WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Оцінка в виразних порівняльних структурах - Курсова робота

Оцінка в виразних порівняльних структурах - Курсова робота

поясненням до її описання, але образності не створює. Співставлення квітки з сонцем, чи сонця з квіткою, чи вітру з чортополохом виразно характеризує форму квітки чи колючість вітру чи чортополоху.
Розглянемо як приклад останні рядки роману Р. Олдінгтона "Смерть героя":
Something seemed to break in Winterbourne's head. He felt he was going mad, and sprang to his feet. The line of bullets smashed across his chest like a savage steel whip.
Словесний образ для опису кулеметної черги, що несе смерть, міститься не в одному слові whip, а у всьому уривку smashed across his chest like a savage steel whip. Саме значення слова whip (батіг), начичено асоціаціями болі і насильства. Внутрішня форма цього, що виникла в наслідок звукової імітації асоціюється з швидким, різким рухом. Експресивність слова whip підтримується конвергенцією. Епітет savage, зі свого боку, доповнює образ емоційним і оціночним компонентом.
Аби викликати подібні асоціації, у своєму романі "Мартін Іден" Джек Лондон порівнює біль героя, викликаний насмішливим поглядом чи криком дитини з гострим ударом ножа:
He was keenly sensitive, hopelessly self-conscious, and the amused glance that the other stole privily at him over the top of the letter burned into him like a dagger- thrust.
The squall of the child went through him like a knife.
Розглядаючи структуру образу, розрізняють:
1) Позначуване (the tenor) - те, про що йде мова,
2) Позначаюче (the vehicle) - те, з чим порівнюємо,
3) Основа порівняння (the ground) - спільні риси порівнюваних понять,
4) Відношення між першим і другим,
5) Техніка порівняння як тип тропа,
6) Граматичні і лексичні особливості порівняння.
В наведеному прикладі з роману Олдінгтона відношення між першим і другим мало характерне, оскільки вони конкретні. Релавантним є це відношення в випадку, коли відмінність більш сильна. Наприклад, при співставленні конкретного та абстрактного і навпаки, а також коли при різних персоніфікаціях неживе позначуване порівнюється з людською істотою:
And heaved and heaved, still unrestingly heaved the black sea as if its vast tides were a conscience.
В цьому контексті вартим уваги є і уособлення - перенесення якостей людини на різноманітні поняття і неживі предмети. Наприклад, досить характерним засобом виразності для Шекспіра є уособлення часу. Він представлений хвилинами, а їх дії описуються дієсловами, що повинні поєднуватись з назвами осіб:
Like as the waves make towards the pebbled shore,
So do our minutes hasten to their end…
(W. Shakespeare. Sonnet LX)
Частина II. Порівняльні структури.
2.1 Порівняння як стилістичний прийом.
Порівняння - це стилістичний прийом, що полягає в частковому уподібненні двох об'єктів дійсності (або їх якостей), які відносяться до різних класів. Порівнювані предмети не ідентичні повністю, вони тільки чимось нагадують один одного. Констатація їх часткової єдності і дає нове сприйняття предмета.
Порівняння - це структура, що складається з двох компонентів, суб'єкта і об'єкта порівняння, пов'язаних показниками операції уподібнення, такими як like, as, as…..as, as though, as if, such as та інші. Порівняння може бути лексично вираженим дієсловами seems, resembles, reminds, looks like, порівняльними оборотами і підрядними порівняльними реченнями.
Отже, увагу привертає багатоманіття засобів і форм мовної матеріалізації порівняння. Тому лінгвістична проблема порівняння характеризується визнаною складністю в силу своєї багатоаспектності. Логічним здається виходити з уявлення про порівняльну конструкцію як про ціле, що містить в якості строго обов'язкової частини порівняльний член. Це може бути компаративний предикат, порівняльний зворот, порівняльне підрядне речення та інші.
Потрібно розрізняти стилістичні порівняння (simile) від логічних (comparison), які оперують поняттями, що належать до одного класу, з метою встановлення їх подібності чи відмінності. Образне порівняння зазвичай виключає всі якості об'єктів за винятком одного, яке є спільним для них:
I could see the roof as pink as a slice of salt ham from the top of my garden. (V. Pritchett)
When her hands were not hard from the endless housework, they were swollen and red like boiled beef, what of the washing. (J. London)
Багато порівнянь внаслідок їх широкого використання перетворились в стійкі сполучення, на основі яких сформувались фразеологічні одиниці та прислів'я і приказки, наприклад: as bright as a button, drunk as a lord, fit as a fiddle, as like as two peas, as old as the hills.
Крім того, в англійській мові існує цілий ряд клішованих порівнянь, які підкреслюють подібність різних якостей і дій людини і тварини, що є їх носіями, напр: sly as a fox, busy as a bee, playful as a kitten, to swim like a duck, to work like a horse, as quick as a monkey, as poor as a church mouse, as stubborn as a mule, as strong as an ox..
Структура порівняння відрізняється великою різноманітністю. В роботах, присвячених образним порівнянням, виділяється декілька типів порівняння:
1) порівняння, в якому експліцитно виражено суб'єкт і об'єкт порівняння, і останній виступає в якості предикативного члена. Функція порівняння такого типу - виражати шляхом співставлення двох предметів комплекс ознак предмета, що є темою порівняння.
Наприклад: Unhappiness was like a hungry animal waiting beside the track for any victim. (G.Greene).
His eyes were like owl's eyes, piercing, melancholy, dark brown. (J.Galsworthy).
He dared not go near Ruth's neighborhood in the daytime, but night found him lurking like a thief around the Morse home, stealing glimpses at the windows and loving the very walls that sheltered her. (J.London).
2) порівняння, виражене сполученням "А + субстантивна група", яку можна розглядати як редуцироване підрядне речення з опущеним підметом.
Наприклад: Who the devil is Avice Crichton?, - She's the young actress I know. She's as pretty as a picture. (S.Maugham).
3) порівняння, в якому права частина визначає дієслово чи дієслівну групу лівої частини з такою ж дією, що здійснюється іншим суб'єктом чи тим же суб'єктом в інших умовах.
Наприклад: He did not know what to do with those arms and hands, and when, to his excited vision, one arm seemed liable to brush against the books on the table, helurched away like a frightened horse. (J. London).
The singing woman was shut down - like a wireless set, the last sound was a wail and vibration. (G. Greene)
4) порівняння, в якому права частина визначає обставину образу дії при дієслові лівої частини.
Наприклад: Father Thomas watched him intensively, sitting both upright, like a cobra watching a mangoose.. (G. Greene).
The lift was wire, an' it was threshin' around like a snake. (J. London).
5) порівняння, в яких порівнюються ситуації. Вони зазвичай виражаються двома чи декількома реченнями.
Наприклад: I was not surprised, but I was thrilled, when the door behind him slowly opened. It was like seeing the film of the book. (M. Spark).
He thrilled deliciously at the remembrance. Like a rose-petal, he thought; cool and soft as a snowflake. (J. London).
I must 'a' missed 'em, he announced. What I read was the real goods. It was all lighted up an' shining, an' it shun right into me an' lighted me up inside, like the sun or a searchlight. (J. London).
Порівняння можуть базуватись на метафорі, коли співставлювані поняття повністю тотожні, і на метонімії, коли при співставлені

 
 

Цікаве

Загрузка...