WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Оцінка в виразних порівняльних структурах - Курсова робота

Оцінка в виразних порівняльних структурах - Курсова робота

beautiful as a dream, as beautiful as the noonday sun, as beautiful as Aphrodite, as lustruos as a swan, as fair as a swan .
Антонімічною парою beautiful є прикметник ugly. В художній літературі найчастіше зустрічаємо наступні порівняння: as ugly as the devil, as ugly as sin, as ugly as a bear, as ugly as hell, as ugly as a pug dog.
Негативна оцінка дається у наступних порівняннях, що характеризують стани та поведінку: as mad as a hatter, crazy as a bedbug, drunk as a fiddler, drunk as a lord, drunk as a boiled owl, deaf as an adder, feel like a boiled egg, follow like sheep, greedy as a wolf, as empty as death, as mean as hell, look like a death's head on a mopstick, mend like sour ale in summer, scarcer than hen's leeth, slow as a snail, slow as a tortoise, still as death, swear like a burgee, swear like a sailor, treat somebody like dirt, treat somebody like a dog, work like a galley slave, work like a nigger.
На перший погляд здається, що оціночний предикат "добре" чи "погано" завжди присутній в складі оціночного слова як його семантичний компонент. Але у багатьох слів і навіть словосполучень він не є визначеним поза контекстом. Наприклад, позитивний чи негативний оціночний сенс наступним структурам, що визначають якість предметів, може бути наданий тільки в конкретному контексті: light as a feather, light as a butterfly, dark as night, black as a crow, old as the hills.
Оціночні слова в зоні плюса і в зоні мінуса в багатьох випадках не складають антонімічних пар. Це стосується загальної афективної оцінки. Ці групи можна протиставити як такі, що належать до різних зон оцінки, але не як окремі елементи.
Велику групу становить ряд виразів, що несуть в собі образне порівняння, і мають поверхове позитивне та концептуальне негативне значення, наприклад: agree like cats and dogs, agree like harp and harron, agree like pickpockets in a fair, as like as an apple to an oyster, as like as chalk and cheese, as much love as there is between the old cow and the haystack, as well be hanged for a sheep as for a lamb, funny as a crutch.
Деякі образні порівняння досить важко класифікувати поза контекстом, оцінка в них неоднозначна, та, беручи до уваги відвертий іронічний відтінок порівняння, їм швидше приписуємо негативну оцінку. Наприклад: busy as a cockroach on a hot stove, breed like rabbits, proud as a peacock, proud as Lucifer.
Між цими двома типами порівняння знаходиться зона нейтрального. Потрібно розрізняти об'єкти, що не знаходяться в сфері оціночної діяльності суб'єкта від тих, що займають нейтральну позицію на шкалі оцінок, тобто в певній рівновазі знаходяться ознаки "добре" і "погано". С точки зору оцінки, "середній", "байдужий" містять сему, що вказує на серединну позицію двох ознак на оціночній шкалі, але все ж сприймаються нами скоріш як негативні ознаки. Так само слова, що позначають середню ступінь якості, свідчать не про нейтральну позицію об'єкта на шкалі оцінок, а схиляються до зони "поганого". На відміну від оціночної, на шкалі параметрів "середній" означає нейтральну зону, в якій збалансовані ознаки "багато" і "мало".
Досліджуючи оціночну шкалу, ми зустрічаємось з проблемою її невизначеності, яку вчені іменували проблемою "розмитих множин", а також із поняттям "розмитої змінної" (fuzzy variable). Так, для параметричної розмитої змінної висоти, росту, чи віку на шкалі значень повинно існувати обмеження (fuzzy restriction), наприклад співвідношення з людськими параметрами, наприклад: as old as the rocks, as long as my arm.
4.4 Співвідношення суб'єктивного та об'єктивного в оцінці
