WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Формування загально-лінгвістичної компетенції учнів в процесі вивчення особливостей адаптації неологізмів – запозичень в сучасній англійській мові (ку - Реферат

Формування загально-лінгвістичної компетенції учнів в процесі вивчення особливостей адаптації неологізмів – запозичень в сучасній англійській мові (ку - Реферат

p?cher, tranche, unijambist, nashi, wariboshi, raitech,kletten prinrip, Nirinny, intifada, paneer, cruzado, dyskanyosis, ?L NI?O, escrima, gado-gado, gouger, haar, hout ton, honcho, ikat, kelim, luon, mohi-mohi, monnet, refusenik, telenovela, nouveou roman, nosh noov, glitch, fatwa, ayatollah, nacho.
2) Скажіть, з яких мов були запозичені ці слова?
3) Які значення вони мають?
4) Напишіть речення з цими словами.
Констатуючи експеримент проводився під час першого факультативного заняття.
Експеримент проводився у формі самостійної роботи і мав завдання з поступово наростаючою складністю.
Результати констатуючого експериментувідображено у таблиці , де виконання завдання характеризувалося такими характеристиками: повна і правильна відповідь на усі пункти завдань, правильний переклад та правильне наведення прикладів.
За результатами якості виконання вправ учнів було поділено на три групи.
Якісний рівень загально лінгвістичної компетенції учнів в процесі вивчення особливостей адаптації неологізмів-запозичень в сучасній англійській мові характеризуються так:
- високий рівень загально лінгвістичної компетенції - учні правильно, або практично правильно (більше 90%) виконали завдання,
- середній рівень - учні правильно виконали більш ніж 50% завдання,
- низький рівень - не виконали або виконали неправильно більш ніж 50% завдання.
Таблиця
Всього учнів Завдання Високий рівень Середній рівень Низький рівень
34 № 1 8 (25,5 %) 12 (35,3 %) 14 (41.2 %)
№ 2 5 (14,7 %) 12 (35,3 %) 17 (50 %)
№ 3 3 (8,8 %) 8 (23,5 %) 23 (57,7 %)
Спостереження за якісним та кількісним складом виконаних десятикласниками завдань дозволяють зробити наступні висновки:
- незначна кількість школярів показала своє розуміння запозичень-неологізмів та їх перекладу,
- ті учні, які виконали більше половини завдання, зробили це, спираючись не на системні знання, а на інтуїцію та знання реалій сьогоднішнього світу, на асоціативне мислення.
Перше та друге завдання не викликало дуже великих труднощів, а завдання, яке вимагало пояснення шляхів адаптації запозичень-неологізмів в англійській мові та їх переклад викликало великі труднощі у учнів.
Під час виконання труднощі викликали такі слова: pecher, bhandra, unijambist, tranche, nirinny, waribashi, nashi, ?L NI?O, crurado, gado-gado, gouger, raiteku, rootique, mohi-mohi, ikot, fatuva, ayatollah та деякі інші.
Таким чином, реалізація знань із психології і шляхів запозичення неологізмів під час проведення констатуючого експерименту дозволяє говорити про низький рівень володіння системними значеннями про словниковий склад англійської мови.
Дослідно-експериментальна робота передбачала проведення факультативу в 10-Б класі. На факультативних заняттях учні розбирали походження неологізмів-запозичень, шляхи їх адаптації, в сучасній англійській мові. Після вивчення теми "Неологізми-запозичення в сучасній англійській мові", була проведена самостійна робота, на якій запропоновані ті ж завдання. За результатами виконання вправ учні також були поділені на три групи, і визначились рівні успішності виконання завдань. Це показано в таблиці :
Всього учнів Завдання Високий рівень Середній рівень Низький рівень
34 № 1 9 (26,5 %) 21 (61,7 %) 4 (11,8 %)
№ 2 8 (23,5 %) 20 (58,8 %) 6 (17,7 %)
№ 3 9 (26,5 %) 22 (64,7 %) 3 (8,8 %)
Спостереження за якісним і кількісним складом виконаних завдань десятикласниками дозволяють зробити наступні висновки:
- значна кількість учнів показала своє розуміння запозиченої лексики в англійській мові, перекладу неологізмів-запозичень та розуміння шляхів адаптації запозичень-неологізмів,
- ті учні, які виконали більше половини завдань (середній рівень), зробили це впираючись на системні знання, які вони здобули під час факультативних занять, а не на інтуїцію, як це було раніше.
Аналіз результатів експерименту показує, що знання засвоюються учнями системно під час проведення факультативу, і в них немає значимих труднощів з виконанням завдань.
Таким чином, можна говорити, що недостатня увага до формування знань про словниковий склад англійської мови позначається на якості знань, умінь і навичок, які застосовуються переважно в стандартних та знайомих ситуаціях.
Тому є необхідність підвищення рівня знань учнів про словниковий склад англійської мови шляхом проведення факультативів або ж доповнення в шкільні програми.
В основу проведення формуючого експерименту було покладено результати наступного експерименту.
Формуючий експеримент проводився у 2001 році в середній спеціалізованій школі № 4 під час проходження психолого-педагогічної практики, і був проведений в 10-Б класі з використанням методичних рекомендацій, запропонованих в дипломній роботі.
Програмою формуючого експерименту передбачається виконання таких завдань:
- поступове впровадження завдань зі словникового складу англійської мови в практику навчання в школі (під час цього треба враховувати результати констатуючого експерименту);
- системне застосування неологізмів, особливо запозичених;
- формування умінь та навичок вільного використання неологізмів-запозичень в усному та письмовому мовленні учнів;
- розвиток інтелектуальних здібностей учнів;
- формування загально-лінгвістичної компетенції учнів в процесі вивчення особливостей адаптації неологізмів-запозичень;
- формування умінь та навичок правильного перекладу неологізмів-запозичень у контексті та без нього, за допомогою словника та без нього;
- оцінка результатів дослідження; контроль за формуванням відповідних умінь та навичок в учнів;
- оцінка ефективності запропонованих умінь та рекомендації шляхом з'ясування ступеня вироблення умінь та навичок розв'язувати завдання, пов'язані зі словниковим складом англійської мови, для чого наприкінці експерименту проводяться контрольні зрізи.
План проведення факультативних занять з теми "Неологізми-запозичення в сучасній англійській мові":
№ п/п Зміст занять Форми проведення
1 Розвиток навичок аудіювання, введення нових лексичних одиниць Бесіда "The English Word . Where das it come from?"
2 Закріплення нових лексичних одиниць в діалогічному мовленні Бесіда "How neologisms come into our life"
3 Подання матеріалу про неологізми-запозичення, розвиток навичок читання та діалогічного мовлення Практичне заняття "Неологізми-запозичення та шляхи їх адаптації в сучасній англійській мові"
4 Подання нових лексичних одиниць та інформації про особливості адаптації запозичень-неологізмів в англійській мові Дискусія "Техніка та сучасність, її переваги та недоліки"
5 Закріплення знань про асиміляцію неологізмів-запозичень, розвиток навичок перекладу Вікторина "You can do it"
6 Удосконалення навичок перекладу слів Гра "Найкращий знавець"
7 Розвиток навичок вільного

 
 

Цікаве

Загрузка...