WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Інтерактивні технології на уроках іноземної мови - Реферат

Інтерактивні технології на уроках іноземної мови - Реферат

звертаючись до учня, якому, на їхню думку, належить цей предмет: Is this pen yours, Olena? - No, it isn't mine. It's Halyna's.
4. My best days of this month / week. (6 клас. Вживання the Past Indefinite Тense.)
1. Учні записують 3 - 5 дат, які їм найбільше запам'яталися в цьому місяці / тижні.
2. Поділити учнів на пари і попросити їх обмінятися інформацією, пояснивши партнерові, чим саме їм запам'яталися ці дні.
3. Для успішного виконання вправи можна запропонувати допоміжні вирази:
І remember / like... Do you remember this day? Yes, it was the day I... No, not really.
5. Find someone who... (7 клас. Вживання the Present Perfect Тense, прислівників ever, never у питальній, стверджувальній і заперечній формах.)
1. На кожній картці написано завдання, що починається словами: Find someone who + Present Perfect.
2. Карток повинно бути 10, але їх варто дублювати.
3. Одне завдання вчитель виконує з класом для зразка: читає завдання, запитує учнів, записує повну відповідь на дошці.
4. Потім учні приступають до виконання вправи. За 5 хв. вони повинні заповнити якнайбільше карток.
5. Способиперевірки:
- Вчитель запитує, а учні зачитують свої відповіді на це запитання.
- Підраховують, хто скільки завдань виконав, а правильність виконання можна перевірити після уроку.
- двоє чи троє добре підготовлені учні переглядають заповнені картки і коротко коментують результати для класу.
6. В картку включати завдання, які відображають життя учнів класу, або лексичні одиниці, які вивчаються чи нещодавно вивчалися.
7. Картка має такий вигляд (після того, як учень її заповнив):
Find someone who has read "The Adventures of Tom Sawyer" in
English.
Name: Oleh.
Oleh has read "The Adventures of Tom Sawyer".
Або:
Name: Nobody. Nobody has ever read "The Adventures of Tom Sawyer".
6. Things have changed since then. (7 клас. Вживання the Present Perfect Тense).
1. Учні працюють у групах. За 5 - 7 хв. кожна група повинна сказати чи написати, що відбулося / змінилося в запропонованій сфері життя:
What has changed in your family since last year? (Your city; your street; your school; means of transport; fashion; etc.)
2. Кожна група робить повідомлення, а члени інших груп можуть запропонувати свої варіанти доповнення.
7. Brainstorming comparisons. (7 клас. Вживання ступенів порівняння прикметників, as... as; not so...as; than.)
1. Учні отримують картку з назвами трьох предметів або їх зображенням.
2. За 2 - 3 хв. вони повинні використати щонайбільше способів порівняти ці предмети.
3. Учні працюють у малих групах, а групи змагаються між собою.
4. Для порівняння можна запропонувати такі групи слів:
- A TV set, a lamp, a chair
- A mountain, a river, a lake
- A car, a bus, a bicycle.
8. Preferences. (7 клас. Вживання ступенів порівняння прикметників, щоб повідомити про переваги й недоліки, порівняти смаки.)
1. Учні отримують набори назв чи зображень предметів, явищ, тварин і т.п.
- Dog, cat, canary
- Morning, afternoon, evening
- Summer, spring, winter
- Village, city, town
- TV, radio, video. Which do you prefer and why?
2. Учні працюють індивідуально і в групах.
3. Зразок відповіді: І prefer morning to afternoon because it is not so hot.
4. Можна порівняти свої смаки, узагальнити смаки групи, класу.
9. Detectives. (7 клас. Вживання абсолютної форми присвійних займенників.)
1. Один учень - "детектив" - виходить із класу.
2. Хтось з учнів подає вчителеві щось, що належить йому, але не виказує з першого погляду власника (олівець, гумку, підручник тощо).
3. Коли "детектив" повертається, йому дають цей предмет і він починає "розслідування", запитуючи учнів: Is this yours?
4. Учень повинен заперечити й вказати на когось іншого: No, it isn't mine. It's his (hers, theirs). Так триває доти, доки не знайдеться справжній власник.
10. The old days. (8 клас. Вживання used to.)
1. Фотографії окремих місць міста колись і тепер.
2. Кожній групі з 3 - 4 чол. дати одну пару фотографій (старий вид і новий).
3. За 10 хв. вони повинні описати, як колись виглядало це місце, визначити 4 - 5 змін, які відбулися, описати їх.
4. Кожна група звітує про свою роботу.
11. I have lived here for...(10 - 11 клас. Вживання the Present Perfect Тense або the Present Perfect Continuous із since, for.)
1. Кожен учень пише на аркуші паперу 4 факти зі свого життя в Present Indefinite: I go to school №6. I live in Kalush. I read an interesting book. I go in for sport.
2. Учні обмінюються картками (у парах чи по колу).
3. Вони повинні вияснити один в одного, як довго чи відколи кожен факт із їхнього життя має місце. Наприклад:
Since when have you been going to school № 6? I have been going to school №6 since 1994.
4. Учні підсумовують отриману інформацію про свого партнера у короткому повідомленні для класу.
МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА УРОКУ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В 10 КЛАСІ
ТЕМА УРОКУ: EACH OF US CAN SAVE AND PROTECT EARTH - OUR HOME
Завдання уроку: 1. Тренувати учнів у використанні навчального матеріалу за темою в комунікативних ситуаціях.
2. Навчити учнів працювати в команді і малих групах.
3. Формувати в учнів активну громадянську позицію.
4. Формувати навики критичного мислення.
5. Виховати почуття відповідальності за свої вчинки.
6. Переконати учнів, що кожен із нас навіть маленькими вчинками може змінити світ на краще.
Унаочнення: плакат із темою уроку, глобус, постери, індикаційні картки, інструктивні картки для роботи в малих групах.
Хід уроку
І. Організаційний момент:
На прохання вчителя учні зачитують тему уроку і з'ясовують, про що йтиметься на ньому.
II. Вступне слово вчителя й бесіда з класом:
We are inhabitants of Earth. Our planet is our home. But it is in danger because much of it
is dirty or dying.
What is the reason for this situation on our planet?
What environmental problems does our planet face? Please, write down one problem on a
sheet of paper, stick it to the globe and explain why it is so important to your mind.
На глобусі з'являються написи:
GREENHOUSE EFFECT POLLUTION OF AIR ACID RAINS ENERGY POLLUTION OF WATER POLLUTION OF LAND RAINFORESTS CHEMICALS IN FOOD WILDLIFE

 
 

Цікаве

Загрузка...