WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Лексичні труднощі перекладу наукової фантастики - Курсова робота

Лексичні труднощі перекладу наукової фантастики - Курсова робота

буквальному розумінні". Але таке твердження теж немає сенсу, бо "буквальний зміст", тобто пряме значення слів, що входять до складу ідіоми не сприймається носіями мови(наприклад: "з'їсти собаку на якійсь справі").
Ідіоми однієї мови можуть відповідати, за своїм змістом, цілим ідіомам іншої мови, не співпадаючи з ними за словарним змістом, і таким чином бути їм перекладом.
Приклад:
"Cat my dogs" - "от тобі на", " оце так"
"It rains cats and dogs" - " йде злива"
Треба пам'ятати, що існують ""стійкі" та "змінні метафоричні зрощення", що мають у своєму складі слово, яке не відноситься до ідіоматичності, і таким чином, навіть при неможливості відтворення всіх або деяких слів - перекладаються.
"To be an apple of somebody's eye" - "бути чиїмсь любимчиком"
Франц. "Fiare four" - "сісти в калюжу"
Підсумовуючи це, скажемо, що ідіоми, точніше їх значення, перекладаються стійким метафоричним сполученням.
Переклад стійких метафоричних зрощень, в тому числі прислів'я та приказок
Так як стійкі метафоричні зрощення можуть представляти різну ступінь мотивованості, прозорості внутрішньої форми та національної специфічності, то частина їх може вимагати від перекладача приблизно такого ж підходу як ідіоми, роблячи необхідним вибір відповідності, далекого за прямим змістом слів, а частина допускає переклад, близький до їх прямого значення.
Перший випадок може бути проілюстрований перекладом:
"the cat did it" - "їй богу не я"(зробив це), дослівно - " це зробив кіт"
"a bon chat bon rat" - "на ловця і звір біжить" або "великому кораблю велике плавання"
франц: " a mauvias rat mauvias cat" - "спіймала коса камінь"(буквальне значення - "на дурного пацюка - дурний кіт треба"
Приклади на другий випадок:
"to see somebody through" - " бачити людину наскрізь"
"to do the room" - "прибирати в кімнаті"(дослівно -"робити кімнату")
"to buy a cat in the sack" - "купити кота в мішку"
Щодо способів перекладу прислів'їв та приказок, то тут можна провести аналогію з перекладом слів, що виражають специфічні реалії.
Створення подібної іншомовної приказки стає необхідним тоді, коли в ній згадуються характерні історичні факти, географічні назви, які роблять неможливим використання вже готової приказки.
Приклад:
Французька приказка "Paris ne s?st pas fiaten un jour" вимагає перекладу "Париж не один день будувався", аіспанська "No so gano Zamora en uno hora" - "Самора не за одну годину була завойована", і не допускають вживання вже існуючої російської приказки "Москва не за один день була збудована".
Висновок
Отже, у даній роботі ми визначили, що таке "наукова фантастика", звідки походить сам цей термін, хто були найвидатнішими представниками цього жанру і розглянули деякі їх твори як приклади. Ми визначили, з яких компонентів складається мова наукової фантастики і як її необхідно перекладати для того, щоб твір був цікавим, не нехтуючи авторським словотвором. Адже лексика наукової фантастики - це явище виняткове, унікальне, це саме те, що разом із задумом автора складають ту гілку з найсоковитішими плодами, яких так всі прагнуть скуштувати. У роботі було опрацьовано 350 одиниць перекладу НФ.
У праці були розглянуті та наведені приклади труднощів, з якими може зустрітися перекладач, і якщо він їх не впізнає, то загубить лексичне забарвлення твору чи зробить ситуацію незрозумілою для читача. Мова йде про стійкі та змінні словосполучення, що при дослівному перекладі викликають у фахівців посмішку, чи роздратування, чи сором за своє невміння.
Переклад її є надзвичайно важким ще й тому, що перекладач вигадує авторську думку мовою перекладу, бо часто, еквівалентів у мові перекладу не існує.
Наукова фантастика є дійсно надзвичайно цікавим жанром, і наша справа, справа перекладачів залишити її такою ж цікавою, якою її запропонував автор в оригіналі.
Summary
Therefore, in this research we have denoted what is "science fiction", derivation of this word and representatives of the literature trend including some of there works. We came to know about the components of science-fiction language; about the way, they should be translated in order to preserve the author's word formation and interest to the reader.
This work deals with such difficulties that are usually met in the original text and being not recognized by the translator can cause the serious loss semantical colouring and make the situation not understandable for the target reader.
Translation of science fiction is a real hard work because the translator creates original characters, language using devices of the target language and not forgetting that deals with author's original word-formation of source language.
To conclude, I would like to say that this topic is important for modern Linguistics and Philology due to its constant developing vocabulary, far-reaching imagination and presenting us the space for future investigations.
Перелік використаної літератури
1. Т.А.Казакова "Imagery in Translation" С.Петербург. 2003. ст.153-160
2. А.В.Федоров "Основы общей теории перевода" ст.215-228, 398
3. J.R.R.Tolkien "The Lord of the Rings" Книга 1. Москва 2002. ст.231-271
4. J.R.R.Tolkien "The Lord of the Rings" Книга 2. Москва 2002. ст.194-215
5. Р.А.Будагов "Писатели о языке и язык писателей" МТУ. 1984
6. Журнал "Всесвіт" №6. Червень 1983. ст.133-149
7. Статті з " Теорія та практика перекладу" 1980. випуск 4. ст.96-106
8. Статті з " Теорія та практика перекладу" 1980.випуск 8.ст. 9-22
9. Статті з теорії, практики та історії художнього перекладу "Проблеми художнього перекладу" Київ 1982
10. Тетрадь переводчика. Выпуск 19. ст. 97-107
11. Тетрадь переводчика. Выпуск 21. ст.3-14
12. The Random House Dictionary of English Language. College edition. New York 1968
13. А.Н.Шапкина, В.Д.Семиряк "Развитие навыков безпереводного понимания текста" Киев 1987. ст. 36-41, 77
14. В.Г.Костомаров "Язык и культура" Москва 1973. ст. 53
15. Э.Ф.Скороходько "Вопросы перевода английской технической литературы" Москва 1962. ст. 242
16. Виноградов В.С. Избранные труды. "Лексикология и лексикиграфия" Москва 1977
17. Б.А.Ларин "Очерки о фразеологии" из книги "История русского языка и общее языкознание" Москва 1977 ст.148
Перелік умовних скорочень
НТР - Наукова Технічна Революція
НФ - Науква фантастика
І т.д. - і так далі

 
 

Цікаве

Загрузка...