, означає дію, тільки вторинну), то як англійські дієприкметники І в 18-20 прикладах , так і дієприкметники ІІ в 21-22 прикладах мають тільки віддалені зв'язки з українськими особовими дієсловами, оскільки тут вони використовуються в атрибутивній функції, тобто у функції, властивій іменним частинам мови, зокрема прикметникам. Використовувані в іменній функції й позбавлені деяких дієслівних рис як на поверхневому, так і на глибинному рівнях, англійські дієприкметники II (а також дієприкметники І) в атрибутивній функції роблять англійський синтаксис лаконічним, позбавленим громіздких фраз, що нерідко трапляються в синтетичній українській мові.
На прикладі 23 показано, як тенденція англійської мови до компресії, а української - до розгорнутих у структурному плані конструкцій впливає на специфіку різних стилістичних засобів, на яких базується той чи інший стиль мовлення. Так, часто застосовувана в контрактах ядерна структура "надалі іменується" в українській мові завжди репрезентована п.ідрядним реченням з особовим дієсловом, а в англійській - стислішою, більш номінативною формою дієприкметника П в атрибутивній функції.
Відтворення українських особових форм дієслова англійськими герундійними формами
Разом з англійським дієприкметником та інфінітивом менш динамічні англійські форми герундія також можуть виступати в ролі замінників українських підрядних речень з особовими формами дієслова:
24. Тоді я, знеможений, похиляюсь на паркан, становлюся на коліна й жагуче благословляю той момент, коли я зустрівся з доктором Тагабатом…[72, c.122] - Then I, completely exhausted, lean on the fence, kneel down, and from the bottom of my heart I thank God for my meeting with Dr. Tahabat … [72, p.123]
25. Для перевезення наркотиків транснаціональні наркоструктури дедалі активніше залучають канал нелегальної міграції через територію України громадян Середнього Сходу [63, c.46]. - The transnational drug structures become more active in attracting the illegal migration channel for transporting drugs, in particular, people from Middle East …passing through the territory of Ukraine [95, p.36].
У наведених вище цільових реченнях ужито компактні англійські герундіально-прийменникові конструкції "to thank for + Герундій (meeting)" та "to become active + Герундій", центрами яких є не особові дієслова, а неособові дієслівні форми з деякими іменними функціями. Крім того, у таких випадках зменшення динамічності при міжмовній трансформації забезпечено не лише більшою компактністю й лаконічністю вищеназваних англійських конструкцій проти українських складнопідрядних речень і одного простого речення з особовими дієслівними центрами, а й тим, що герундій використано не в дієслівній, а в іменній функції - функції додатка.
Зменшення динамічної семантики за рахунок десемантизації в англійському тексті перекладу українських дієслів з деталізованою

 
 

Цікаве

Загрузка...