WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Номіналізовані структури оригінальних англійських речень; основні характеристики, різновиди та умови застосування трансформації номіналізації в україн - Реферат

Номіналізовані структури оригінальних англійських речень; основні характеристики, різновиди та умови застосування трансформації номіналізації в україн - Реферат

only a sham [64, p.99].
У сьомому прикладі відбувається згортання українського складеного фразового присудка до англійського інфінітива "to kiss", що свідчить про відсутність потреби відтворювати в англійському тексті перекладу українське фазоведієслово "починати".
Незважаючи на те, що у восьмому прикладі в англійському реченні динаміка дієслова підсилюється прийменником "at ", який експліцитно передає спрямованість дії, в англійському перекладі динамічна семантика є менш явною, оскільки дві дієслівні форми здатні більшою мірою підсилювати динаміку одна одної, ніж англійський прийменник, що як такий не є виразником тієї чи тієї дії.
Зменшення в англомовному перекладі динамічної семантики українських конструкцій "предикативний прислівник + інфінітив" за рахунок вилучення предикативних прислівників
Зменшення динамічної семантики в українсько-англійському перекладі може відбуватися не лише за рахунок вилучення дієслівної форми, а й за рахунок вилучення мовного елемента з динамічною семою, а саме предикативного прислівника:
9. За його словами, "добре, що Україна сама себе не ізолювала", але при цьому "не повинно бути надмірних радощів, оскільки є проблема, з якою потрібно дуже серйозно працювати "[54]. - In his worlds, it is good that Ukraine chose not to isolate itself, but still there should be not euphoria because there are very serious problems to address [105].
10. "Кольчужна" тематика, за словами секретаря СНБОУ, звучала у виступах як проблема, яка існує і яку потрібно прояснити, але спеціально на ній ніхто не зосереджувався [54]. - According to the NSDC secretary, the Kuchma issue figured in some speeches as an existing problem to be solved, although nobody dwelled on it [105].
У наведених прикладах номіналізація при міжмовній трансформації за рахунок вилучення в цільовому реченні дієслівного елемента відбувається лише на поверхневому рівні, оскільки англійський інфінітив у цих випадках на глибинному рівні, має модальне значення і передає необхідність виконання дії, яку в українській мові передають більш експліцитно - за допомогою предикативного прислівника "потрібно". Таке явище зумовлено різною функціональністю українських і англійських не особових форм дієслова.
Відтворення українських особових форм дієслова англійськими не особовими
Як зазначає О.М. Старикова, в англійській мові у процесі номіналізації беруть участь не особові форми дієслова, які часто є замінниками підрядних речень. У наведених нижче прикладах англійські структури з не особовими формами дієслова виступають відповідниками українських однорідних членів речень, безсполучникових, складносурядних і складнопідрядних речень, інших українських синтаксичних структур з особовими формами дієслова, що ще раз свідчить про тенденцію англійської мови до більшої компактності висловлення думки порівняно з вихідними реченнями.
Відтворення українських особових форм дієслова англійським інфінітивом
Неповна відповідність між українськими й англійськими інфінітивами також є причиною перетворення українських особових дієслів в англійські інфінітивні форми, котрі, так само як і англійські дієприкметники, для забезпечення лаконізму утворюють різні словосполучення й лексико-граматичні конструкції:
11. Тебе ж схопили хиряві, -- не вірив такому чуду Сірик [75, c.267]. - "But the shorthaired got you," Siryk said, unable to believe such a miracle [97, p.21]
12. Я знову чую, як мати говорить, що я (її м'ятежний син) зовсім замучив себе [72, c.142]. - I can hear again my mother say that (her rebellious son) have tired myself completely [72, p.143]
13. З дальніх покоїв виходять льокаї і також, як перед князями, схиляються, чітко дивляться на новий синедріон і ставлять на стіл чай [72, c.118]. - Out of the adjoining rooms the servants come bowing, as if before their lord, looking attentively at the new Sanhedrin, bringing the tea and putting it on the table [72, p.119].
14. Це збільшує максимальну вагу корисного вантажу й одночасно зменшує ціну виведення космічного апарату на орбіту [61, c.28]. - This increases the maximum size of the payload, while simultaneously reducing the cost of delivering the spacecraft to the target orbit [93, p.25].
Компресію й часткову номіналізацію в 11-му прикладі втілено в заміні українського особового дієслова "не вірив" англійським прикметниково-інфінітивним сполученням "unable + to believe", а також у вилученні з тексту перекладу зв'язки між словом "не вірив" і попереднім реченням, що в тексті оригіналу подано через тире. В англійській мові таку зв'язку, яку мали б передати граматично, через дієслово "to be" в дієприкметниковій формі + інфінітив у складі цілісної конструкції, передано еліптично. Тобто в українській мові ми знову стикаємося з розгорнутою структурою, де втілено всі необхідні семи (зв'язок із попереднім реченням, з особою, яка здійснює дію, із часом тощо). Невиявленість усіх цих сем в англійському реченні робить його структуру більш лаконічною, що пов'язано із зменшенням динамічної семантики речення.
У прикладах 12-14 явище зменшення динамічної семантики на міжмовному рівні відбувається тому, що структура українських підрядних речень з особовими формами дієслова у функції центра є семантично більш громіздкою, ніж відповідні англійські суб'єктні (прикл. 12-13) і додаткові інфінітивні конструкції, у яких інфінітивні форми, будучи початковими дієслівними формами, лише абстрактно характеризують дію.
Завдяки високій функціональності англійський входить до складу емотивних конструкцій, які також можуть бути відповідниками українських структур з особовими формами дієслова:
15. - Так вам і треба… Чого б я ліз у те прокляте море? [75, c.269] - Serves you right… Why go out on that damned sea? [97, p.24]
Тут заміна умовного способу українського особового дієслова "ліз" англійською експресивною інфінітивною конструкцією є типовим різновидом трансформації номіналізації при перекладі з української мови на англійську, оскільки такі граматичні конструкції є однією з характерних рис, що відрізняють англійські фігури мовлення від українських.
Переклад українських особових форм дієслова англійськими дієприкметниками І
Нижче приведемо декілька прикладів перекладу особових форм дієслова як однорідних членів речення англійськими дієприкметниками І:
16. З дальніх покоїв виходять льокаї і також, як перед князями, схиляються, чітко дивляться на новий синедріон і ставлять на стіл чай [72, c.118]. - Out of the adjoining rooms the servants come bowing, as if before their lord, looking attentively at the new Sanhedrin, bringing the tea and putting it on the table [72, p.119].
17. Це збільшує максимальну вагу корисного вантажу й одночасно зменшує ціну виведення космічного апарату на орбіту [61, c.28]. - This increases the maximum size of the payload, while simultaneously reducing the cost of delivering the spacecraft to the target orbit [93,

 
 

Цікаве

Загрузка...