WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Формування загально-лінгвістичної компетенції учнів в процесі вивчення особливостей адаптації неологізмів – запозичень в сучасній англійській мові (ку - Реферат

Формування загально-лінгвістичної компетенції учнів в процесі вивчення особливостей адаптації неологізмів – запозичень в сучасній англійській мові (ку - Реферат

з різним ступенем повноти. Найбільш послідовно він відбувається в іменниках і прикметниках, за виключенням тих, в яких перший склад був префіксом. Префікси залишилися ненаголошеними.
Французькі запозичення-неологізми асимілюються мало і залишаються іншомовними і за орфографією і за вимовою. В них зберігається назалізація голосних, зберігається наголос на останньому складі: visagist, frisee.
Латинські запозичення, потрапивши в англійську мову, не тільки прийняли нову систему граматичних форм, але й нерідко переходили в іншу частину мови.
Загальна проблема запозичення елементів однієї мови іншою включає в себе вкладний комплекс питань різного характеру. Найбільш актуальними з них є такі:
- яке мовне явище є запозиченим;
- причини запозичень;
- види мігруючих елементів;
- освоєння слова в мові що позичає і різні сторони його освоєння;
- ознаки освоєння іншомовного слова, які дозволяють вважати його запозиченим.
Для входу слова в систему мови що позичає необхідні умови:
- передача іншомовного слова фонетичної граматично засобами мови що запозичує;
- співвідношення слова з граматичними класами та категоріями мови що запозичує;
- фонетичне та граматичне освоєння іншомовного слова;
- словотвірна активність слова;
- семантичне освоєння;
- регулярне вживання в мові.
Але деякі умови не є обов'язковими, наприклад, фонетична і граматична асоціації слова та його словотвірна активність.
Висновки до розділу II
Дослідження особливостей запозичень-неологізмів останніх десятиріч дозволяє зробити висновки:
- Більшість неологізмів-запозичень були запозичені з французької мови ( %), з інших мов - %;
- Запозичені слова можна класифікувати: по джерелу запозичень, за ступенем асиміляції, по тому, який аспект слова запозичений. За цим принципом запозичення-неологізми розділяються на: фонетичні, кальки, семантичні і запозичення словоскладаючих елементів;
- Запозичення розподіляються повністю асимільовані та частково асимільовані;
- Основними центрами атракції неологізмів-запозичень є наступні суспільні галузі: культура, політика, наука, техніка, повсякденне життя.
Розділ III. Дослідно-експериментальна програма
по формуванню загально-лінгвістичної компетенції
учнів в процесі вивчення неологізмів-запозичень
в сучасній англійській мові.
3.1. Педагогічна думка про необхідність вивчення системи мови в її динамічному розвитку.
Звертаючись до праць видатних педагогів та письменників, можна зазначити, що ще багато років тому проблема мови (і іноземної також) у її всебічному розвитку викликала великий інтерес.
М.І.Чернишевський характеризував мову так, що вона з усіма її недоліками гнучка та багата у кожного народу, розумове життя якого досягло високого розвитку. Також, звертаючись до іноземних авторів, можна прослідкувати дуже схожі думки. І. Песталоцці нагадував, що коли людина хоче розтлумачити для себе будь-який предмет, вона має звернути увагу на три головні моменти: скільки різних предметів знаходиться перед її очима, як вони виглядають, які мають форми та контури, як вони називаються, як кожен з них можні виразити за допомогою звука та слова.
Іноземна мова привертала багато уваги різних вчених, філософів та психологів. Видатний філософ Франції Вольтер говорив, що знати багато мов - означає мати багато ключів до одного замка.
Характеризуючи значення слова, К.Д.Ушинський писав, що кожне слово мови, кожна його форма є результатом думки і почуття людини, через які у слові відображаються природа країни і історія народу.
Мова завжди збагачується та поповнюється новими словами. Так, Бернарден казав, що мови збагачуються різними словами настільки, наскільки вони збагачуються ідеями.
Важливість практичного використання цього матеріалу при вивченні іноземної мови зумовлюється тим, що вивчення запозичень-неологізмів є одним з основних аспектів вивчення лексики будь-якої мови, тим більше, що англійська мова на 70% складається з запозичених слів. Таким чином, запозичення - це одне з основних джерел поповнення словникового складу англійської мови. Неологія тут відіграє важливу роль. Зрозуміло, що лексичні одиниці, які використовуються в учбовому процесі, мають відповідати реаліям сьогодення.
Приходячи до використання неологізмів-запозичень, маємо зазначити, що вони відносяться до слів, які регулярно поповнюють словниковий склад мови.
Аналіз програм для середніх загальноосвітніх шкіл з курсу іноземних мов показує, що вивчення запозичень-неологізмів та шляхів їх адаптації у мові взагалі не вивчається.
У зв'язку з об'єктивними причинами (необхідністю вивчення в школі слів, які відповідають реаліям сьогодення, необхідність розширити знання учнів про шляхи слів, які потрапили в англійську мову шляхом запозичення та їх адаптацію у мові, необхідність вивчення живої, розмовної англійської мови є позитивний інтерес до слів цього типу), багато методистів вважають необхідним перегляд шкільних програм. Доповнення до програми мають розширювати використання неологізмів-запозичень з елементами їх співставлення з одиницями рідної мови, має підкреслювати зв'язок запозичень з історією країни, мова якої вивчається, у реаліях життя та менталітету її народу.
3.2. Програма дослідно-експериментальної роботи по формуванню загально-лінгвістичної компетенції учнів в процесі вивчення неологізмів-запозичень в англійській мові.
Програма дослідно-експериментальної роботи передбачала вивчення вихідного стану загально-лінгвістичної компетенції учнів в процесі вивчення особливостей адаптації неологізмів-запозичень в сучасній англійській мові. Для цього ми провели констатуючий експеримент.
Констатуючий експеримент проводився під час проходження психолого-педагогічної практики у середній школі № 4 в 10-Б та 10-А класах. Його метою було з'ясувати:
- реальний рівень знань учнів про словниковий склад англійської мови,
- рівень систематизації знань про неологізми-запозичення та шляхи їх адаптації а англійській мові,
- рівень умінь і навичок використання неологізмів-запозичень.
Під час проведення констатуючого експерименту учням було запропоновано виконати такі завдання:
Завдання 1.
1) Наведіть приклади слів з суфіксом -eur. З якої мови були запозичені ці слова.
2) Поясність значення неологізмів-запозичень: aiki-jutsu, babushkaphobia, boutique, glasnostian, perestroika, khozraschot, vizagist, kletten prinrip, paneer, dyskanyosis, privilegentsia, refuseniki, kelim, haar, angst, blitz, untermensch, auteur, fatwa, samirdot, reitgeist, troika, favla, ska, sprinter.
Завдання 2.
1) Напишіть слова, які утворюються за допомогою префіксів: un-,
2) Поясніть їх значення
Завдання 3.
1) Перекладіть українською мовою такі неологізми-запозичення: bhandra, pryzhok, gaide, frisee, fromage frais,

 
 

Цікаве

Загрузка...