WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Оцінка в виразних порівняльних структурах - Курсова робота

Оцінка в виразних порівняльних структурах - Курсова робота

понять порівнюються тільки їх окремі риси. В свою чергу, і метафора, і метонімія містять приховане порівняння. Але, все ж, ці поняття слід відрізняти, адже метафора є семантичним зсувом у словесній формі в специфічному лексичному оточенні, що виключає буквальне розуміння. Порівняння ж, за визначенням Черемисіної , є загальною схемою побудови складного знаку, незалежно від зовнішнього оточення.
2.2 Використання образних порівнянь в художній літературі
Письменники створюють надзвичайно яскраві, образні порівняння завдяки неочікуваності порівняння різнопланових понять. Confucius's beard hung meagerly like a waterfall in the
dry season. (G. Greene).
A big wardrobe stood open and two white suits hang there like
the last teeth in an old mouth. (G. Greene).
Шекспір описує свою кохану за допомогою ряду негативних порівнянь:
My mistress' eyes are nothing like the sun,
Coral is far more red than her lips' red,
If snow be white, why then her breasts are dun;
If hairs be wires, black wires grow on her head.
I have seen roses damask'd and white,
But no such roses see I in her cheeks…
(W. Shakespeare. Sonnet CXXX)
Джек Лондон є майстром образного порівняння, його твір "Мартін Іден" насичений високохудожніми уподібненнями, що малюють в нашій уяві яскраві картини і образи, дають можливість пройнятися світовідчуттям героїв. Для Мартіна Ідена музика видавалась п'янким напоєм, наркотиком, що викликав яскраві видіння:
He was remarkably susceptible to music. It was like strong drink, firing him to audacities of feeling, - a drug that laid hold of his imagination and went cloud-soaring through the sky. It banished sordid fact, flooded his mind with beauty, loosed romance and to its heels added wings.
Душа його розкривалась як квітка сонячному світлу і підносила над бідняцьким минулим і незгодами життя:
His nature opened to music as a flower to the sun, and the
transition was quick from his working-class rag-time and
jingles to her classical display pieces that she knew
nearly by heart.
Навколишній світ мерехтливим вогником тривожив Мартіна:
At the slightest impact of the outside world upon his consciousness, his thoughts, sympathies, and emotions leapt and played like lambent flame.
Об'єкт свого кохання герой порівнює з блідо-золотою квіткою на тонкому стеблі, духом, богинею, її ніжна, тепла краса здається йому надзвичайно чистою, і тому неземною, вона підносить і очищює його власні переживання:
Her face shimmered before his eyes as he walked along, - pale and serious, sweet and sensitive, smiling with pity and tenderness as only a spirit could smile, and pure as he had never dreamed purity could be. She was a spirit, a divinity, a goddess. Such sublimated beauty was not of the earth.
Her penetrative virginity exalted and disguised his own emotions, elevating his thoughts to a star-cool chastity, and he would have been startled to learn that there was that shining out of his eyes, like warm waves, that flowed through her and kindled a kindred warmth.
Дівчина, Рут, зі свого боку порівнює Мартіна з вулканом, що пахтить здоров'ям і силою:
She wanted to lean toward this burning, blazing man that was like a volcano spouting forth strength, robustness, and health.
Раніше ж, кохання здавалось їй тихим як падіння роси та водяна гладь, прохолодним як оксамит літньої ночі:
She did not know the actual fire of love. Her knowledge of love was purely theoretical, and she conceived of it as lambent flame, gentle as the fall of dew or the ripple of quiet water, and cool as the velvet-dark of summer nights.
Наведені вище приклади виразних порівнянь викликають замилування експресивною силою мови Джека Лондона, його художньою майстерністю.
3.4 Предметне та ситуативне порівняння.
Треба вважати за доцільне розмежувати поняття ситуативного і предметного порівняння. Предметні порівняння є образними засоби мови, що побудовані на співставленні двох дискретних предметів по якійсь спільній ознаці. Що ж стосується ситуативних порівнянь, вони побудовані на співставленні двох більш-менш розгорнутих ситуацій. Різниця між вказаними типами порівнянь полягає в тому, що познучуване і позначуюче предметного порівняння зазвичай виражаються одиницями лексичного рівня, а відповідні компоненти ситуативного порівняння, як правило, одиницями рівня словосполучення і речення.
Наведемо приклади предметного порівняння:
He turned back down the corridor, which was now as dark as a catacomb.
(King Cameron. Craig, David, Carcanet Press, Manchester (1991), 15-113.)
Poor old soul, he was as mad as a hatter, Otley said.
(Dandelion days.Howell, Bette, Chapmans Publishers Ltd, London (1991))
We continue drinking, gazing out at a sea now almost as redundant as five o'clock tea or straw boaters…
(So very English. Rowe, Martha (ed.), Serpent's Tail, London (1990))
He was as keen as mustard, and as Doctor Faustus.
(Miller, Karl, Oxford University Press, Oxford (1989), 60-163.)
We cannot take a chair out into the garden and expect to escape, not even with librium capsules as luminous as the lilac.
(Hide and seek. Potter, Dennis, Faber x0026 Faber Ltd, London (1990))
Наведемо приклади ситуативного порівняння:
If she chose, she could speak as gracefully as a courtier, as deviously as a diplomat.
(Inquisitor. Watson, Ian, Boxtree, London (1993), 7-159.)
You ruin our happiness like harvester ruins a mouse's nest.
(Greene)
He loved Ethel as a poet might love the moon
(Maugham)
The powers of life had seized her as an eagle siezes itsprey (Glsago)
Гурбанов Х.М. відзначає, що між синтаксичною структурою речення і способом введення порівняння існує певна залежність. Сполучник like найчастіше оформлює предметні порівняння, сполучники as і than - як предметні, так і ситуативні, the way - обмежуюється ситуативними порівняннями. Розмежування ситуативних і предметних порівнянь, на нашу думку, є ключовим моментом при аналізі оцінки у виразних порівняльних структурах.
Розділ IV . Семантика оцінки
4.1 Денотативне та конотативне значення слова.
Лексичне значення кожного окремого лексико-семантичного варіанта представляє складну єдність. Денотативне значення слова називає поняття, є предметно-логічною частиною повідомлення. Другій частині повідомлення відповідає коннотація, до якої входять емоційний, оціночний, експресивний і стилістичний компоненти значення. Перша частина є обов'язковою, друга - факультативною. Слова, які крім денотативного значення володіють ще й конотативним, є виражальними засобами мови на лексичному рівні.
Слово володіє оціночним компонентом значення, якщо воно виражає позитивне чи нагетивне судження про те, що воно називає, тобто одобрення чи неодобрення. Оціночний компонент нерозривно зв'язаний з предметно-логічним, уточнює і доповнює його і, на відміну від емоційного, не сприяє послабленню синтаксичних зв'язків. Дослідники зазначають, що кожне образне найменування має оціночний відтінок.
Емоційний компонент значення слова співвідноситься зі сферою емоційно-чуттєвого сприйняття. Емоційність - якість мовлення, зумовлена станом мовника, вираженням його почуттів. Емоційне - не частина експресивного, а один із способів створення експресії.
Експресивно-образний компонент значення слова співвідноситься з кваліфікативною сферою чуттєво-образного сприйняття, в

 
 

Цікаве

Загрузка...