WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Ігри у вивченні іноземної мови - Реферат

Ігри у вивченні іноземної мови - Реферат

особливе розташування слів, які відгадуються, -у вигляді квадрата фігур, ланцюжка, драбини, або комбінація малюнків, знаків, умовних позначень і т.п. Суть операції в головоломках полягає у відгадуванні слів, фраз за умови їх правильного, відповідно задуманому, розташування відносно один одного (кросворди) або у відгадуванні намальованих чи зашифрованих слів або фраз (ребуси).
Кросворд (від англ. Cross-Word - слова, які перехрещуються) - гра, яка полягає в заповненні буквами рядів-клітинок, що перехрещуються так, щоб по горизонталі і вертикалі вийшли задані за значенням слова. Про популярність цієї гри говорить той факт, що у Великобританії проводяться чемпіонати на першість країни з розв'язання кросвордів, а також фіксуються рекорди по складанню кросвордів, що мають найбільшу кількість клітинок, виходять спеціальні видання. Автором першого кросворда є англієць Arthur Wynne, який опублікував свій кросворд 21 грудня 1913 року.
Чайнворд (від англ. chain - ланцюжок, word - слово) - різновид кросворда, в якому слова розміщені одне за одним. Кінець попереднього слова є початком наступного. Слова, які потрібно вставити, можуть бути зашифровані малюнками, ребусами і т. п.
Файнворд (від англ. fine- точний, word - слово) складається з декількох клітинок, заповнених буквами, - ключа до розгадки. З частини букв, розміщених у клітинках, складається якесь слово, сполучення слів або речення. Ключ служить для розгадування файнворда.
Ребус - гра-загадка, в якій слово, що шукається, або фраза зображені комбінацією букв, фігур, знаків.
Арифмогриф (англ. Word Arithmetic - від гр. arythmos - число, rhythos - загадка). Мета гри - відгадування слів чи тексту, де букви зашифровані цифрами. Одна цифра замінює іншу в алфавіті від 0 до 9. Наприклад: слово PENCIL в цифровому зображенні читається як набір цифр 5432181, слово girl - як 80114 і т.п.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
A B C D E F G H I J
K L M N O P Q R S T
U V W X Y Z
Третя група: шаради (англ. Charade - від фр Charade І- загадка) - гра, в якій загадане слово ділиться на частини, які являють собою окремі слова, що відгадуються за вказаними значеннями, а також загадка, що подається в образних сценах. Англійське слово CHARADE означає: акторська гра, до якої звертаються для зображення значення смислозначимих частин, з яких складається слово.
VІ. Музичні та рухливі ігри.
Важливу роль у навчанні іноземної мови відіграють також пісні. Адже музика безпосередньо впливає на почуття дитини, формує її моральний обік, закладає основи культури майбутньої людини. Сприйняття музики тісно пов'язано з розумовими процесами, потребує слухової уваги, спостережливості вміння слухати, порівнювати, оцінювати. Як і ніші види мистецтва, музика має пізнавальне значення. Слухаючи музику, діти про-своєму уявляють художні образи, в результаті чого народжується їх творча уява.
Пісня - це яскрава образна форма поглибленої уяви про навколишню. Дійсність. Виконання пісні викликає у дитини позитивне відношення до всього прекрасного, доброго. Практика показує, що вивчення пісні на уроці іноземної мови прививає учням інтерес до мови, до країни, мов якої вивчається, до її культури. Пісня допомагає внести в урок елемент святковості, який так потрібен дітям.
При використанні пісень на уроці англійської мови відбувається знайомство дітей зі світом музики, де музика виступає засобом естетичного виховання; Навчаючи молодших школярів, успішним є поєднання музикального і ритмічного компонентів з ігровою діяльністю.
До розряду музичних і рухливих ігор відносять так звані пісні - вправи або пісні-ігри, які можуть бути граматично чи лексично направленими. З одного боку вони сприяють активізації емоцій і емоційної пам'яті учнів, а з другої - включають необхідні для навчання одиниці монологічного та діалогічного мовлення. Для пісень-ігор характерна велика частота повторення граматичних структур при незначній зміні лексичного складу. Вони являються хорошим матеріалом для введення і закріплення і опорою для подальшої активізації діяльності учнів з вивченим матеріалом в мовленні. Пісні-ігри в основному не великі, тим самим вони економічні при плануванні уроків, вони легко запам'ятовуються учнями.
