WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Модальні дієслова - Реферат

Модальні дієслова - Реферат

with this math problem?
A: Yes, I could (if you would wait a few minutes while I finish this work).
Зауважимо, що перефразовані модальні дієслова не використовуються для прохання, а тільки для питання:
Will/Would you open the door? (possibly request) Are you going to open the door?
Проте існують дієслова схожі на модальні фрази, що можуть бути використані для чемного прохання . Would you mind my playing the piano for a few minutes?
Цікаво те, що do може служити тут замість would, а will навпроти не є граматичною постановкою. Існує невеличка різниця між can/could і will/would у проханнях приведених вище як приклад. Подальше дослідження необхідно для того, щоб показати нам, у якому контексті кожна з форм є більш переважною і чому.
Коли ми питаємо дозволу, як у вищенаведеному прикладі, важливо використання may або can. Чим більше ступінь авторитету для слухача, тим більш бажано використовувати may. У більшості ситуацій в Америці, принаймні не існує авторитарності, тому є тенденція широко використовувати can. Інша система використання модальних дієслів в соціальній взаємодії полягає в подачі поради. Зауважимо, що ми можемо поставити модальне дієслово відповідно до авторитету того, що говорить і настійності поради, наприклад:
You
might
could
see a doctor. Speaker 's authority or urgency of the message increases, but not necessarily in equal increments.
You should see a doctor
You had better see a doctor.
You must see a doctor.
You will see a doctor!
Логічне використання деяких модальних дієслів типово пов'язано з припусканням або пророкуванням, наприклад: Wilbur: Someone's at the door.(inference) Gertrude: It may be Sydney.
Ми бачимо, що можна встановлювати ієрархію для логічного використання, як для соціального використання.
Wilbur: Someone's knocking. Degree of certainty
(Again, degrees are not necessarily equidistant)
Gertrude:g. That Could
Might be Sydney.
That may be Sydney.
That should be Sydney.
That must be Sydney.
That will be Sydney.
Зауважте, що прикметники і прислівники можуть часто використовуватися для перефразування при логічному використанні, а при соціальному - дуже рідко.
could, might
may
should
will_ -
-
-- Possibly, possible
Perhaps, quite possible(-ly)
Probably, probable
certainly, certain
Це проілюстровано нижче відповідно до ступеня ймовірності нашого об'єкта, котрого ми маємо на увазі .
Could, might possible
May rain tomorrow It is quite possible that it will
Should probable rain
Will certain tomorrow
Існує чотири випадки використання модальних дієслів і форм модальних дієслів що не функціонують ні в соціальних ні в логічних випадках описаних вище. Це: -Можливість - can, be able to: I can speak Indonesian. Superman is able to leap tall buildings with a single bound. -Бажання - would like to: Sarah would like to travel around the world. -Пропозиція - would you like: Would you like anything to drink? -Перевага Would rather ( x than y ), would prefer to: Brad would rather study languages than mathematics .George would prefer to go to school instead of working.
У деяких випадках можна подискутувати, що would like to і would prefer to, просто модальне дієслово + дієслово + інфінітив + інфінітивна конструкція
2. Спеціальні модальні дієслова.
Тут ми перерахуємо деякі вираження, що мають однакові значення з модальними дієсловами, але відрізняються за формою. Ought to - Це вираження є таким, як і інше модальне дієслово за винятком вжитку частки to. Значення даного модального дієслова дуже схоже зі значенням дієслова should. Ought to має тільки одну форму, що використовується з усіма підметами. Негативною формою для американців є ought not to. You ought to save your money; you're going to need it later. Деякі вживають скорочення oughtn't, але воно не є поширеним у США. They ought not to make so much noise at this hour of the night. Ехо конструкція ought not to не вживається в роздільних питаннях, тому що для більшості американців Ought I? звучить дивно і надмірно формально, тому в роздільних питаннях багато хто заміняє ought to на should .
We ought to wait for John, shouldn't we?
Модальне вираження HAD BETTER це вираження, яке завжди вживається в скороченому виді, ' d better і виражає рекомендацію або попередження.
You'd better wait until the light changes before crossing the street.
У питальній формі використовується -'d better not .You'd better not antagonize him; he has a quick temper.Ехо конструкцією є -'d better (not). Питальною конструкцією є had+ підмет + better , hadn't + підмет + better , або had + підмет + better not.
Had I better wait for him? Yes, I think you'd better.
У роздільних питаннях використовується тільки had.We'd better go now, hadn't we?
Граматика виражень WOULD або HAD RATHER така ж як і в had better . Перше слово звичайно вживається в скороченому варіанті, 'd, що може вживатися як для would так і для had. Повна форма першого слова звичайно вживається тільки в питаннях або у формі ехо конструкції в роздільних питаннях. Більшість спікерів сьогодні вживають would; деякі had, У цьому немає великого розходження. Ці модальні дієслова виражають перевагу, за ними завжди вживається than .
I'd rather have tea than coffee. You'd rather swim than play tennis, wouldn't you?
Hadn't you rather stay here? Yes, I'd rather, but I can't.
Що стосується граматики дієслів DARE і NEED, то вона досить таки хитлива. Дані дієслова мають значення модальних дієслів і вживаються подібно can і must, або подібно звичайним дієсловам, що несуть у собі визначену модальність таким як have або have to. Як модальні дієслова вони звичайно обмежені у використанні в негативних пропозиціях сучасної англійської мови.
Dare you question my honesty? I dare not disobey the General's Older.
I told him he dare not delay any longer.
DARE, як модальне дієслово, завжди є формальним; воно не так часто використовується в сучасній американськійанглійській мові.
DARE іноді вживається з do, does або did , ( без частки to), висловлюючи, і тим самим показуючи, що говорить не упевнений в граматиці використання цього дієслова. Але вони використовують його, як звичайне дієслово, і ставлять після нього інше дієслово , так, якби це було модальне дієслово.
He didn't dare lie to his father, and yet he was afraid to say the truth.
Do we dare take that risk?
Ідіома I dare say, значить приблизно "Я думаю, що напевно це правда" завжди вживається перед іншою пропозицією,або, як вступне речення. У цьому випадку вживається єдиний підмет I, і після даного виразу ніколи не вживається that.
That country is pretty far to the south; I dare say its climate quite warm. Your gift made her happy, I dare say.
NEED , як модальне дієслово використовується дуже часто в сучасній англійській мові в негативному або в питальному контексті.
We needn't wait any longer. I told him he needn't come to the office on Saturday.
Need I bring this report to you at once?
Після dare і need можуть вживатися інфінітиви.
3. Модальні дієслова і їх перефразовані модальні двійники.
Форми складних слів, що закінчуються на to, і з погляду

 
 

Цікаве

Загрузка...