WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Формування загально-лінгвістичної компетенції учнів в процесі вивчення особливостей адаптації неологізмів – запозичень в сучасній англійській мові (ку - Реферат

Формування загально-лінгвістичної компетенції учнів в процесі вивчення особливостей адаптації неологізмів – запозичень в сучасній англійській мові (ку - Реферат

современного английского языка. - М.: Высшая школа. 1989. - 128 с.
8. Иванов А.Н. Английская неология // Сб. научн. Тр. МНПИИЯ им. М. Тореза - 1984. Вып.227. -- C.3 - 16.
9. Липка Л. Очерки по английской лексикологии, структура лексики, семантика слова и словообразования // Обществ. Науки за рубежом сер. в языкознания. - 1991. - № 4. C.133-140.
10. Мачхелян Г.Г. Современную английскую лексику в учебный процесс // Иностранные языки в школе. - 199. - № 2. - C.77 - 82.
11. Методика обучения иностранным языкам в средней школе / Г. Рогова, В. Рабинович, Т. Сахарова. - М.: Просвещение, 1991. - 287 с.
12. Орлов Г.А. Новейшие исследования английской литературно-разговорной речи // Вопросы языкознания. - 1993. - № 5. - C.119 - 130.
13. Програма для середніх загальноосвітніх шкіл. Іноземні мови. 5 - 11 клас // Іноземні мови в школі. - 1997. - № 1. - C.73 - 77.
14. Суон М. Английский язык в современном употреблении. - М.:Высшая школа, 1984. - 552 с.
15. Сухомлинский В.А. Павлышская средняя школа. Формирование умственных способностей учащихся // Хрестоматия по педагогике / под ред. З.И.Равкина. - М.: Просвещение, 1976. с.359 - 362.
16. "Татарская газета" тюркизмы в английском языке, - № 13, 1998.
17. Фидуло М.М. Педагогика. - К: Академия, 2000. - 504 с.
18. Aldeo T. Where do all the new words come from // American Speech/ - 1980. - vol.55. - № 4/ - p.264 - 277.
19. Marchard/ the categories and types of present-day English word - formulation // Alabama Linguistic and psychological series, 1966. - # 13. - XX. - 379 p.
20. Maurer D.W., High F.C. New words - where do they come from and where do they go // American Speech. - 1982. - № 55. - p.25 - 32.
21. Грин Д. Словарь новых слов // Green Jonathon. Dictionary of new words. - М.: Bere, Персей, 1996. - 352 с.
22. Дополнение к большому англо-русскому словарю / Под.ред. И.Р. Гальперина. - М.: Русский язык, 1980. - 432 с.
23. Ginzburg R.S. A Coutse in Modern English Lexicology. - М.: Высшая школа, 1979.
24. Трофимова З.С. Словарь новых слов и значений в английском языке. - М.: Павлин, 1933 - 304 с.
25. Эйто Дж.Словарь новых слов английского языка, - М.: Русский язык, 1990, Лондон: Лонгман, 1989 - 434 с.
26. A Dictiomary of New English / Composed by C.L.Barnhart, S. Steinmetz, R.K.Barnhart. - London.: Longman, 1974. - 512 p.
27. 6000 words . A Supplement to Webster's Third New International Dictionary. - Springfield.: Merriam, 1976. - 220 p.
28. Webster's New World Dictionary of the American Languige / Edited by D.B.Guralnik. - New York, Cleveland, Prentice HallPress, 1986. - XXXVI, 1962p.
Додаток 2
Методичні вказівки щодо використання неології в навчальному процесі.
Найбільш продуктивним є вивчення неологізмів-запозичень наприкінці шкільного курсу, в 10 - 11 класах, це зумовлено тим, що хоч на попередніх етапах (початковий, середній) такі одиниці вивчалися, однак вони не були систематизовані, а цей процес передбачає достатньо високий рівень володіння прийомами і методами наукової розшукової діяльності.
Процес подолання цього матеріалу передбачає його розділення на декілька етапів, тут дуже важливо дотримуватися педагогічних принципів побудови, щоб поліпшити прийняття матеріалу учнями. Так мі виділяємо етапи:
1. Початковий або ознайомлювальний:
існування поняття "неологія", знайомство з основними поняттями, систематизація знань учнів про запозичення-неологізми, місце їх в мові та у картині світу.
2. Спеціальний:
вивчаються джерела запозичень-неологізмів, їх значення і правильне використання, формується уміння знаходити запозичення-неологізми і використовувати їх у мові, відпрацьовуються навички їх написання.
3. Поглиблений етап передбачає:
порівняльний аналіз неологізмів англійської, української (можливо, російської) мов, поглиблення вмінь та навичок перекладу неологізмів на матеріалі англійських художньо-публіцистичних текстів, розвиток уміння працювати зі словником.
4. Повторення та перевірка:
цілеспрямовано формувати уміння цілком вільно вживати запозичення-неологізми в усному мовленні та письмовій роботі, контроль за засвоєнням знань учнями.
Ми вважаємо можливим застосування такої схеми вивчення неологізмів на уроках, але в даному випадку найбільш актуальне їх використання на факультативних заняттях і в процесі позакласної роботи (які також передбачені програмою).
Ця схема розрахована не тільки на тих учнів, які планують пов'язати своє життя із англійською мовою, вона актуальна для всіх, тому що добре освічена людина нашого часу має знати хоча б одну іноземну мову, і тут знання англійської домінує. Для заохочення учнів щодо вивчення цього курсу результативним буде подання матеріалу в цікавій формі: творчі, проблемні завдання, ділова гра.
Для вивчення неологізмів-запозичень характерні загальні педагогічні методи: прийоми та спеціальні методи вивчення іноземних мов. Найбільш доцільною формою проведення занять ми вважаємо форму: факультативне заняття.
Необхідно застосовувати велику кількість методів, тобто: пояснення, розповідь вчителя, бесіда (повідомлення, повторення) використовується вчителем для подання матеріалу, переважно складного. На окремих етапах застосовувати демонстрування.
Багато часу приділяється на самостійну працю учнів, на самостійний пошук роботи, самостійне спостереження. Для поліпшення засвоєння матеріалу учнями слід застосовувати заохочувальні методи (стимулювання): метод навчальної дискусії (із використанням різноманітних прийомів), метод створення ефекту новизни та ін.
Контроль за засвоєнням знань учнями також проводиться із використанням різноманітних методів та прийомів. Контроль може бути усний та письмовий: творчі, репродуктивні завдання, різноманітні питання, тести.
Розвиток навичок та умінь вільного використання неологізмів-запозичень в учнів досягається шляхом виконання різноманітних вправ:
1) прослухайте чи прочитайте речення та знайдіть слова - неологізми-запозичення,
2) прослухайте текст та знайдіть там неологізми-запозичення, запишіть їх,
3) поясніть значення неологізмів-запозичення у тексті та без нього,
4) визначте, з якої мови було запозичене слово,
5) розподіліть слова по джерелу запозичення.
Наступні вправи рекомендовано для розширення та закріплення знань учнів:
1) перекладіть речення без допомоги словника,
2) перекладіть слово за допомогою словника,
3) складіть діалог на вільну тему з використанням будь-яких неологізмів-запозичень,
4) складіть повідомлення на задану тему з використанням визначених неологізмів,
5) напишіть статтю на визначену тему в газету чи журнал, використовуючи неологізми-запозичення,
6) виконайте вправи на швидкість у процесі гри.

 
 

Цікаве

Загрузка...