А зараз наведу кілька прикладів музичних ігор для молодших школярів.
Пісня-гра "Looby - Loo"
Метою цієї гри є активізувати використання назв людського тіла, дієслів руху. Діти стають в круг беруться за руки і співають:
Here we go Looby - Loo, (повільно йдуть до центра кола, піднімаючи руки вверх)
Here we go Looby -Light, (повертаються назад)
Here we go Looby - Loo, (знову до центру)
All on a Saturday night. (знову повертаються)
I put my right hand in,
I put my right hand out,
I put my right hand a shake, snake, snake
And turn myself about…
Пісня-гра "The Farmer in the Dell"
Метою гри є активізувати лексику по темі "Сім'я". Діти стають в коло, в центрі - фермер. Діти зором, плескаючи в долоні співають:
The farmer in the Dell,
The farmer in the Dell,
Hey-hо, o-derrio,
The farmer in the Dell,
Потім фермер вибирає іншого ведучого, він співає разом з дітьми:
The farmer takes a Wife,
The farmer takes a Wife,
Hey-hо, o-derrio,
The farmer takes a Wife
Тепер Wifeс стає в центр кола, а діти далі співають, використовуючи інші слова даної теми.
Отже, музичні і рухливі ігри побудовані на тому лексико-граматичному матеріалі, який вивчається учнями. Музичний компонент, який лежить в основі даних ігор, сприяє невимушеному запам'ятовуванню і кращому засвоєнню навчального матеріалу. Використання музики і ритміки на уроціпідвищує емоційний тонус учнів, знімає монотонність і фізичну напругу, дозволяє переключити увагу дітей з одного виду діяльності на інший і, як результат, ефективно використовувати час уроку і мати високі результати навчання.
V. Актуальність використання ігор на початковому етапі навчання іноземної мови.
Як відомо, завтрашній день - це сократичне суспільство, запальна комп'ютерна освіченість та міжнародні зв'язки. Щоб діти почувалися впевнено в цьому середовищі, їм потрібно забезпечити відповідну підготовку. На сьогоднішній день учнів не задовольняє сума знань, їм потрібні практичні навички володіння іноземною мовою в різноманітних ситуаціях, наближених до реальних. Суспільству не потрібні роботи з механічними знаннями, воно потребує критично і творчо мислячих громадян.
Психологи називають гру" серйозним заняттям". Адже вона має велику значущість. В процесі гри учень формується як суб'єкт діяльності. Працюючи в школі, я дійшла висновку, що гра як організована дія з молодшими школярами, викликає наругу емоцій і розумових зусиль учня і передбачає прийняття швидкого рішення і реакції: що сказати і як зробити? Пошук відповіді на це запитання загострює розумову діяльність учня, розвиває кмітливість. А знання, набуті в результаті розумових та фізичних зусиль, більш міцні ніж одержані в готовому вигляді, тому я вважаю гру актуальною.
Практична цінність даної робот полягає в тому, що ці ігри можуть бути використані вчителями дитячих садків та молодших школярів і служити для підвищення мотивації у навчанні.
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Задорожній О.Т. // Слово знайко. - 2001. № 5.
2. Капітанчук Т.В. Рольова гра як резерв підвищення якості та ефективності навчання іноземних мов.// Англійська мова та література. - 2003. № 31. - с. 2-7.
3. Квасова О.Г. Музичні та рухливі ігри для вивчення англійської мови на початковому етапі // Іноземні мови - 2000 - № 4. - с. 15-17.
4. Кувшинов В.І. Ігри на уроках англійської мови. // Іноземні мови. - 1995. - № 1. с. 26.
5. Майстренко С.В. Рольові ситуаційні ігри.// English. - 2000. № 37. - с. 4.
6. Німчук Г.Б. Розважально-пізнавальні ігри на уроках англійської мови.// Англійська мова та література. - 2003. - № 28. - с. 12-15.
7. Савченко О.Ю. Використання буквених ігор в навчанні англійської мови. // Іноземні мови. 2001 - № 1. с. 34-40.
8. Черниш В.В. Пісенні ігри англійською мовою.// Іноземні мови. - 2000 - №3. с. 43-46.
9. J.Hadfield. Elementary Communication Games// Nelson. - 1984.

 
 

Цікаве

Загрузка...