WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Ознайомлення з граматичними структурами активного граматичного мінімуму - Реферат

Ознайомлення з граматичними структурами активного граматичного мінімуму - Реферат


Реферат на тему
Ознайомлення з граматичними структурами активного граматичного мінімуму
ГC, що входять до активного граматичною мінімуму, вживаються в усіх видах МД - аудіюванні, говорінні, читані та письмі. Тому потрібно формувати як рецептивні, так і репродуктивні навички володіння цими структурами.
Мовлення за своєю природою ситуативне. Отже учнів слід знайомити з новими ГС у типових ситуаціях мовлення. З цією метою можна використовувати реальні та уявні ситуації, створені різними засобами - за допомогою вербального опису, ілюстративного, предметного або дійового унаочнення.
Кожна структура має функціональну та формальну сторони. За кожною ГС закріплюються певні функції (називати предмети або осіб, вказувати на наявність предмета у певному місці, виражати дію, що відбувається в момент мовлення, або минулу дію. що відбулась раніше іншої минулої дії тощо).
При ознайомленні учнів з новою ГС вчитель передусім повинен звернути їх увагу на функцію цієї ГС, а форма має засвоюватись в нерозривній єдності з функцією.
Наведемо приклади фрагментів уроків, мета яких - ознайомлення учнів з новою ГС.
Сьогодні ви навчитесь говорити про те. що знаходиться в зазначеному місці (на парті, на столі, у портфелі, у класі, на вулиці тощо) і чого там немає.
Зараз я розповім вам англійською мовою про те. що лежить на моєму столі. Слухайте уважно. Зверніть увагу на нове слово, яке я вживатиму на початку кожного речення.
Look here. There is a book on the desk. There is a piece of chalk on the desk. There is a ruler on the desk. too. There is no map on the desk. There is no bag on it.
Ви, напевно, звернули увагу на те, що кожне речення починається словом there В англійській мові цим словом завжди починаються речення, в яких повідомляється, що щось або хтось знаходиться у певному місці. Послухайте мою розповідь удруге.
А тепер перевіримо, чи добре ви зрозуміли мою розповідь,
1) Give laconic answers to my questions.
Teacher (T): Is there a ruler or a pencil on the desk?
Pupil (P,): A ruler.
T: Is there a bag or a ball on the chair?
P: A bag. Etc.
2) Translate my statements into Ukrainian,
Т: There is a map on the wall.
Pt: На стіні - карта.
T: There is no picture on the wall.
P: Ma стіні немає картини.
Тепер послухайте моє твердження І скажіть, скільки в ньому наголошених слів; There is a book on the desk.
Так правильно, два: book та desk. А яке з цих двох слів я наголошую сильніше? Desk, Цей наголос називають логічним, А зараз ми разом скажемо, що лежить на письмовому столі. Повторюйте за мною лише ті твердження, що відповідають дійсності.
(Учитель повторює розповідь, вставляючи деякі твердження, що не відповідають дійсності.) А тепер послухайте, що є у нашій книжковій шафі., у Пінокіо в портфелі тощо.
Автоматизація дій учнів з граматичними структурами активного граматичного мінімуму
На етапі ознайомлення завдяки використанню кількох ситуацій мовлення і різноманітного лексичного наповнення нової ГС починає формуватися гака якість граматичної навички як гнучкість. На етапі автоматизації вона продовжує формуватися, але основна мета цього етапу - сформувати найсуттєвішу якість навички - автоматизованість. Вона формується на двох рівнях етапу автоматизації - на рівні фрази та на рівні понадфразової єдності, де. крім автоматизованості, має бути сформована ще й стійкість навички.
Змістом етапу автоматизації є умовно-комунікативні рецептивно-репродуктивні (нарівні фрази) та продуктивні (на рівні понадфразової єдності) типи вправ.
Розглянемо види вправ, що використовуються для автоматизації дій учнів з активним граматичним матеріалом.
Вправи, що викопуються на рівні фрази:
імітація зразка мовлення (ЗМ). підстановка у ЗМ, трансформація ЗМ, завершення ЗМ,, відповіді на різні типи запитань, самостійне вживання засвоєної ГС.
Наведемо приклади умовно-комунікативних вправ для автоматизації дій учнів з новою ГС активного мінімуму. 1. Agree with me if I am right. Say; "You are right" before the true statement or "You aren't right" if the statement is false. Do not repeat the false statement.
Example.
T: There is a ball on Sasha's desk,
P: You are right! There is a ball on Sasha's desk
