WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Формування загально-лінгвістичної компетенції учнів в процесі вивчення особливостей адаптації неологізмів – запозичень в сучасній англійській мові (ку - Реферат

Формування загально-лінгвістичної компетенції учнів в процесі вивчення особливостей адаптації неологізмів – запозичень в сучасній англійській мові (ку - Реферат

використання неологізмів в усному мовленні Конференція журналістів "Important problems of today"
8 Перевірка сформованості умінь та навичок вживання неологізмів у письмовому мовленні та навичок перекладу Контрольна робота
Формуючий експеримент проходив в чотири етапи. Ми не рекомендуємо одразу подавати учням завдання саме на вивчення неологізмів-запозичень та їх значення. Їх введення має бути послідовним і поступовим. Завдання, запропоновані на першому етапі, мають містити знайомі учням лексичні одиниці, серед яких є невелика кількість неологізмів.
Вчитель обов'язково повинен довести учням теоретичний матеріал, та допомагати їм шляхом допоміжних питань, прикладів, застосування асоціацій. Розглянемо фрагмент факультативного заняття,проведеного на першому (ознайомлювальному) етапі експериментальної роботи.
Тема: Неологізми-запозичення в сучасній англійській мові.
Мета: закріпити знання учнів про словниковий склад англійської мови, збагатити словниковий запас учнів новими лексичними одиницями - запозиченими неологізмами, розвивати логічне мислення - уміння проводити асоціації між словами англійської та української мов, удосконалювати навички перекладу та читання.
Завдання 1.
1) Прочитати подані нижче слова:
spritrer, ska, samizdat, nouveau, noov, nosh, nocho, glitch, garump, fatwa, ayatollah, auteur, untermensch, gastarbeiter, favelado, angst, blitz, telenovela, raiteku, rootique, refurenik, privilegentsia, monnet, mahi-mahi, luau, konga criket, kelim, joor, ?L NI?O, crurado, godo-godo, visagist.
2) Перекладіть ці слова українською мовою та скажіть, з яких мов вони були запозичені.
3) Складіть розповідь з використанням нових слів.
Учні читають подані слова, перекладають їх за допомогою словника або вчителя та шукають слова, які схожі за звучанням з українськими або ж російськими словами, під час виділення та пояснення запозичених слів вчитель спонукає учнів знаходити асоціативні зв'язки між словами. Учні знаходять асоціативні зв'язки між такими словами як: boutique, visagist, paneer, kelim, angst, troika, tranche, babushkaphobia, aiki-jutsu, hoar, refusenik, auteur. Презентація розповідей та діалогів має закріпити знання нових слів та їх правильне використання.
Завдання 2.
1) Перекладіть слова українською мовою та скажіть, з яких мов вони були запозичені.
Під час виконання цього завдання виникають труднощі при з'ясуванні, з якої мови було запозичене слово. У цьому випадку вчитель має підказати, навести випадки з історії, в зв'язку з якими були запозичені слова.
Після виконання 1-го та 2-го завдань, учням пропонується відповісти, з яких причин було запозичене слово, як воно адаптувалося в англійській мові с часом.
Другий етап передбачає вивчення власне запозичень-неологізмів із аналізом їх структури.
Розглянемо завдання для цього етапу на прикладі фрагменту факультативного заняття.
Тема: Техніка сучасності, її переваги та недоліки.
Мета: Удосконалення знань учнів з формування та правильного використання неологізмів-запозичень в усному діалогічному та монологічному мовленні, розвиток інтелектуальних здібностей учнів, розширити уявлення учнів про матеріальну культуру нашого часу.
Завдання 1.
1) Перекладіть неологізми-запозичення українською мовою.
2) Прокоментуйте структуру слів та шляхи їх запозичення.
3) Придумайте свою розповідь, використовуючи подані неологізми-запозичення:
- boutique, frisee, fromage, frois, tranche, unijombist, visagist, hoar,
- blih, angst, gastarbeiter, reitgeist,
- favela, nouweau roman, nacho, ayatollah, ska.
Це завдання включає в себе також елементи гри, яка має таку форму:
Учитель: давайте усі разом вигадаємо історію. Кожен з вас по черзі складає речення із словом, яке є у цій вправі. Слідкуйте за тим, щоб правильно продовжити думку вашого товариша, перед тим, як сказати своє речення, ви можете повторити попереднє.
Третій етап (поглиблення) передбачає виконання складних вправ з метою удосконалення вмінь та навичок учнів перекладати текст із словником і без нього, основна вправа на цьому етапі - публіцистичні тексти англомовної країни; на цьому етапі природною є самостійність виконання завдань учнями, продовжується використання завдань творчого характеру.
Прикладом тут може бути фрагмент етапу факультативного заняття.
Тема: Найкращий знавець.
Мета: Удосконалити навички контекстуального перекладу слів, розвивати логічне мислення учнів і творчу уяву про культуру країни, мова якої вивчається.
Завдання 1.
1) Знайдіть неологізми-запозичення в реченнях.
2) Поясніть їх значення, перекладіть речення.
Приклади речень на переклад:
Aestheticienne Eve Lom developed her unique skin cleanning method fromo years of experience with problem skins. Her aromatic oil Cleansinp Treatment is missaged into the face then wiped away with a muslin cloth and hot watch followedo with cold water pressed to the skin. (Cosmopolitan)
Martial arts students from all over the country come to study tree very different fighting disciplines at Bishop Sport sports hall. Bishop's Sportboard. They were instructed, in escrima, aiki-jutsu and ninjutsu… (Herts and Essex Observorio)
A few … biological grandmas go to great bengths to rejict all traditional grandmothering duties. Actress Lauren Bocal is firm about her babushkaphobia: "I don't falisit or anything, that's not my function in life". (Good Housekeepeng)
Bhandra has always been dance music. (News on Sunday)
Heitz's major compitior as a boutique Cabernet producer is Ridge Winery, was down to the south of San Francisco. (Wine)
Unusual solads from the supermarket cabinet or crinkly frise, radicchio, chicory and lambs. (Daily Telegraph)
It will be a box office hit says Labour leoder councilor Patrick Lolly: We are operating a policy of glasnost-opening up to the world. (Daily Telegraph)
Домашнє завдання на цьому етапі включає в себе переклад із української мови на англійську.
Завдання 2.
1) Перекладіть слова англійською мовою:
гласність, перебудова, айкі-ютсу, айкі-до, наші, ворібаши, килим, госпрозрахунок, візажист, бутік, монета, бабушкафобія.
2) Складіть статтю в газету, використовуючи ці слова:
belly-bamber, bankroll, babushkaphobia, amicus brief, fromage frais, frisee, nefusenik, cytobrush, cruzado.
Четвертий етап - заключний, під час якого проводиться контрольній зріз, мета якого - довести ефективність запропонованих методичних рекомендації шляхом з'ясування знання учнями шляхів запозичення; їх умінь та навичок вільно та правильно перекладати неологізми-запозичення з іноземної мови на рідну та навпаки, давати лексичні значення неологізмів-запозичень, їх умінь вільно та доцільно вживати ці слова в усній та письмовій мові.
Контрольний зріз передбачає виконання трьох

 
 

Цікаве

Загрузка...