WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Інтерактивні технології на уроках іноземної мови - Реферат

Інтерактивні технології на уроках іноземної мови - Реферат


Реферат з іноземної мови
на тему:
Інтерактивні технології на уроках іноземної мови
Згідно з особистісно-діяльним підходом до організації навчального процесу в центрі його знаходиться той, хто вчиться. Формування особистості і її становлення відбувається у процесі навчання, коли дотримуються певних умов: створення позитивного настрою для навчання; відчуття рівного серед рівних; забезпечення позитивної атмосфери в колективі для досягнення спільних цілей; усвідомлення особистістю цінності колективно зроблених умовисновків; можливість вільно висловити свою думку і вислухати свого товариша; учитель не є засобом "похвали і покарання", а - другом, порадником, старшим товаришем.
Всім цим умовам відповідають інтерактивні технології, які відносять до інноваційних. Розглянемо і порівняємо інтерактивні і традиційні моделі навчання.
Так історично склалось, що освіта у навчальних закладах (ЗОШ) надається учням у колективах (класах), тобто існує класно-урочна форма навчання. Основною одиницею такого навчання є урок. Кожний урок будується за певною структурою і передбачає організацію навчання за різними моделями. Скористаємось підходами, запропонованими Я.Голантом ще у 60-х р.р. ХХ ст. Він виділяв активну і пасивну моделі навчання залежно від участі учнів у навчальній діяльності.
Ми розглянемо пасивну, активну та інтерактивну (за Пометун О., Пироженко Л.) моделі навчання і порівняємо їх.
1. Пасивна модель навчання.
За даною моделлю учень виступає у ролі пасивного слухача. Він сприймає матеріал, який йому надає вчитель: відеофільм, текст підручника тощо. За такої моделі використовуються методи, коли учні або дивляться, або слухають, або читають (лекція-монолог, пояснення нового матеріалу вчителем, демонстрація).
Спробуємо визначити позитивні та негативні сторони такої моделі:
Позитивні Негативні
1. Можна подати великий за обсягом матеріал за короткий час;
2. Одночасно сприймають матеріал усі слухачі;
3. Витрачається мала кількість часу на розповідь, або пояснення. 1. Учні пасивні, не спілкуються ні між собою, ні з учителем;
2. Не виконують ніяких завдань;
3. Вчителю важко зрозуміти якість засвоєння поданого матеріалу;
4. Відсутній контроль за знаннями;
5. Як правило, невисокий відсоток засвоєння знань.
Навчання за такою моделлю є пасивним. Дану модель можна назвати "Монолог".
2. Активна модель навчання.
В цьому випадку учень і вчитель знаходяться в постійному взаємозв'язку. Учень відповідає на запитання вчителя, розповідає. В учителя є можливість співпраці з кожним учнем окремо. За такої моделі використовують активні методи навчання: бесіда, дискусія, фронтальне опитування тощо. Визначимо позитивні і негативні сторони даної моделі:
Позитивні Негативні
1. Високий рівень інформації (проблемний метод);
2. Велика кількість учнів, які одночасно можуть сприймати інформацію;
3. Відсоток засвоєння матеріалу досить високий.
4. Майстерність педагога відіграє велику роль в організації такого навчання.
5. Учитель може проконтролювати надані учням знання. 1. Учні спілкуються тільки з учителем;
2. Як правило, на уроці така модель використовується тільки для опитування;
3. Учень знаходиться у постійній напрузі, "спитає-не спитає";
4. Учень може бути незадоволений тим, що його не спитали, не вислухали його думку.
Навчання за такою моделлю є активним. Така модель може дістати назву "Діалог".
3. Інтерактивна модель навчання.
Схема даної моделі відображає постійне спілкування учителя з учнями, учнів з учнями. Відбувається спілкування всіх членів колективу. При навчанні за такою моделлю застосовують ділові та рольові ігри, дискусії, мозковий штурм, фронтальне опитування, круглий стіл, дебати. Перерахуємо позитивні та негативні сторони моделі:
Позитивні Негативні
1. Розширюються пізнавальні можливості учня (здобування, аналіз, застосування інформації з різних джерел);
2. Як правило, високий рівень засвоєння знань;
3. Учитель без зусиль може проконтролювати рівень засвоєння знань в учнів;
4. Учитель має можливість розкритись як організатор, консультант;
5. Партнерство між учителем і учнями та всередині учнівського колективу. 1. На вивчення певної інформації потрібен значний час;
2. Необхідний інший підхід в оцінюванні знань учнів;
3. В учителя відсутній досвід такого виду організації навчання.
4. Відсутні методичні розробки уроків з різних предметів.
Подану модель можна назвати "Полілог", вона є свідченням активного навчання.
Якщо порівняти дані моделі, то можна зробити висновки про те, що при наявності певних недоліків остання модель є досить ефективною.
Підвищення ефективності навчання безпосередньо залежить від доцільності добору і використання різноманітних, найбільш адекватних навчальній темі методів навчання, а також від активізації всього навчального процесу. Традиційне тлумачення терміну "методи навчання" є таким: це "упорядковані способи взаємопов'язаної діяльності вчителя й учнів, спрямовані на розв'язання навчально-виховних завдань".
На практиці буває важко визначити чіткі межі між різними методами навчання: вони перетинаються, доповнюють один одного, складаються в комплексний "пакет", систему прийомів, за допомогою яких педагог і учні реалізують поставлені цілі.
Вибір методів навчання зумовлений:
цілями навчання;
змістом навчального матеріалу та специфікою предметної області;
темпом та терміном процесу навчання;
стилем навчання та рівнем педагогічної майстерності педагога;
дидактичним та матеріально-технічним забезпеченням процесу навчання;
рівнем підготовки учнів.
Кожен з методів навчання має певні переваги і недоліки. Ефективність їх застосування визначається специфікою конкретного процесу навчання. Універсальних рекомендацій щодо складу і застосування методів навчання не існує. Педагог самостійно приймає рішення про використання того чи іншого методу на основі свого власного досвіду, врахування особливостей учнівської аудиторії з метою максимальної ефективності процесу навчання.
При плануванні конкретних уроків педагогу необхідно враховувати, що будь-який метод навчання має тією чи іншою мірою забезпечувати:
активну участь учнів у процесі навчання;
встановлення зворотного зв'язку в системі "педагог-учень";
можливість

 
 

Цікаве

Загрузка...