T: There is a ruler on his desk.
P: "You aren't right!
7: There is a map on his desk.
P: You aren't right. Etc.
Це вправа на імітацію ЗМ, мовленнєве завдання учнів - погодитися з учителем (або підтвердити те. що він говорить), якщо він правий. Використовується реальна ситуація. Вправу можна виконувати хором.
2) Now I'll tell you about a thing on the desk and you'll tell me about another thing,
Example.
T: There is a ruler on Vdva's desk,
P: There is a rubber on Yova's desk.
P: There is a pen on Vova's desk. Etc.
Це вправа на підстановку у ЗМ. яка не змінює самої ГС, замінюється лише лексична одиниця. Для полегшення дій учнів учитель може спочатку вказувати на конкретний предмет, що с на парті. Мовленнєве завдання учнів - сказати, що є на парті товариша, ситуація - та ж сама. Після висловлювання одного з учнів клас може підтвердити те. що він сказав, хором.
3) And now answer my questions. Give full answers.
Example.
T: What is there in your bag, Ihor?
Pt: There is an apple in my bag,
T: And what is there in your bag, Halia?
P,: There is a pencil-case in my bag. Etc.
Це вправа для навчання повної відповіді на спеціальне запитання. Запитання формулює вчитель, а у своїй відповіді учень вживає ту саму структуру, що 1 в двох попередніх вправах. Мовленнєве завдання - дати відповідь на запитання, ситуація - та сама. Після відповіді одного з учнів її може прокоментувати клас:
T: What is there in your bag, Katia?
P: There is a doll in my bag.
Cl: There is a doll in Katia's bag,
4) Answer my questions. Give short answers: Yes, there is. No, there isn't
Example.
T: Is there a bag on the chair?
P: Yes, there is.
T: Is there a map on the desk?
P: No, there isn't.
Це вправа для навчання відповіді на загальне запитання. Звичайно з неї починається автоматизація.
Коротку відповідь на запитання доцільно записати на дошці. Мовленнєве завдання і ситуація ті ж самі.
5) Listen to my statements. Correct me if І'm not right.
Example.
T: It seems to me (мені здається) there is a piece of chalk on the desk.
P: You aren't right There is no piece of chalk on the desk. Etc.
Це вправа на трансформацію ЗМ (у даному випадку із стверджувальної форми в заперечну). Мовленнєве завдання - виправити (або спростувати) твердження вчителя (пізніше - твердження учнів).
6) Tell the class what there is in your bag if it isn't a secret,
Example.
P r There is a toy car inmy bag.
C/: There is a toy car in Ihor's bag.
P: There is a ribbon in my bag,
Cl: There is a ribbon in Haifa's bag. Etc.
Це вправа на самостійне вживання нової ГС в усному мовленні. Мовленнєве завдання - сказати товаришам, що цікаве є у портфелі учня, ситуація - та сама.
7) And now let's write down what there is and what there isn't on the wall of our classroom. Діти говорять, що є і чого нема на стіні у класі. Вчитель записує твердження на дошці, учні - в зошитах: Example.
P: There is a map on the wall,
P: There is a picture on the wall
P,: There is no shelf on the wall.
Вправи, що виковуються на рівні понадфразової єдності:
об'єднання ЗМ (одноструктурних та різноструктурних) у понадфразову єдність:
об'єднання ЗМ у діалогічні єдності (запитання - відповідь, твердження - твердження тощо).
8) Stand in two lines. Face each other, Tell your partner what there is in your hand.
Example.
P in Line One: There is a rubber in my hand,
P in Line Two: There is a piece a chalk in my hand.
Це вправа на об'єднання ЗМ у діалогічну єдність твердження - твердження. (У вправі використовується прийом "рухомі шеренги")
9) Tell the class that you have a thing. Add hatthere is or there isn't on it (in it, near it). Example. 1 have a bag. There is a pencil-case in my bag. But there is no looking-glass in it.
Учні по черзі висловлюються за поданим зразком. Це вправа на об'єднання різноструктурних ЗМ у понадфразову єдність. Одне з висловлювань учнів записується.Відмітимо, що в описаному комплексі вправ учні засвоюють лише дві ГС: There is a book on the desk./There is no map on the desk та коротку відповідь на загальне запитання: Yes, there is. No, there isn't.
Інші ГС4 цієї структурної групи (запитання різних типів та відповіді на них. узгодження дієслова з іменником, коли говориться про наявність кількох предметів у певному місці) потребують своїх комплексів вправ і засвоюються на наступних уроках.

 
 

Цікаве

Загрузка...