WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Лексичні труднощі перекладу наукової фантастики - Курсова робота

Лексичні труднощі перекладу наукової фантастики - Курсова робота

тривіальним говорити про залежність наукової фантастики від НТР (наукової технічної революції), але цього ніяк не уникнути, бо, дійсно, розвиток науки і техніки поставив людину на ту сходинку драбини, коли вона оволоділа і стала свідомою про такі речі і явища, про які, до НТР і не здогадувалась. І саме це дало їй право та змогу мріяти та уявляти.
На погляд деяких дослідників, можна виділити два види відображення НТР в художній літературі. В першому випадку мова йде пробезпосередній вплив НТР на художнє мистецтво. Такий вплив виявляється в самій мові, в стилі художнього твору, поведінці його героїв; коли наслідкам НТР присвячуються сотні віршів і прямий вплив НТР не є прихованим.
Але значною мірою менш вивченим є другий вид впливу НТР на художню літературу. Мова йде про специфічний внутрішній вплив , про те, як змінюються умови життя людей в епоху НТР і як подібні зміни находять вираження в творчості художників слова. Письменник може переоцінити в своєму творі механізацію праці чи недооцінити важливість людини, її способу мислення, і його твір буде, певний час, мати успіх, але скоро забудеться. А може написати про наукову проблему, незважаючи на те, що вчені через декілька років її розв'яжуть, і його твір матиме популярність серед багатьох поколінь читачів.
Ще ціла низка фундаментальних філософських ідей була плідно використано Уеллсом, у подальшому вони не менш плідно функціонували в інших його творах. Це, передовсім, ідея неперервного розвитку світу, детерміновості майбутнього сьогоденням. Уеллс немовби передбачив різноманітні наукові відкриття: трансплантацію органічних тканин, генну інженерію ("Людина-неви-димка", "Острів доктора Моро"), відкриття радіоактивності ("Визволений світ"), космічні польоти і контакти з космічними прибульцями ("Війна світів"). Водночас, не можна не відзначити, що мало не всі фантастичні припущення в творах Уеллса, є немовби зреалізованою мрією людства, втіленою у фольклорі (килим-літак, шапка-невидимка...). Але на відміну від фольклорних творів, де фантастичне так само переконлива, як і сама реальність, Уеллс докладно і глибоко науково обґрунтовує свої припущення, що і складає тканину усіх науково-фантастичних творів.
Справжнім осередком наукової фантастики став англомовний світ. І це цілком закономірно, бо саме тут переважно визрівали і здійснювалися науково-технічні революції, що відбулися у XX ст. в західній цивілізації.
В англомовній літературі зросла ціла плеяда майстрів науково-фантастичного жанру: О.Стейплдон, А.Кларк, Р.Хаянлайн, Р.Шеклі, А.Азімов, Р.Бредбері, К.Воннегут, Д. Адамс та багато інших, а космічні подорожі та катастрофи, пригоди роботів стали вже для читача такими ж узвичаєними, як і земне буденне існування.
У сучасному капіталістичному світі видання фантастичних книжок, кіно- та телефантастиуа перетворились на галузь індустрії. В США та Англії фантастику викладають у більшості університетів та коледжів.
Провідна ідея цього напряму - наука як знаряддя перебудови світу, відтворення "реальної нереальності", тобто такого, що ще не існує, але, згідно відкритих уже законів, цілком може існувати.
Слід зазначати, що і сама фантастика як жанр проходить різні стадії розвитку, і письменники-фантасти продовжують вдосконалювати власну майстерність, поглиблювати психологізацію. Ускладнюється також саме поняття науковості, адже не лише фізичні або хімічні елементи є предметом дослідження, а й сам розум, сама людина постає суб'єктом і об'єктом науки.
Щодо наступного етапу розвитку фантастики, то його доцільніше було б пов'язувати не з науковим, а так званим "класичним" відгалуженням, котре бере свої початки від міфів, казок і легенд, трансформуючись у те, що прийнято називати "фентезі"(fantasy), і під назвою чого у західному світі розуміють як, щось казкове. Взагалі, розчленування понять "science fiction" і "fantasy" досить умовне, Жюль Верн назвав би свої романи - "науковими" а Уеллс - "фантастичними". Вираз, що об'єднує обидва поняття - "науково-фантастичне оповідання". Вперше термін "science fiction" тобто "наукова вигадка" в зарубіжній літературі з'являється 1926 року, запроваджений письменником Х.Гернсбеком. Генези цього терміну ведуть від англійського "fancy" - надзвичайно вишукана або ілюзорна уява. І якщо вектор наукової фантастики - майбутнє, то фентезі немовби занурює людину в світ минулого. Ім'я ан-глійського філолога-медієвіста і талановитого письменника Дж.Р.Толкіна, автора "Володаря перснів" (1955) - перше в низці майстрів фентезі. Він створює власний світ, населений чародіями, ельфами, гоббітами, орками, і їхній міфологічний час, і їх міфологічний простір відтворено так відчутно, зримо, що багато молодих людей воліють вважати себе частиною цього уявного світу, створюючи товариства толкіністів. Знавець фольклору та міфології, Толкін творчо та надзвичайно плідно використовує власні знання. Та найплідніше функціонує в його творах сам принцип міфотворчості, за яким наукове і чуттєве, раціональне і естетичне поєднуються нерозривно. Створений автором світ виглядає цілковито органічним, природним, водночас і вимріяним і земним. Проте "Володар перснів" - це не казка, а філософський, написаний людиною XX ст., і розрахований на менталітет сучасника твір.
Близькою до Толкіна є творчість Урсули Ле Гуїн, Тома Андерса, Роджера Желязни. Останній залучає до західної культури елементи східної філософії, фольклору, літератури. Тобто, у фантастиці функції науки починає виконувати культура, задіяні її здобутки, знаки, одиниці (семи), що й самі по собі вже несуть вагоме естетичне навантаження і узагальнення, моделюючи власні витвори згідно її законів.
Звичайно, наукова фантастика і фентезі не обмежуються теренами англомовного регіону. Так, відомий польський письменник-фантаст і теоретик жанру Станіслав Лем є одним з найпопулярніших майстрів жанру, який поширюються також у Німеччині, Італії, Аргентині, Чехії, Росії, Україні, в Скандинавських країнах, де останні роки регулярно відбуваються фестивалі прихильників фантастики.
Наукова фантастика - жанр, що постійно викликає зацікавлення у читача але, й водночас, є надзвичайно важким для перекладу.
Причиною недостатньо якісного перекладу може бути те, що за цю справу беруться починаючі перекладачі, а критика не приділяє достатньої уваги перекладній науковій фантастиці. Брак уваги призводить до пониження критеріїв відбору перекладного тексту. А малохудожні переклади негативно впливають на якість перекладної та вітчизняної наукової

 
 

Цікаве

Загрузка...