Важливою особливістю оцінки є те, що в ній завжди взаємодіють об'єктивний і суб'єктивний фактори. Будь-яке оціночне судження передбачає суб'єкт судження, що оцінює. Його присутність передбачає можливсіть суперечності при зіткненні точок зору. Суб'єктивний компонент передбачає позитивне чи негатичне ставлення до об'єкту оцінки, об'єктивний же (або дескриптивний) компонент оцінки орієнтується на властивості предмету чи явища, які і стають основою для оцінки. Протиставлення суб'єкта / об'єкта в оціночній структурі і суб'єктивності / об'єктивності не є одним і тим самим. І суб'єкт, і об'єкт оцінки передбачають існування обох факторів. Суб'єкт, оцінюючи предмети чи явища, спирається як на своє особисте ствалення до них, так і на стереотипні уявлення про об'єкт та звичну шкалу оцінок. В оцінюваному об'єкті поєднуються і суб'єктивні ознаки (ставлення суб'єкта), і об'єктивні (властивості об'єкта). Коли мова йде про те, що вода тепла, мається на увазі і властивість води, івідчуття суб'єкта.
Справедливо відзначити, що у питанні про філософську сутність цінностей і природу оціночних суджень співвідношення суб'єктивного і об'єктивного залишається невирішеною проблемою, яка викликає багато дискусій. Узагальнюючи їх, скажемо, що частина філософів основним для оцінки вважає реальні властивості об'єкта, інші ж погоджуються з тим, що визначальну роль при оцінці має суб'єкт в його відношенні до об'єкта. Останні пропагують концепцію емотивізму, оціночне значення рогзлядається як вираження емоцій суб'єкта у відношенні до об'єкта. На нашу думку, вартою уваги є гіпотеза про те, що практично кожне висловлювання містить емотивний аспект, тому що навіть повідомлення про певний факт викликає зміни в психічному стані реципієнта, і збуджує відповідні емоційні стани.
Н.Д.Арутюнова пропонує наступну класифікацію частковооцінюваних значень і виділяє в ній три групи, кожна з яких, в свою чергу, поділяється на декілька підгруп:
1. сенсорні оцінки:
а) сенсорно-смакові
Наприклад: sweet as a nut / honey / sugar, salt as a herring, salt as brine, hot as fire, cold as stone/ ice/ marble
б) психологічні (інтелектуальні та емоційні)
Наприклад: stupid as a donkey, cool as a cucumber, cold as charity, crazy as a bedbug, jolly as a sandboy
2. сублімовані (абсолютні) оцінки:
а) естетичні (синтез сенсорних і психологічних)
Наприклад: ugly as truth and glum as a lumpsucker, appealing as kittens
б) етичні (мають на увазі - норми)
Наприклад: as pure and innocent as a spirit
3. раціоналістичні оцінки (пов'язані з практичною діяльністю людини):
а) утилітарні
Наприклад: as good as a wink to a blind horse
б) нормативні
Наприклад: fit as a fiddle, fine as silk, right as a trivet, right as nails, right as rain, right as my glove
Аналіз оцінки в лінгвістичному плані спирається на розуміння співвідношення суб'єктивного і об'єктивного аспектів значення оціночних слів і висловлювань, що утворюють континуум, де обидві сторони наростають / зменшуються обернено пропорційно одна одній. По співвідношенню суб'єктивного і об'єктивного факторів властивості розміщуються на безперервінй шкалі, на одному кінці якої знаходяться дескриптивні ознаки, а на іншому - загальнооціночні.
Який же аспект є первинним, дескриптивний чи оціночний? Це питання є спірним, але дескриптивні ознаки є первинними, якщо мова йде про оціночні висновки, адже властивості об'єкта мотивують оцінку, а не навпаки. Підтвердженням первинності дескриптивного аспекта може слугувати порядок слів у висловлюванні при поєднанні оціночних визначників, де загальнооціночні визначники передують частковооціночним.
При розгляді семантики оцінки, а також співвідношенні суб'єктивного і об'єктивного в ній, перед нами неминуче постає питання про її загальну правомірність та істинність. Ми схиляємося до думки, що висловлювання можна вважати істинними, але тільки відносно концептуальних світів

 
 

Цікаве

Загрузка...